2023. január 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Egy általános információra lenne szükségem, mégpedig arra, hogy a mostani állapothoz képest hogyan fognak megváltozni az EU országokban való tanulási lehetőségek? Értve ez alatt a felsőoktatás területét.

Magyarországon az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően megvalósul a személyek szabad áramlásának elve, melynek fő vívmánya, hogy lehetővé teszi a tagállamok közötti átjárhatóságot, a diákok mobilitását és a tagállamok felsőoktatási intézményeinek szorosabb együttműködését. Az Európai Unióba történő belépés után a magyar felsőoktatásban a tanulási lehetőségek kiszélesedésére, egyben a főiskolások, egyetemisták, illetőleg már diplomával rendelkezők, posztgraduális tanulmányokban résztvevők, kutatók, tanárok, stb., mobilitási lehetőségeinek megnövekedésére számíthatunk. A mobilitás az Európához való tartozás érzését erősíti, valamint az európai állampolgárság érzetének megerősödését jelenti. A fiatalok számára az Európai Unióban egyre fontosabbá váló és fokozatosan növekedő mobilitás lehetővé teszi, hogy személyes képességeiket fejlesszék, ezáltal foglalkoztathatósági lehetőségeiket növeljék. A növekvő mobilitás tanároknak és oktatóknak is olyan lehetőségeket jelent, amelyekkel szélesíthetik tapasztalataikat és fejleszthetik képességeiket. A taggá válást követően a magyar diákok akár alap-, akár továbbképzés tekintetében szabadon választhatják meg tanulmányaik helyszínét az Európai Unión belül. Ehhez valamely közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény fogadónyilatkozatára van szükségük, a jelentkezés és a szükséges felvételi követelmények teljesítésével. Ezen túlmenően igazolni kell az adott ország szociális segélyszintjét meghaladó, rendszeres megélhetési forrást és teljes körű betegbiztosítást is. A magyar diákok tanulási lehetőségeit megkönnyíti, hogy a felsőfokú végzettség elismerése az EU-ban az eddigiekhez képest számottevően egyszerűbbé vált. Az általános orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az állatorvos és az építész szakképzettségek elismerése automatikus. (Más kérdés az, hogy az uniós tagországok többségében a foglalkozás gyakorlását különböző feltételekhez is kötik még, pl. erkölcsi bizonyítványhoz, feddhetetlenségi igazoláshoz stb.) A többi szakképzettség esetében is könnyített eljárás érvényesül: de ilyenkor kiegészítő feltételként szakmai gyakorlat igazolását, alkalmazkodási időszak teljesítését vagy alkalmassági/különbözeti vizsga letételét kérhetik. Az elismerést kérő döntheti azt el, hogy a vizsgát vagy az alkalmazkodási időszakot választja-e. (Az alkalmazkodási időszak szakmai felügyelet alatt történő munkavégzést jelent.) Az uniós közösségi programok között vannak posztgraduális jellegűek, többségük azonban olyan fiatalokat céloz meg, akik még nem fejezték be tanulmányaikat, sőt, számos esetben külön előírás, hogy a szóban forgó időpontban magyar oktatási intézmény hallgatójának kell lenni. A különböző közösségi programok (Socrates, Leonardo, Tempus, Erasmus, Youth for Europe) által biztosított ösztöndíjak segítségével magyar diákok is folytathatnak rövidebb-hosszabb tanulmányokat az uniós tagállamok valamely főiskoláján vagy egyetemén. A programok - sikeres pályázat esetén - iskolák és kutatócsoportok munkáját is támogatják.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok