2024. március 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A közösségi oktatási együttműködési programok

2008. január 23.
A közösségi (európai uniós) oktatási együttműködési programok főbb jellemzői

A közösségi programok az Európai Unióról szóló szerződés 149. és 150. cikkén alapulnak. A 149. cikk értelmében az EU a tagállamok együttműködésének támogatásán keresztül hozzájárul az oktatás és a képzés minőségének javításához. Mindezen felhatalmazással élve az Unió átfogó akcióprogramokat hozott létre az oktatás és képzés együttműködés által való fejlesztésére: a Socrates programot az oktatás, a Leonardo da Vinci programot pedig a szakképzés terén (mindkettőt 1995-ben). Ez a két program 2007. január 1-től új formában, az Egész életen át tartó tanulás program keretében folytatódik.

Ezen átfogó programon kívül léteznek speciális együttműködési programok is: a Tempus 1990-ben a Phare kedvezményezett országok felsőoktatásának fejlesztésére jött létre, jelenleg a szovjet utódállamok és a nyugat-balkáni országok mellett a mediterrán térség (Észak-Afrika) és a Közel-Kelet államait támogatja. A 2004. évtől működő Erasmus Mundus program pedig az EGT-n kívüli országok felsőoktatási intézményeivel való együttműködés fejlesztését, az Európába irányuló ösztöndíjas forgalom növelését támogatja.

A programok jogalapja: a Socrates az Európai Parlament és a Tanács 253/2000 EK. határozata alapján, a Leonardo program a 382/1999 EK. határozat értelmében folyt, az Egész életen át tartó tanulás program pedig az 1720/2006 EK határozat alapján zajlik. A programokat az Unió tagállamai által és számára hozták létre, de részt vesznek bennük az EGT/EFTA országok (Izland, Liechtenstein, Norvégia) és a csatlakozó/társult államok is. 2004. április 1-jétől Törökország is teljes jogú résztvevője a programoknak. Jelenleg tehát 31 ország vesz részt a közösségi programokban (Magyarország 1997 óta).

A Tempus jelenlegi szakaszáról (Tempus III) a 1999/311 EK. határozat rendelkezik. Résztvevői az EU tagállamai mellett a három kedvezményezett országcsoport: a CARDS (Nyugat-Balkán), a TACIS (volt Szovjetunió) és a MEDA (Észak-Afrika és Közel-Kelet). Az Erasmus Mundus programot a 2317/2003 EK. határozat hozta létre, 2004-től 2008-ig terjedő időtartamra. A program a világ bármely térségével folytatott együttműködést támogatja az EU (illetve EGT) tagállamai számára.

A programoknak nem célja a harmonizáció, a tagállami gyakorlatok egymáshoz való közelítése. A közösségi akcióprogramok közös európai célok megvalósítására, az oktatás és képzés terén általánosan, minden tagállam által elfogadott szakmapolitikai elvek érvényesítése mellett folynak. A közös európai célok általában olyan "puha" célok, mint a tudás Európájának megteremtése, az élethosszig tartó tanulás támogatása, a kommunikációs és információs technológiák oktatásban való alkalmazása, a munka világában való boldoguláshoz szükséges készségek és képességek megszerzése, az idegen nyelvek ismeretének fejlesztése, valamint a szakképesítések és diplomák kölcsönös elismerése.

Az egyes programok rövid bemutatása:

Az Egész életen át tartó tanulás program négy szektoriális programból áll, amelyek az oktatás és képzés egy-egy területén nyújtanak pályázati lehetőségeket. A Comenius a közoktatást támogatja, egészen az érettségi szintjéig. Az Erasmus a felsőoktatás, a Leonardo a szakmai képzés minden más, a felsőoktatás szintjén kívül eső szintjén és területén, míg a Grundtvig a szakmától független felnőttkori tanulás számára biztosít forrásokat.

A program transzverzális része ösztönözni kívánja az európai együttműködést azokon a területeken, amelyek több szektoriális programot érintenek, és hozzájárul a tagállamok oktatási és képzési rendszereinek átláthatóságához, minőségük javításához. A támogatott tevékenységek közé tartozik az európai szintű szakmapolitikai fejlesztés, elsősorban szakmai tanulmányutak keretében, összehasonlító kutatás és elemzés, a nyelvtanulás előmozdítása, az IKT alapú tartalmak, szolgáltatások és módszertan fejlesztése, valamint az Egész életen át tartó tanulás program eredményeinek terjesztése és hasznosítása. A Jean Monnet program támogatja az európai integráció megvalósulását az oktatás és képzés területén.

A pályázatok konkrét célja, hogy az adott oktatási szinten tanuló diákoknak, hallgatóknak, pedagógusoknak, oktatási szolgáltatóknak és döntéshozóknak több és jobb lehetőségük legyen a következő tevékenységekben való részvételre:
  • egyéni mobilitás oktatóknak vagy tanulóknak;
  • partnerségek: nemzetközi együttműködés két vagy több különböző országban működő oktatási intézmény között;
  • többoldalú projektek: nemzetközi intézményi együttműködés, ahol a hangsúly a projekt konkrét termékén van;
  • tematikus szakmai hálózatok: nagy létszámú, sok európai ország részvételével zajló, más intézmények által létrehozott együttműködések támogatása, a bevált jó gyakorlatok összegyűjtésére és terjesztésére.
A Tempus program elsődleges célja az EU-tagállamok és a segélyezett partnerországok viszonylatában lebonyolított együttműködéseken keresztül a felsőoktatási rendszerek fejlesztésének támogatása. A kedvezményezett országok és az Európai Bizottság közösen meghatározzák azokat a fejlesztési prioritásokat, amelyeknek az adott országot érintő pályázatoknak meg kell felelniük, illetve amelyek alapján a programot az EU finanszírozza.

A Tempus program kifejezett célja azokkal az EU-n kívüli térségekkel való együttműködés, amelyek stratégiai érdekeinél fogva számára fontosak. Ezek a kedvezményezett (partner) országok az alábbiak:
  • Nyugat-balkán országok (CARDS): Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia, Montenegró és Szerbia;
  • Kelet-európai és közép-ázsiai országok (TACIS): Azerbajdzsán, Belorusz Köztársaság, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldávia, Mongólia, Orosz Föderáció, Örményország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán;
  • Mediterrán-térség országai (MEDA): Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Palesztin Nemzeti Hatóság, Szíria, Tunézia.
A Tempus projektek egyéni szakértői segítségnyújtás, valamint intézményi együttműködési projektek keretében bonyolódhatnak le.

Az Erasmus Mundus program 2004-2008 között 230 millió eurós költségvetéssel rendelkezik. Célja az európai egyetemek nemzetközi kapcsolatainak támogatása és az európai felsőoktatás színvonalának növelése. Kiváló minőségű mester- (Masters) kurzusokat támogat, és célja az európai egyetemek és főiskolák vonzerejének növelése harmadik országokban is. Négy akciójából kettő kínál egyéni ösztöndíjakat mind európai, mind harmadik országból származó hallgatók és oktatók mobilitásának támogatására.

A program a tervek szerint körülbelül 90 kiemelkedően jó minőségű mesterkurzust fog támogatni. Ösztöndíjban részesül hozzávetőlegesen 5000 harmadik országból (Európán kívülről) származó hallgató, akik a kurzusokra jelentkeznek, és 4000 európai hallgató, akik harmadik országban végzik tanulmányaik egy részét. Hasonlóképpen, oktatói és kutatói ösztöndíjban részesülhet 1000-nél is több harmadik országból érkező szakember és ugyanennyi európai oktató és kutató. Végül, de nem utolsósorban támogatható lesz még körülbelül 100 együttműködés Erasmus Mundus mesterkurzusokat indító konzorciumok és harmadik országban működő intézmények között.

A program a világ összes országa felé irányul, de a bejövő ösztöndíjasok által megpályázható források meghatározott része célzottan egyes ázsiai országok diákjai és oktatói számára lesz lekötve. Erre azért volt szükség, mert Ázsiából jelentős kereslet mutatkozik az európai kurzusok iránt, és ennek kielégítése csak úgy volt lehetséges, hogy az Európai Bizottság külkapcsolatokért felelős részlege külön forrást biztosított ezeknek a hallgatóknak az ösztöndíjára a program már elfogadott költségvetésén felül.

A közösségi programok végrehajtása

A programok végrehajtásáért az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága (DG Education and Culture) felel az Európai Unió szintjén. Magyarországon - az Oktatási és Kulturális Minisztérium kijelölése alapján és szakmai felügyelete mellett - a Tempus Közalapítvány látja el a programok meghirdetésével és pályáztatásával kapcsolatos teendőket. Azokban a pályázati akciókban, melyeknek a keretei nemzeti szinten kerülnek elosztásra, a Tempus Közalapítvány a pályáztatást teljes körűen végzi (meghirdetés, bírálat, szerződéskötés, beszámoltatás), míg a Brüsszelben kezelt pályázatok esetében csak információs tevékenységet végez. A Tempus Közalapítványnál található programirodák működéséhez szükséges forrásokat az EU Bizottság és az Oktatási és Kulturális Minisztérium biztosítja.

A hazai szakmapolitikai prioritások bizonyos mértékű érvényesítésére ad lehetőséget, hogy a nemzeti szinten kezelt pályázati programok pályázati felhívásaiban magyar támogatási elveket is meg lehet jeleníteni, valamint, hogy a programok brüsszeli irányító testületeiben (komitológiai bizottságok) részt vesznek a nemzeti hatóság (jelen esetben az OKM) képviselői.

Egyéb programok

A fenti programokon kívül az EU támogat a világ meghatározott térségeivel folytatott (elsősorban felsőoktatási) együttműködéseket is, mint pl. az Alßa (Latin-Amerika), az Asia-Link (Ázsia), valamint az EU-Kanada, EU-Japán és EU-USA programok.

További információ:
Tempus Közalapítvány (www.tka.hu)
1093 Budapest, Lónyay utca 31.
Infovonal: 237-1320
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok