2024. április 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Módosult az Óvodai nevelés országos alapprogramja

2010. augusztus 6.

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának átfogó módosítására tavaly a 255/2009. (XI. 20.) Kormányrendeletben került sor. A rendelet korszerű, igényes óvodai alapprogramot határozott meg, azonban a szakmai és társadalmi egyeztetések lezárása után, az akkori kormány kezdeményezésére két olyan kiegészítéssel lépett hatályba, amelyek nem kerültek már vissza az egyébként kötelező szakmai, társadalmi egyeztetésre, és azok a hatálybalépést követően jelentős társadalmi ellenérzéseket váltottak ki. A módosítás ezen két eleme vitatható irányba befolyásolta volna a gyermekek erkölcsi, szellemi fejlődését, ezért a társadalmi ellenérzéseket kiváltott szövegrészletek vonatkozásában a szükséges és azonnali korrekciót az Oktatási Államtitkárság előkészítette és a Kormány 2010. júliusában jóváhagyta.

A jelen Kormány 2010. júliusi döntése értelmében az Alapprogram szövegéből kikerült a nemi sztereotípiák erősítésének tudatos kerülése, és e mondata úgy változott meg, hogy az óvoda "nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben."

A korábbi Alapprogramot módosító szöveg a migráns gyermekek esetében "interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét" is megkívánta az óvodáktól és óvodapedagógusoktól, ami valójában nyelvi, szakmai szempontból is megvalósíthatatlan és szintén vitatható követelményeket állított volna mind az óvodapedagógusok, mind az intézmények elé.

Ezért a Kormány az Alapprogram szövegében a migráns gyermekekre vonatkozó rendelkezést is módosította és az új rendelkezés szerint "a hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét" írta elő.

Az Alapprogram most módosított rendelkezései alapján a módosult szövegkorrekciókat, az azokkal összefüggő óvodai feladatokat is szükséges átvezetni az óvodai helyi nevelési programokban.

Az Alapprogram szövegében, nevezetesen a Rendelet Melléklet II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP cím Gyermekkép alcím 2. valamint 6. pontjában jóváhagyott két szövegmódosítás átvezetésének sajátossága az, hogy a módosított óvodai nevelési program a közoktatásról szóló törvényben leírtakra figyelemmel lép hatályba, kivéve a szakértői véleményeztetésre előírt kötelezettséget. Ez azt jelenti, hogy a kizárólag e két szövegrészben módosuló helyi óvodai nevelési programok már nem igényelnek szakértői véleményeztetést.

A Kormány vonatkozó rendelete (221/2010.(VII.30.)) elérhető a Magyar Közlöny 2010. július 30-ai 125. számában és az interneten az alábbi linken:
http://www.magyarkozlony.hu/

NEFMI Oktatási Államtitkárság

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok