2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Szakirányú továbbképzések 2003. szeptember 1-től

2003. április 8.
Közlemény szakirányú továbbképzési szakok indításáról


A felsőoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXX. törvény értelmében a felsőoktatási intézményben megszerezhető végzettség, illetőleg a szakképzettség követelményeit a képesítési követelmények határozzák meg.

A felsőoktatásban az alapképzésben megszerzett végzettségre és meghatározott szakképzettségre épülő, oklevéllel záruló továbbképzési forma a szakirányú továbbképzés. A szakirányú továbbképzés olyan, újabb végzettséget nem adó képzés, amely további, speciális szakirányú szakképzettséget biztosít.

A szakirányú továbbképzési szakok létrehozására a képesítési követelmények kiadásával kerül sor, amely az oktatási miniszter hatásköre. A felsőoktatási törvényt módosító 1999.évi LII. törvény 22.§-ának hatálybalépésével a külön miniszteri rendeletben szabályozott képesítési követelményekkel rendelkező szakirányú továbbképzési szakok indítása a korábbi, oktatási miniszteri hatáskörből az egyetemek, főiskolák hatáskörébe került.

Az 1. számú melléklet azokat a szakirányú továbbképzési szakokat tartalmazza, amelyeket az egyetemek, főiskolák az adott felsőoktatási intézménynek a Magyar Akkreditációs Bizottság tudományági és művészeti területi besorolása alapján a már folyó szakirányú továbbképzési szakokon túl saját hatáskörben új szakként kívánnak indítani ( a korábbi közlemények az Oktatási Közlöny 1999.évi 33. és 36., a 2000. évi 14. és 37., a 2001. évi 13. és 35., valamint a 2002. évi 12. és 34.számában jelentek meg).

A 2.számú melléklet tartalmazza valamennyi szakirányú továbbképzési szak jegyzékét, amelyeket a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben indíthatnak, és amelyeknek az Oktatási Közlönyben történő közzétételét 2003. február 28-ig kezdeményezték.


Oktatási Minisztérium

Felsőoktatási Főosztály


1. számú melléklet

Szakirányú továbbképzési szakok,

amelyeket a felsőoktatási intézmények 2003. szeptember 1-jétől

új szakként, saját hatáskörben indítanak


A képzést folytató intézmény

Szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Létesítési rendelet száma

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

hagyományismeret oktató

20/2000.(VIII.3.)OM rendelet

Debreceni Egyetem

geodéziai és térinformatikai

8/1999. (II.1.) OM rendelet

turizmus

7/1999. (II.1.) OM rendelet

mozgókép- és médiakultúra

9/1998.(III.25.)MKM rendelet

szarvasmarha-tenyésztési és tejgazdasági

12/2002. (V.3.) OM rendelet

vadgazdálkodási

15/2002. (V.3.) OM rendelet

Eötvös József Főiskola

Montessori-pedagógia

34/1999.(VIII.24.)OM rend.

nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus

10/1997.(II.18.)MKM rendelet

felnőttoktatási szakértő

12/1997.(II.18.)MKM rend.

társadalom- és állampolgári ismeret

18/1999.(IV.21.) OM rendelet

mozgókép- és médiakultúra

9/1998.(III.25.)MKM rendelet

humánmenedzsment

7/1999.(II.1.) OM rendelet

tanító, fejlesztési (differenciáló)

28/1997.(IX.16.) MKM rendelet

óvodapedagógus, fejlesztési

28/1997.(IX.16.) MKM rend.

óvodai környezeti nevelő

9/1998.(XII.1.) OM rendelet

mezőgazdasági vízgazdálkodási

52/2002. (IX.26.)OM rendelet

Eötvös Loránd Tudományegyetem

zeneterapeuta

59/2002. (XII.9.) OM rendelet

Eszterházy Károly Főiskola

ember-, erkölcs- és vallásismeret

16/2001. (V.25.) OM rendelet

kulturális vállalkozásszervező

55/2002. (IX.26.)OM rendelet

médiatervező

53/2002. (IX.26.)OM rendelet

Kaposvári Egyetem

zeneterapeuta

59/2002. (XII.9.) OM rendelet

takarmányozási és takarmánygazdálkodási

13/2002.(V.3.) OM rendelet

mezőgazdasági szaktanácsadó

11/2000. (VI.15.)OM rendelet

szarvasmarha-tenyésztési és tejgazdasági

12/2002.(V.3.) OM rendelet

marketing

7/1999. (II.1.) OM rendelet

vállalkozási menedzsment

7/1999. (II.1.) OM rendelet

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola

egészségfejlesztő mentálhigiénikus

6/1998.(III.25.)MKM rendelet

gyakorlatvezető tanító

28/1999.(VII.6.) OM rendelet

hagyományismeret oktató

20/2000.(VIII.3.)OM rendelet

Pécsi Tudományegyetem

mozgókép- és médiakultúra

9/1998.(III.25.)MKM rendelet

Széchenyi István Egyetem

biztosítási

7/1999. (II.1.) OM rendelet

Európai Unió

7/1999. (II.1.) OM rendelet

Európa tanulmányok

7/1999. (II.1.) OM rendelet

közszolgálati menedzsment

7/1999. (II.1.) OM rendelet

marketing

7/1999. (II.1.) OM rendelet

marketingvezető

7/1999. (II.1.) OM rendelet

terület- és településfejlesztési

7/1999. (II.1.) OM rendelet

családgondozó ápoló

25/2001.(VII.25.)OM rendelet

szociális terepgyakorlat-vezetés

51/2002.(IX.26.) OM rendelet

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

36/2000.(XII.27.)OM rendelet

Tessedik Sámuel Főiskola

vezető óvodapedagógus

13/1997.(II.18.)MKM rend.

környezetvédelmi

8/1999. (II.1.) OM rendelet

mezőgazdasági vízgazdálkodási

52/2002. (IX.26.)OM rendelet

2. számú melléklet

Szakirányú továbbképzési szakok, amelyeket a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben indíthatnak


közoktatási vezető

8/1997. (II. 18.) MKM rendelet

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Miskolci Egyetem, Miskolc

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp.

mentálhigiénés

9/1997. (II. 18.) MKM rendelet

- Semmelweis Egyetem, Bp.

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus

10/1997. (II. 18.) MKM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Kecskeméti Főiskola, Kecskemét

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Eötvös József Főiskola, Baja

tanügyigazgatási

11/1997. (II. 18.) MKM rendelet

- Eszterházy Károly Főiskola, Eger

felnőttoktatási szakértő

12/1997. (II. 18.). MKM rendelet

- Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

- Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely

- Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros

- Kaposvári Egyetem, Kaposvár

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Eötvös József Főiskola, Baja

vezető óvodapedagógus

13/1997. (II. 18.) MKM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék

- Kecskeméti Főiskola, Kecskemét

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

gyermektáncoktató

13/1997. (II. 18.) MKM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely

- Kecskeméti Főiskola, Kecskemét

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

addiktológiai konzulens

14/1997. (II. 18.) MKM rendelet

- Semmelweis Egyetem, Bp.

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

tehetségfejlesztési

29/1997. (IX. 16.) MKM rendelet

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Kaposvári Egyetem, Kaposvár

- Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely

tanító, fejlesztési (differenciáló)

28/1997. (IX. 16.) MKM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Kaposvári Egyetem, Kaposvár

- Szent István Egyetem, Gödöllő

- Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen

- Eötvös József Főiskola, Baja

óvodapedagógus, fejlesztési

28/1997. (IX. 16.) MKM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Kaposvári Egyetem, Kaposvár

- Eötvös József Főiskola, Baja

óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés

4/1998. (II. 13.) MKM rendelet

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

- Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

- Kaposvári Egyetem, Kaposvár

egészségfejlesztő mentálhigiénikus

6/1998. (III. 25.) MKM rendelet

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

- Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely

- Eszterházy Károly Főiskola, Eger

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

- Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

- Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen

fogyatékosok együttnevelési (integrációs) pedagógiája

7/1998. (III. 25.) MKM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Kaposvári Egyetem, Kaposvár

gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáns

8/1998. (III. 25.) MKM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

mozgókép- és médiakultúra

9/1998. (III. 25.) MKM rendelet

- Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely

- Eszterházy Károly Főiskola, Eger

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Színház- és Filmművészeti Egyetem, Bp.

- Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Eötvös József Főiskola, Baja

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

rehabilitációs foglalkoztató terapeuta

10/1998. (III. 25.) MKM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

szociális menedzser

11/1998. (III. 25.) MKM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bp.

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp.

közhasznú menedzser

12/1998. (III. 25.) MKM rendelet

- Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp.

szupervizor

13/1998. (III. 25.) MKM rendelet

- Semmelweis Egyetem, Bp.

- Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest

pedagógiai pszichológia

5/1998. (IX. 29.) OM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

munka- és szervezetpszichológia

5/1998. (IX. 29.) OM rendelet

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

tanácsadás-pszichológia

5/1998. (IX. 29.) OM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

drámapedagógia

8/1998. (XII. 1.) OM rendelet

- Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

- Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

- Kaposvári Egyetem, Kaposvár

- Színház- és Filmművészeti Egyetem, Bp.

óvodai környezeti nevelő

9/1998. (XII. 1.) OM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Eötvös József Főiskola, Baja

természetismeret és környezetkultúra

2/1999. (II. 1.) OM rendelet

- Eszterházy Károly Főiskola, Eger

- Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

tanulási és pályatanácsadás

3/1999. (II. 1.) OM rendelet

- Eszterházy Károly Főiskola, Eger

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

rehabilitációs úszásoktatás

4/1999. (II. 1.) OM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

hallássérült gyermekek korai fejlesztésének gyógypedagógiája

5/1999. (II. 1.) OM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

jogi és igazgatási felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok

6/1999. (II. 1.) OM rendelet

bankszakjogász

- Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bp.

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

biztosítási szakjogász

- Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bp.

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Miskolci Egyetem, Miskolc

családjogi szakjogász

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

demográfus

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

Európa jogi szakjogász

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

- Miskolci Egyetem, Miskolc

- Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bp.

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Debreceni Egyetem, Debrecen

gazdasági büntetőjogi szakjogász

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Miskolci Egyetem, Miskolc

- Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bp.

igazgatási rendszerszervező

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

ingatlanforgalmi szakjogász

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bp.

jogi és igazgatási informatikus

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bp

jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

jogi szakokleveles közgazdász

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

- Miskolci Egyetem, Miskolc

- Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bp

jogi szakokleveles mérnök

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

- Miskolci Egyetem, Miskolc

jogi szakokleveles orvos

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Miskolci Egyetem, Miskolc

költségvetési ellenőrzés

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

környezetvédelmi igazgatás

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

környezetvédelmi szakjogász

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bp.

közlekedési szakjogász

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

külkereskedelmi szakjogász

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Miskolci Egyetem, Miskolc

munkaügyi kapcsolatok

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

önkormányzati gazdálkodás

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

szakokleveles politológus

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Debreceni Egyetem, Debrecen

személyügyi igazgatás

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

szociális igazgatás

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

társadalombiztosítási

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

társasági szakjogász

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Miskolci Egyetem, Miskolc

- Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bp.

vámigazgatási

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

agrárközgazdasági

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Szent István Egyetem, Gödöllő

agrármenedzsment

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

aktuárius

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

általános menedzsment

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

áruforgalmi menedzsment

- Szolnoki Főiskola, Szolnok

bankmenedzsment

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

belügyi gazdasági

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

biztosítási

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

- Széchenyi István Egyetem, Győr

egészségügyi menedzsment

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

- Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

elemző statisztikus

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

értékelemző

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

euromenedzser

- Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya

- Általános Vállalkozási Főiskola, Bp.

- Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

- Debreceni Egyetem, Debrecen

Európai Unió

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Általános Vállalkozási Főiskola, Bp.

- Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

- Eszterházy Károly Főiskola, Eger

- Szolnoki Főiskola, Szolnok

- Széchenyi István Egyetem, Győr

Európa tanulmányok

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Pázmány Péter Katolikus Egyetem

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Miskolci Egyetem, Miskolc

- Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely

- Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Széchenyi István Egyetem, Győr

fővállalkozás (projektmenedzs-ment)

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Veszprémi Egyetem, Veszprém

gazdálkodástudományi

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

gazdasági ellenőrző

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

gazdasági informatikai menedzsment

- Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

- Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

- Szent István Egyetem, Gödöllő

gazdaságpolitika

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

gyógyszerügyi menedzsment

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

humánmenedzsment

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Miskolci Egyetem, Miskolc

- Szent István Egyetem, Gödöllő

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Eötvös József Főiskola, Baja

ingatlangazdálkodási

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya

idegenforgalmi és szálloda vállalkozási

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

- Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

informatikai menedzsment

- Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

- Debreceni Egyetem, Debrecen

iparjogvédelmi

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

jogász-közgazdász

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Miskolci Egyetem, Miskolc

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

- Széchenyi István Főiskola, Győr

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

- Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

jövőkutatás, előrejelzés (stratégiaformálás)

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

kereskedelmi menedzsment

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

- Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

- Debreceni Egyetem, Debrecen

környezeti menedzsment

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

közgazdász szakmérnök

- Miskolci Egyetem, Miskolc

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

- Szent István Egyetem, Gödöllő

- Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros

- Széchenyi István Főiskola, Győr

- Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya

- Eszterházy Károly Főiskola, Eger

közigazgatási gazdálkodás

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

közszolgálati menedzsment

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Széchenyi István Egyetem, Győr

külgazdasági pénzügyi menedzsment

- Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

külkereskedelmi irányítás

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

- Szolnoki Főiskola, Szolnok

külügyi szakértő

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp.

- Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

logisztikai menedzsment

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

marketing

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

- Kaposvári Egyetem, Kaposvár

- Széchenyi István Egyetem, Győr

marketingkommunikáció

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

marketingvezető

- Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

- Eszterházy Károly Főiskola, Eger

- Széchenyi István Egyetem, Győr

Master of Business Administration

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Miskolci Egyetem, Miskolc

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Veszprémi Egyetem, Veszprém

mérnök-közgazdász

- Miskolci Egyetem, Miskolc

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

- Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

- Veszprémi Egyetem, Veszprém

nemzetközi gazdasági (és üzleti) kapcsolatok-nemzetközi vállalkozások

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

nemzetközi marketing

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

- Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely

nemzetközi reklámmenedzser

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Debreceni Egyetem, Debrecen

nemzetközi szállítmányozási

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

- Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely

- Szolnoki Főiskola, Szolnok

orvos-közgazdász, gyógyszerész-közgazdász

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

- Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

- Miskolci Egyetem, Miskolc

pénzügy

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

pénzügy adó és pénzügyi ellenőrzési

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

pénzügy adó, illeték, vám

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

pénzügy pénzintézeti

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

pénzügy-vállalkozási

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

- Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

- Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

- Eszterházy Károly Főiskola, Eger

politikai szakértő

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

Public Relations

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

- Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely

- Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

regionális gazdasági szakértő

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

- Szolnoki Főiskola, Szolnok

reklám

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

szakdiplomácia

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

- Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

számvitel-vállalkozási

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

- Eszterházy Károly Főiskola, Eger

személyügyi

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

távol-keleti interkulturális menedzsment

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

teljes körű minőségbiztosítási (TQM)

- Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

terület- és településfejlesztési

- Miskolci Egyetem, Miskolc

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Széchenyi István Egyetem, Győr

turizmus

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

- Debreceni Egyetem, Debrecen

üzleti gazdaságtani közgazdásztanár

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

vállalkozás és marketing

- Szent István Egyetem, Gödöllő

- Szolnoki Főiskola, Szolnok

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

vállalkozási menedzsment

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Kaposvári Egyetem, Kaposvár

vállalkozásmenedzser

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

- Általános Vállalkozási Főiskola, Bp.

- Eszterházy Károly Főiskola, Eger

városmenedzsment (városgazdasági)

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

védelemgazdasági

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

vendéglátó és szálloda vállalkozási

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

- Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

vezetési és szervezési

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp

műszaki felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok

8/1999. (II. 1.) OM rendelet

acélgyártó

- Miskolci Egyetem, Miskolc

analitikai kémiai

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

analitikai mérések minőségbiztosítása

- Veszprémi Egyetem, Veszprém

anyagmozgató gépész

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

anyagtudományi mérnök-fizikus

- Miskolci Egyetem, Miskolc

általános informatikus

- Budapesti Műszaki Főiskola, Bp.

- Gábor Dénes Főiskola, Bp.

- Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros

- Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely

bankinformatikus

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

biztonságszervező

- Budapesti Műszaki Főiskola, Bp.

- Gábor Dénes Főiskola, Bp.

csatornázási-szennyvíztisztítási

- Eötvös József Főiskola, Baja

energiagazdálkodási

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

építésgépesítési

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

építésztervezői

- Szent István Egyetem, Gödöllő

építőipari gazdasági

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

építőipari-igazságügyi

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

építőmester

- Szent István Egyetem, Gödöllő

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

épületfelújítási és -fenntartási

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

épületfenntartási

- Szent István Egyetem, Gödöllő

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

épületgépészet

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

épületszigetelő

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

fényforrások fejlesztése és gyártása

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

finomkémiai műveleti

- Veszprémi Egyetem, Veszprém

gazdasági menedzser

- Széchenyi István Főiskola, Győr

gazdasági-szervező

- Debreceni Egyetem, Debrecen

gázipari (egyetemi)

- Miskolci Egyetem, Miskolc

gázipari (főiskolai)

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Miskolci Egyetem, Miskolc

geodéziai és térinformatikai

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

- Debreceni Egyetem, Debrecen

geotechnikai

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

hegesztett szerkezetek

- Miskolci Egyetem, Miskolc

hegesztő (egyetemi)

- Miskolci Egyetem, Miskolc

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

hegesztő (főiskolai)

- Miskolci Egyetem, Miskolc

- Budapesti Műszaki Főiskola, Bp.

hengerműi gyártmányfejlesztő

- Miskolci Egyetem, Miskolc

hidraulika-pneumatika (egyetemi)

- Miskolci Egyetem, Miskolc

hidraulika-pneumatika (főiskolai)

- Budapesti Műszaki Főiskola, Bp.

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Miskolci Egyetem, Miskolc

hőkezelő

- Miskolci Egyetem, Miskolc

informatikai menedzser

- Budapesti Műszaki Főiskola, Bp.

- Gábor Dénes Főiskola, Bp.

ingatlanszakértő

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

intelligens energetikai monitoring rendszerek

- Budapesti Műszaki Főiskola, Bp.

ipari kemencék

- Miskolci Egyetem, Miskolc

ipariforma-tervezési

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

irányítástechnikai informatika

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

járműgépész

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

járműipari tervező

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

járműtechnikai menedzser

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

karbantartási és járműfenntartási

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

- Szent István Egyetem, Gödöllő

karbantartó

- Miskolci Egyetem, Miskolc

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

képlékeny hidegalakító

- Miskolci Egyetem, Miskolc

kerámiaipari

- Miskolci Egyetem, Miskolc

kivitelező

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

kohászati automatizálási

- Miskolci Egyetem, Miskolc

korróziós (egyetemi)

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

korróziós (főiskolai)

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

környezetgazdálkodási

- Szent István Egyetem, Gödöllő

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

környezeti menedzser

- Eötvös József Főiskola, Baja

környezetvédelmi(egyetemi)

- Veszprémi Egyetem, Veszprém

- Miskolci Egyetem, Miskolc

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

környezetvédelmi(főiskolai)

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

közlekedésépítő

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

közlekedési menedzser gazdasági mérnök

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

közlekedés műszaki szakértő

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

közműfenntartási

- Szent István Egyetem, Gödöllő

kutató-fejlesztő

- Veszprémi Egyetem, Veszprém

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

logisztikai és szállítmányozási menedzser

- Budapesti Műszaki Főiskola, Bp.

- Széchenyi István Főiskola, Győr

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

másodnyersanyag-hasznosító

- Veszprémi Egyetem, Veszprém

menedzser (főiskolai)

- Budapesti Műszaki Főiskola, Bp.

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Kecskeméti Főiskola, Kecskemét

- Debreceni Egyetem, Debrecen

menedzser(egyetemi)

- Veszprémi Egyetem, Veszprém

- Miskolci Egyetem, Miskolc

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

- Szent István Egyetem, Gödöllő

mikrohullámú PCM hírközlés

- Budapesti Műszaki Főiskola, Bp.

minőségmenedzsment

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bp.

minőségügyi (egyetemi)

- Veszprémi Egyetem, Veszprém

- Miskolci Egyetem, Miskolc

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bp.

- Szent István Egyetem, Gödöllő

minőségügyi (főiskolai)

- Kecskeméti Főiskola, Kecskemét

- Budapesti Műszaki Főiskola, Bp.

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Gábor Dénes Főiskola, Bp.

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

munkavédelmi

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

műemlékvédelmi

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

műszaki diagnosztikai

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

műszaki informatika

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

műszaki környezeti

- Budapesti Műszaki Főiskola, Bp.

műszeres analitikai

- Veszprémi Egyetem, Veszprém

olajipari

- Miskolci Egyetem, Miskolc

petrolkémiai

- Veszprémi Egyetem, Veszprém

reaktortechnika

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

szakfordító-tolmács

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

szakipari

- Szent István Egyetem, Gödöllő

- Debreceni Egyetem, Debrecen

számítógépek az automatizálásban

- Budapesti Műszaki Főiskola, Bp.

számítógép-hálózati

- Budapesti Műszaki Főiskola, Bp.

- Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros

- Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely

szerkezetépítő

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

szerszámszerkesztő és -gyártó

- Miskolci Egyetem, Miskolc

szervező

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

szilikátipari üzletviteli

- Veszprémi Egyetem, Veszprém

színdinamikai

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

technológiai menedzser

- Veszprémi Egyetem, Veszprém

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

településfenntartási és igazgatási

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

termékfejlesztő

- Kecskeméti Főiskola, Kecskemét

- Budapesti Műszaki Főiskola, Bp.

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

tervező

- Debreceni Egyetem, Debrecen

tribológiai

- Veszprémi Egyetem, Veszprém

üvegipari

- Miskolci Egyetem, Miskolc

üzemfenntartó

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Budapesti Műszaki Főiskola, Bp.

üzemi logisztikai

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

- Szent István Egyetem, Gödöllő

vállalkozási

- Szent István Egyetem, Gödöllő

- Budapesti Műszaki Főiskola, Bp.

városépítés-városgazdaság

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

vegyipari rendszertechnikai

- Veszprémi Egyetem, Veszprém

világítástechnikai

- Budapesti Műszaki Főiskola, Bp.

villamosenergetikai gépek és berendezések

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

villamos gépek és hajtások

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

villamos gépek számítógéppel segített tervezése, szerkesztése és mérése

- Budapesti Műszaki Főiskola, Bp.

vízellátási-víztisztítási

- Eötvös József Főiskola, Baja

vízépítési

- Eötvös József Főiskola, Baja

vízépítő

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

vízgazdálkodási menedzser

- Eötvös József Főiskola, Baja

vízrendezési

- Eötvös József Főiskola, Baja

pedagógiai értékelés

12/1999. (III. 8.) OM rendelet

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

- Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

- Kaposvári Egyetem, Kaposvár

- Eszterházy Károly Főiskola, Eger

tantervfejlesztés

12/1999. (III. 8.) OM rendelet

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros

- Szent István Egyetem, Gödöllő

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

társadalom- és állampolgári ismeret

18/1999. (IV. 21.) OM rendelet

- Eszterházy Károly Főiskola, Eger

- Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Eötvös József Főiskola, Baja

pályaorientációs tanár

19/1999. (IV. 21.) OM rendelet

- Szent István Egyetem, Gödöllő

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

tánc- és drámapedagógia

20/1999. (IV. 21.) OM rendelet

- Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely

- Eszterházy Károly Főiskola, Eger

- Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

- Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

- Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék

anyagszerkezet szakirányú tanári

21/1999. (V. 3.) OM rendelet

- Debreceni Egyetem, Debrecen

környezetfizika szakirányú tanári

21/1999. (V. 3.) OM rendelet

- Debreceni Egyetem, Debrecen

statisztikus fizika szakirányú tanári

21/1999. (V. 3.) OM rendelet

- Debreceni Egyetem, Debrecen

kísérleti fizika szakirányú tanári

21/1999. (V. 3.) OM rendelet

- Debreceni Egyetem, Debrecen

játék és szabadidő pedagógus

25/1999. (VII .6.) OM rendelet

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Szent István Egyetem, Gödöllő

- Eszterházy Károly Főiskola, Eger

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

zenei nevelési

26/1999. (VII. 6.) OM rendelet

- Kaposvári Egyetem, Kaposvár

- Debreceni Egyetem, Debrecen

gyermektáncoktató óvodapedagógus

27/1999. (VII .6.) OM rendelet

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

gyakorlatvezető tanító

28/1999. (VII. 6.) OM rendelet

- Kaposvári Egyetem, Kaposvár

- Szent István Egyetem, Gödöllő

- Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen

óvodai szakértő

29/1999. (VII. 6.) OM rendelet

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

ifjúsági védőnő

31/1999. (VIII. 13.) OM rendelet

- Semmelweis Egyetem, Bp.

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

család- és gyermekvédelem pedagógiája

33/1999. (VIII. 24.) OM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Eszterházy Károly Főiskola, Eger

- Kaposvári Egyetem, Kaposvár

- Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bp.

- Veszprémi Egyetem, Veszprém

- Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

Montessori-pedagógia

34/1999. (VIII. 24.) OM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Eötvös József Főiskola, Baja

múzeumpedagógia

35/1999. (VIII. 24.) OM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Kaposvári Egyetem, Kaposvár

- Szent István Egyetem, Gödöllő

népegészségügyi

43/1999. (X. 27.) OM rendelet

- Debreceni Egyetem, Debrecen

környezet-egészségügyi

43/1999. (X. 27.) OM rendelet

- Debreceni Egyetem, Debrecen

állatorvosi toxikológia

44/1999. (XI. 18.) OM rendelet

- Szent István Egyetem, Gödöllő

állatorvosi mikrobiológia

44/1999. (XI. 18.) OM rendelet

- Szent István Egyetem, Gödöllő

kisállatgyógyász

44/1999. (XI. 18.) OM rendelet

- Szent István Egyetem, Gödöllő

élelmiszer-higiénikus

44/1999. (XI. 18.) OM rendelet

- Szent István Egyetem, Gödöllő

állat-egészségügyi igazgatási és járványügyi

44/1999. (XI. 18.) OM rendelet

- Szent István Egyetem, Gödöllő

egészségügyi szakmenedzser

5/2000. (II. 16.) OM rendelet

- Semmelweis Egyetem, Bp.

- Debreceni Egyetem, Debrecen

kertészeti és élelmiszer-gazdasági szaktanácsadó

6/2000. (IV.6.) OM rendelet

- Szent István Egyetem, Gödöllő

természettudományos felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok

7/2000. (IV.7.) OM rendelet

antropológus/humánbiológus

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

geomatematikai szakgeológus

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

humánökológus

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

környezetvédelmi-ökológus

- Debreceni Egyetem, Debrecen

környezetvédő

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

mikrobiológus

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

számítástudományi szakinformatikus

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

zoológus

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

mezőgazdasági szaktanácsadó

11/2000. (VI.15.) OM rendelet

- Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

- Szent István Egyetem, Gödöllő

- Kaposvári Egyetem, Kaposvár

szőlész-borász szakmérnöki

12/2000. (VI.15.) OM rendelet

- Szent István Egyetem, Gööllő

- Kecskeméti Főiskola, Kecskemét

társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács

15/2000. (VII.6.) OM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp.

- Miskolci Egyetem, Miskolc

- Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bp

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

Európai Uniós szakfordító és konferenciatolmács

15/2000. (VII.6.) OM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp.

algoritmikus matematika szakirányú tanári

16/2000. (VII.7.) OM rendelet

- Debreceni Egyetem, Debrecen

molekuláris biológia szakirányú tanári

16/2000. (VII.7.) OM rendelet

- Debreceni Egyetem, Debreceni

ökológia-környezetvédelem szakirányú tanári

16/2000. (VII.7.) OM rendelet

- Debreceni Egyetem, Debrecen

közegészségügyi-környezetvédelmi szakfelügyelő

18/2000. (VII.21.) OM rendelet

- Semmelweis Egyetem, Bp.

hagyományismeret oktató

20/2000. (VIII.3.) OM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Veszprémi Egyetem, Veszprém

- Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék

- Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen

roma társadalom ismerete

21/2000. (VIII.3.) OM rendelet

- Kaposvári Egyetem, Kaposvár

- Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

- Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék

- Eötvös József Főiskola, Baja

biztosítási orvostani

29/2000. (X.6.) OM rendelet

- Semmelweis Egyetem, Bp.

élelmiszer-biztonsági szakmérnöki

31/2000. (XII.14.) OM rendelet

- Szent István Egyetem, Gödöllő

földügyi informatikus szakmérnöki

32/2000. (XII.18.) OM rendelet

- Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

36/2000. (XII.27.) OM rendelet

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

- Széchenyi István Egyetem, Győr

egészségfejlesztés

2/2001. (I.24.) OM rendelet

- Debreceni Egyetem, Debrecen

epidemiológia

3/2001. (I.24.) OM rendelet

- Debreceni Egyetem, Debrecen

élelmiszer-ipari menedzsment

5/2001. (II.16.) OM rendelet

- Szent István Egyetem, Gödöllő

klasszikus és elektronikus látványtervezés

10/2001. (III.19.) OM rendelet

- Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest

ember-, erkölcs- és vallásismeret

16/2001.(V.25.)OM rendelet

- Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen

- Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék

- Veszprémi Egyetem, Veszprém

- Károli Gáspár Református Egyetem, Bp.

- Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest

- Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged

- Kaposvári Egyetem, Kaposvár

- Eszterházy Károly Főiskola, Eger

vidékfejlesztési szakmérnök

17/2001.(VI.1.)OM rendelet

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

- Szent István Egyetem, Gödöllő

környezetirányítási szakértő

18/2001.(VI.8.) OM rendelet

- Veszprémi Egyetem, Veszprém

- Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

élelmiszer-minősítő

24/2001. (VII.25.)OM rendelet

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

- Szent István Egyetem, Gödöllő

családgondozó ápoló

25/2001. (VII.25.) OM rendelet

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

- Széchenyi István Egyetem, Győr

rehabilitációs környezettervező

33/2001. (IX.14.) OM rendelet

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

európai uniós agrárszakértő

35/2001. (X.4.) OM rendelet

- Szent István Egyetem, Gödöllő

lelkigondozó

36/2001.(X.11.) OM rendelet

- Semmelweis Egyetem, Budapest

energiagazdálkodási

38/2001.(X.17.) OM rendelet

- Szent István Egyetem, Gödöllő

diáktanácsadás

39/2001. (X.24.) OM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

növényvédelmi szakmérnök

42/2001. (XI.14.) OM rendelet

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Veszprémi Egyetem, Veszprém

- Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

takarmánykeverék-gyártási

5/2002. (III.14.) OM rendelet

- Debreceni Egyetem, Debrecen

vetőmag-gazdálkodási

6/2002. (III.14.) OM rendelet

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

környezettechnológiai

7/2002. (III.14.) OM rendelet

- Debreceni Egyetem, Debrecen

tápanyag-gazdálkodási

8/2002. (III.14.) OM rendelet

- Debreceni Egyetem, Debrecen

felszámolási és vagyonfelügyeleti

9/2002. (III.22.) OM rendelet

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp.

szarvasmarha-tenyésztési és tejgazdasági

12/2002. (V.3.) OM rendelet

- Szent István Egyetem, Gödöllő

- Debreceni Egyetem, Debrecen

- Kaposvári Egyetem, Kaposvár

takarmányozási és takarmánygazdálkodási

13/2002. (V.3.) OM rendelet

- Szent István Egyetem, Gödöllő

- Kaposvári Egyetem, Kaposvár

talajtani

14/2002. (V.3.) OM rendelet

- Szent István Egyetem, Gödöllő

vadgazdálkodási

15/2002. (V.3.) OM rendelet

- Szent István Egyetem, Gödöllő

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

- Debreceni Egyetem, Debrecen

zöldség-gyümölcs termesztési és feldolgozási

16/2002. (V.3.) OM rendelet

- Szent István Egyetem, Gödöllő

zöldséghajtatási

17/2002. (V.3.) OM rendelet

- Szent István Egyetem, Gödöllő

- Kecskeméti Főiskola, Kecskemét

mezőgazdasági környezetgazdálkodási

18/2002. (V.3.) OM rendelet

- Szent István Egyetem, Gödöllő

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

- Kecskeméti Főiskola, Kecskemét

egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési

21/2002. (V.11.) OM rendelet

- Debreceni Egyetem, Debrecen

növénygenetikai és növénynemesítési

22/2002. (V.11.) OM rendelet

- Szent István Egyetem, Gödöllő

szaktárgy oktatására idegen nyelven vagy nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén felkészítő

34/2002. (V.18.) OM rendelet

- Pécsi Tudományegyetem, Pécs

mezőgazdasági termékminősítő

35/2002. (V.18.) OM rendelet

- Debreceni Egyetem, Debrecen

hús- és baromfiipari

36/2002. (V.18.) OM rendelet

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

tejipari

37/2002. (V.18.) OM rendelet

- Szegedi Tudományegyetem, Szeged

összehasonlító állam- és jogtudományi szakjogász

38/2002. (V.24.) OM rendelet

- Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Bp.

Közép-Európa tanulmányok

38/2002. (V.24.) OM rendelet

- Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Bp.

bűnügyi vezető

43/2002. (VI.18.) OM rendelet

- Rendőrtiszti Főiskola, Bp.

közbiztonsági vezető

43/2002. (VI.18.) OM rendelet

- Rendőrtiszti Főiskola, Bp.

távközlés-technikai

48/2002. (VII.19.) OM rendelet

- Budapesti Műszaki Főiskola

szociális terepgyakorlat-vezetés

51/2002. (IX.26.) OM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Széchenyi István Egyetem, Győr

mezőgazdasági vízgazdálkodási

52/2002. (IX.26.) OM rendelet

- Szent István Egyetem, Gödöllő

- Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

- Eötvös József Főiskola, Baja

médiatervező

53/2002. (IX.26.) OM rendelet

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

- Eszterházy Károly Főiskola, Eger

érdekérvényesítő (lobbi)

54/2002. (IX.26.) OM rendelet

- Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Bp.

kulturális vállalkozásszervező

55/2002. (IX.26.) OM rendelet

- Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya

- Eszterházy Károly Főiskola, Eger

gyógyszerkémiai

56/2002. (IX.26.) OM rendelet

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bp.

zeneterapeuta

59/2002. (XII.9.) OM rendelet

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp.

- Kaposvári Egyetem, Kaposvár2003. március 12.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok