2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Strukturális Alapok az oktatás szolgálatában

2006. március 23.
Magyarország uniós csatlakozásával jelentős vissza nem térítendő fejlesztési források nyíltak meg hazánk számára is a Strukturális Alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz való hozzáférés által, melyek az EU kohéziós politikája megvalósításának, a regionális kiegyenlítődés támogatásának legfőbb pénzügyi eszközei. Az oktatási ágazat számára is nagy lehetőséget jelentenek az Európai Szociális Alap (ESZA) és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásai: az I. Nemzeti Fejlesztési Terv (I. NFT) keretében a 2004-2006 közötti időszakban - a kötelező magyar költségvetési hozzájárulással együtt - mintegy 85 milliárd forintot fordíthat az ország oktatással, képzéssel kapcsolatos fejlesztésekre.

Az ágazat fejlesztései a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) öt és a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) két oktatási témájú intézkedése keretében jelennek meg az alábbiak szerint:
 

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
A HEFOP végrehajtásáért felelős Irányító Hatóságot a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium állította föl, az oktatási intézkedésekhez kapcsolódó pályáztatási tevékenységet végző közreműködő szervezet az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága. A pályázatok jelenlegi állása itt olvasható.

 
Regionális Fejlesztési Operatív Program
A ROP irányító hatósága a Országos Területfejlesztési Hivatalban került fölállításra, a közreműködő szervezeti teendőket a regionális fejlesztési ügynökségek látják el.
 

EU-s források 2007-2013 között - a II. Nemzeti Fejlesztési Terv

Az oktatási ágazat az EU 2007-2013 közötti programozási időszakában is igen jelentős forrásokra számíthat a Strukturális Alapokból. Az unió támogatáspolitikájának következő periódusra szóló elvei és szakmapolitikai keretei, továbbá a Magyarország részére előreláthatóan rendelkezésre álló közösségi fejlesztési források nagyságrendje meghatározó hatást gyakorolnak a magyar oktatásügy közép- és hosszú távú fejlesztésére, korszerűsítésére.

A 2007-2013-as tervezés alapelveit tartalmazó Harmadik Kohéziós Jelentés önálló prioritásként jelöli meg általában az oktatási rendszerek, specifikusan a formális (iskolarendszerű) alapoktatás és képzés fejlesztését. Mindebből egyértelműen következik, hogy noha az oktatási, képzési rendszerek fejlesztésének fő forrása változatlanul az Európai Szociális Alap lesz, az oktatás szerepe a strukturális politikában felértékelődik, s immáron nem szűkíthető le a foglalkoztatáspolitika puszta kiszolgálására.

2005 tavaszán az Európai Bizottság elfogadta a Közösségi Stratégiai Irányvonalak (Community Strategic Guidelines) hivatalos munkaváltozatát, mely kijelöli a 2007-2013-as időszak programozásának tartalmi kereteit. A dokumentumban a három prioritás egyike több és jobb munkahely megteremtésére irányul, melyen belül önállóan jelenik meg az humánerőforrásokba történő befektetések növelése az oktatás és képzés fejlesztésén keresztül.

2004 nyarán a Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFH) koordinációja mellett megkezdődött az EU következő költségvetési, tervezési időszakához és Magyarország középtávú fejlesztési koncepciójának kidolgozásához kapcsolódó tárcaközi fejlesztéspolitikai tervezőmunka. Ez magában foglalja
  • a Magyarország 2020-ig tartó fejlesztési irányait meghatározó Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció,
  • az EU Strukturális és Kohéziós Alapjainak felhasználásához összeállítandó, 2007-2013. évekre szóló II. Nemzeti Fejlesztési Terv,
  • az ágazati és regionális operatív programok és a hozzájuk kapcsolódó egyéb dokumentumok elkészítését.
Az Oktatásfejlesztési Program (2007-2013) az oktatás területén érintett társadalmi szervezetekkel való egyeztetés alapján készült. Tartalmazza mindazokat az oktatási-képzési célú fejlesztési programokat, amelyek megvalósítását az Oktatási Minisztérium a 2007-2013 közötti időszakban a társadalmi, területi hátrányok felszámolása, a gazdaság versenyképességének a javítása, az ország innovációs potenciáljának az erősítése érdekében szükségesnek ítél.
A II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó Emberi Erőforrások Fejlesztése Operatív Program - amely a 2007-2013-as időszakra szóló, az Európai Unió Strukturális Alapjaiból finanszírozandó fő fejlesztési célokat, konkrét ágazati fejlesztési terveket tartalmazza -, valamint a Humán Infrastruktúra Operatív Program oktatási irányú fejlesztési terveinek az Oktatásfejlesztési Program az alapja.
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok