2023. január 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Az Európai Kreditátviteli Rendszernek milyen hatásai lesznek a magyar felsőoktatásra?

Az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) megkönnyíti a hallgatói mobilitást azáltal, hogy a gyakorlatban lehetőséget teremt az egyik intézményben elvégzett tanulmányok egy másik intézmény általi elfogadására, és ezáltal a tanulmányok folytatására. Az Európai Unió ösztönzi és támogatja, hogy a tagállamok felsőoktatási intézményei az Európai Kreditátviteli Rendszer keretében kétoldalú megállapodásokat kössenek egymással, ezzel segítve a képzési programok, a képzettségek jobb összehasonlítása révén a mobilitást. Az ECTS alapú kreditrendszer általános magyarországi bevezetése lehetőséget teremt arra, hogy a hazai felsőoktatási intézmények kreditátviteli megállapodást kössenek európai partnerintézményekkel, ami további lendületet adhat a hallgatói mobilitásnak. Az ECTS rendszerről részletes információt találhat az Oktatási Minisztérium honlapján: www.om.hu   Magyarország csatlakozását követően a Socrates/Erasmus programok esetében a pályázatok kiírásában és lebonyolítási rendjében, a nyertes pályázók részvételi feltételeinek a tekintetében nincsen változás. A programokban történő magyar részvétel költségeit azonban a tagság pillanatától teljes mértékben az Unió központi költségvetése állja, s Magyarország szavazati joggal vehet részt a programokkal kapcsolatos közösségi döntések meghozatalában. Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozását követően a magyar és a többi uniós tagállam hallgatói között nem tesznek különbséget az Erasmus program keretében. Az Erasmus program részletes ismertetését a Tempus közalapítvány honlapján tekintheti meg: www.tpf.hu. A felsőoktatás reformprogramjának kialakítása folyamatban van, jelenleg a szakértői egyeztetések folynak. Az új felsőoktatási törvény keretei jelzik mindazokat a változásokat, amelyekről Ön érdeklődött. (A bolognai folyamat hatása a magyar felsőoktatásra.) Az Európai Unióban a munkaerő szabad áramlása alapvető fontosságú (a négy alapszabadság egyike). A bolognai folyamat alapgondolata az, hogy az európai oktatási térségben mielőbb biztosítani kell a munkaerőpiacra felkészítő felsőoktatási rendszerek közelítését, kompatibilitását, és egymással való összehasonlíthatóságát. E célok elérése érdekében 1999. júniusában az európai oktatási miniszterek aláírták a Bolognai Nyilatkozatot, amely a felsőoktatási rendszerek nagyobb mértékű összehasonlíthatóságára és harmonizálására konkrét célokat fogalmazott meg. A nyilatkozat célul tűzte ki, hogy 2010-re egy egységes európai felsőoktatási térséget hoznak létre. Jelenleg a felsőoktatásra és általában a hazai oktatás támogatására vonatkozó keret összegeket a Költségvetési törvény szabályozza. Ebből következően - természetesen áttételesen - a gazdasági mutatók alakulása befolyásolja az oktatásra fordítható költségeket.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok