2023. március 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Adatlapok a 2004/2005-ös tanévben indítandó pedagógus-továbbképzésekről szóló közlemény megjelentetéséhez

2003. szeptember 25.

1. számú melléklet (a 32.936/2003.iktatószámú körlevélhez)

A 2004/2005-ös tanévben indítandó pedagógus-továbbképzésekről szóló közlemény megjelentetéséhez az intézmény által szervezett pedagógus-továbbképzésekről a következő információkat kérjük megküldeni.

I. A 41/1999. (IX. 13.) OM rendelet 1. számú melléklete alapján meghirdetett továbbképzések

A képzés oklevél kiadásával záruló szakirányú továbbképzés, amelyet csak a pedagógusképzést is folytató felsőoktatási intézmények indíthatnak. A képzés ideje 4 félév, legalább 360 tanóra. A képzési program kötelező és szabadon választható tanulmányi területeket tartalmaz.

A 41/1999. (IX. 13.) OM rendelet alapján a felsőoktatási intézmények által a 2003/2004-es tanévben meghirdetett, pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzésekről az Oktatási Közlöny 2003. február 28-i 4/II. számában megjelent közlemény 1. számú melléklete adott tájékoztatást.

A 2003. évi 4/II. számú Oktatási Közlönyben közzétett programok közül – a közlemény szerinti pontos megnevezéssel - kérjükazokat a programokatmegnevezni, amelyeket nem kívánnak a 2004/2005-ös tanévben indítani.

A 2004/2005-ben indítani kívánt új pedagógus-szakvizsga programok Oktatási Közlönyben történő közzétételére vonatkozó kérelmet e levél 2. számú melléklete szerinti adatlapon – tekintettel a nevelési-oktatási intézmények beiskolázási terve elkészítésének március 15-ei határidejére – 2003. október 20-ig kérjük megküldeni az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Főosztályára dr. Rádli Katalin főosztályvezető-helyettes nevére, valamint elektronikus útonis a következő e-mail címre: eszter.fazekas@okm.gov.hu.

Az 2. számú melléklet szerinti adatlapot csak azokról a programokról kell beküldeni, amelyek nem szerepelnek a 2003. évi 4/II.számú Oktatási Közlönyben. A jogszabályok rendelkezéseire tekintettel csak azokat az adatlapokat tudjuk figyelembe venni, amelyeket az intézmény, illetve a kar vezetője is aláír.

A kérelemhez az intézmény vezetőjének felterjesztésében kérjük mellékelni:

  • a pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés indítását jóváhagyó főiskolai vagy egyetemi tanács döntéséről szóló határozatot,
  • az intézményben kidolgozott és intézményi vagy kari tanács által jóváhagyott óra- és vizsgaterve(ke)t, valamint
  • a szakirányú továbbképzés keretében választás szerint oktatott tanulmányi területe(k)re vonatkozó – 2. számú melléklet szerinti formában megfogalmazott – programajánlato(ka)t.

II. Az újabb szakirányú szakképzettséget is eredményező szakirányú továbbképzési szakok

A pedagógus-szakvizsga képesítési követelményeiről szóló 41/1999. (X.13.) OM rendelet 2. számú mellékletében felsorolt szakirányú továbbképzési szakokon a képzési idő legalább egy félévvel történő meghosszabbításával (legalább 5 féléves képzésben) a pedagógus-szakvizsga követelményei is teljesíthetők a rendeletben meghatározottak figyelembevételével elkészített tanterv alapján.

Az állami vagy államilag elismert felsőoktatási intézmények közül pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzést azok az intézmények szervezhetnek, amelyek a Magyar Akkreditációs Bizottság intézményi akkreditációja alapján nevelés- és sporttudomány tudományágban jogosultak képezni és pedagógus alapképzési szakon szakindítási jogosultsággal rendelkeznek.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 2. számú mellékletében felsorolt jogszabályok alapján újabb szakképzettséget szerzett pedagógusok további, legalább 2 féléves képzésben utólag isteljesíthetik a pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés követelményeit azokban a pedagógusképzést is folytató felsőoktatási intézményekben, amelyek szakirányú továbbképzést és a 41/1999. (X.13.) OM rendelet alapján pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzést indítanak. A képzés ismeretanyaga a rendelet 5.1. pontjában foglalt, kötelezően oktatott tanulmányi terület témaköreit foglalja magába.

A 2003. évi 4/II. számú Oktatási Közlönyben szereplő szakirányú továbbképzési szakok közül kérjük azokat megnevezni, amelyeken a korábban oklevelet szerzettek számára a 2004/2005-ös tanévben nem kívánnak pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzést indítani, továbbá a 2003. évi közleményben az intézmény neve alatt nem szereplő szakirányú továbbképzési szakokra vonatkozóan a 3. számú melléklet szerinti adatlapo(ka)t megküldeni, amely szakokon a 2004/2005-ös tanévben pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzést indítanának.

Az adatokat 2003. október 20-ig kérjük megküldeni az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Főosztályára dr. Rádli Katalin főosztályvezető-helyettes nevére, valamint elektronikus útonis a következő e-mail címre: eszter.fazekas@okm.gov.hu. Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak azokat az adatlapokat tudjuk figyelembe venni, amelyeket az intézmény, illetve a kar vezetője is aláír.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok