2023. október 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Összefoglaló a felsőoktatási reform 2007. évi eredményeiről

2007. december 27.
A kormány arra törekszik, hogy versenyképes és minőségi felsőoktatás legyen Magyarországon. A 2007-ben végrehajtott újabb reformlépések is ezt a célt szolgálták.
Új felvételi rendszer - a teljesítmény és a kapacitás döntött
Az idei új felvételi rendszer szakított a korábbi évtizedek azon gyakorlatával, amelynek középpontjában az intézmények felvételi keretszámainak, illetőleg irányszámainak betöltése állt. Ennek helyébe a kormány által képzési területenként meghatározott államilag támogatott keretszámok kitöltése lépett. Az új rendszerben az intézményi kapacitások határáig a jelentkezők teljesítménye és intézményválasztása határozta meg 2007-ben az intézményekbe felvett államilag támogatott hallgatói létszámot.

A jelentkezők teljesítménye és intézményválasztási rangsora átrendezte a beiskolázás megszokott térképét, a vidéki főiskolákra a korábbi éveknél kevesebben jelentkeztek. A felvételi ponthatárok azonban kiegyenlítődtek. Megszűnt az, hogy ugyanazon a szakon egyes intézmények között 20-30 pontos különbségek voltak a ponthatárokban.

Idén az államilag támogatott helyek a felsőfokú szakképzés és az alapképzés között oszlottak meg. Egyetemek és főiskolák azonos alapképzési szakokon versenyeztek. 2008-tól a belépő mesterszakok ezen a helyzeten változtatni fognak. A minisztérium szerint még 2-3 év tapasztalata szükséges az új felvételi eljárás értékeléséhez, ezért nem terveznek alapvető változást, legföljebb kisebb korrekciókat.

Az új hallgatói támogatási rendszer igazságosabb és szociálisan érzékenyebb a korábbinál.
A jelenlegi 5,6-6,6 milliárd forint helyett jövőre 8-10 milliárd forintot fizetnek ki az intézmények szociális alapú támogatásként. Az eddigi bizonytalan, félévente változó összegű szociális támogatásokat a leginkább rászoruló hallgatók esetében havi 11, illetve 22 ezer forint összegű garantált támogatás váltja fel. Ebben a körben az első alkalommal beiratkozók további egyszeri 58 ezer forintos támogatást is kapnak. Az idén kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók támogatására jutó összeg közel 20 százalékkal (kétmilliárd forint) emelkedik 2008-ban. Egy jó tanuló, rászoruló hallgató havonta 50-60 ezer forint támogatást kaphat. A szociális juttatások új szemléletű rendszere a biztonságot teremti meg, lehetővé teszi, hogy szociális hátrány miatt egyetlen tehetséges hallgató se maradjon ki a felsőoktatásból.

A hallgatói ösztöndíjak a minőségi teljesítményt ismerik el. A képzési hozzájárulás bevezetése az államilag támogatott hallgatói körben mérsékli a "nem fizetős" és a "fizetős" hallgatói kör közötti különbséget, lehetővé teszi a két csoport közötti átjárhatóságot.

Az új rendelkezés eredményeként a hallgatók támogatását biztosító források a képzési hozzájárulásból származó bevétellel bővülnek. Valódi lesz az átjárás az államilag támogatott és költségtérítéses képzési formák között. Az idei elsőéveseket a tanév végén teljesítményük alapján rangsorolják. Akik az államilag támogatott képzésben nem teljesítik az intézmény által előírt minimális követelményeket, azok átsorolhatók költségtérítéses képzésbe, az ott legjobban teljesítők viszont átvehetők a helyükre.

Jövőre a hallgatói normatíva 119 ezer FT/év/fő-re, a Köztársasági Ösztöndíj 340 ezer Ft/év/fő-re, a tankönyv-jegyzettámogatás, illetve a sport- és kulturális tevékenység normatívája 11.900- Ft/év/fő-re emelkedik.

A felsőoktatás költségvetési támogatásának új lehetőségei
2007. fontos eredménye a felsőoktatás feladatainak ellátásához szükséges stabilitást biztosító költségvetési támogatás törvényi szabályozása. Az idei 214 milliárd forintról 2010-ig 241 milliárd forintra emelkedik a felsőoktatás támogatása.

A pénzhez az állami egyetemek, főiskolák ezentúl egy három évre szóló finanszírozási megállapodás alapján juthatnak hozzá. Az intézmények számára teljesítmény-mutatókat írnak elő. Ahol színvonalasabb oktatás zajlik, ott az intézmény több központi támogatást kap, a rosszabbul teljesítők pedig kevesebb pénzhez jutnak.

A hároméves megállapodással a felsőoktatásban az évenkénti változókhoz kötött normatív támogatás rendszerét felváltja a felsőoktatási teljesítményvállalásokhoz kötött, egy képzési ciklust átfogó intézményi támogatás, illetve támogatási kötelezettség vállalás.

A minőségfejlesztés meghonosítása
A felsőoktatási reform fontos célkitűzése, hogy az intézményekben egy olyan minőségirányítási rendszert honosítsanak meg, amely lehetőséget teremt hazai és nemzetközi összehasonlításokra, rangsorolásokra és a versenyhelyzet erősítésére.

A Felsőoktatási Minőségi Díjjal évente azon intézmények, intézményi részlegek munkáját ismerjük el, amelyek eredményesen alkalmazzák az önértékelésen alapuló minőségirányítási rendszert. A 2007. tavaszán először meghirdetett pályázatra 17-en jelentkeztek: közülük 5 intézményt és 2 szervezeti egységet jutalmaztak.


Budapest, 2007. december
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok