2024. február 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Mikor kerül bevezetésre az Európai Kredittranszfer Rendszer Magyarországon? A bevezetésnek mi lesz a hatása a külföldi tanulmányok folytatása szempontjából?

Több hazai felsőoktatási intézmény már 2002. szeptemberben bevezette az ECTS konform rendszert. A szisztéma országosan kötelező jelleggel 2003. szeptemberétől működik . A szakok képesítési követelményeinek meghatározása kormányrendeletben történik. A 77/2002. (IV.13.) kormányrendelet szakcsoportonként határozza meg azokat a követelményeket, amelyek a kredit rendelettel összhangba hozzák az egyes szakcsoportokban az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket, továbbá a főbb tanulmányi területek kredit értékeit és a megszerzendő krediteknek az összes kredithez viszonyított %-os arányát, a kötelező tárgyakhoz, kötelezően választható és a szabadon választható tárgyakhoz rendelt kreditek arányát, a gyakorlati képzés kredit értékét, a szakcsoport szakjainak közös szakaszához rendelt kredit értéket, a szakdolgozathoz rendelt kredit értéket, a szigorlatokon számonkérhető tananyag minimális kredit értékét, a záróvizsgán számonkérhető tananyag minimális és maximális kreditértékét, valamint a záróvizsgára bocsátás nyelvvizsga követelményrendszerét. A kreditrendszer bevezetését az Oktatási Minisztérium a pénzügyi és infrastrukturális feltételrendszer megteremtésével, tanácsadással, az Országos Kredit Tanács, és az Országos Kredit Tanács Irodájának működtetésével segíti. A kormányzat tisztában van azzal, hogy a kreditrendszer egységes és magas színvonalú, nemzetközi tekintetben is általános és teljes körű működése még sok munkát és tapasztalatot kíván. Két tekintetben már ma is kiemelhető a rendszer működése, illetve sikeressége: a két éves felsőfokú szakképzés 1/3-os kredit beszámításával, valamint a főiskolai oklevél birtokában azonos szakirányon megszerezhető egyetemi oklevél esetén a kiegészítő képzés keretében. Az EU-ban egyre inkább gyakorlattá válik a kreditek kölcsönös elismerése - az érintett intézmények közötti megállapodás alapján. Az elismerésnek ma még alapvető korlátja a gyakorlatlanság, vagyis a beszámítás hiányos kultúrája, illetve az intézmények közötti keret megállapodások hiánya. A Bolognai-folyamat előrehaladásával, a diploma melléklet (diploma supplement), valamint a két ciklusú képzés általánossá válásával a nemzetközi kreditátvitel feltételei jelentősen javulni fognak. Az új felsőoktqtási törvény tervezete szerint 2006. szeptember 1-étől általánosan bevezetésre kerül a két ciklusú képzési rendszer. A külföldi tanulmányok folytatását a rendszer megkönnyíti, hiszen a már - itthon és/vagy külföldön - megszerzett krediteket az újabb képzettségek, végzettségek megszerzése céljából be lehet számítani, fel lehet halmozni.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok