2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

A Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagjai

2010. február 16.
A Felsőoktatási és Tudományos Tanács a felsőoktatási intézmény oktatási és tudományos kutatási autonómiájának megvalósítását a törvényben (2005. évi CXXXIX) meghatározottak szerint segíti.
 
A Felsőoktatási és Tudományos Tanács az oktatási és kulturális miniszter - a felsőoktatás fejlesztési, finanszírozási és kutatás-fejlesztési kérdéseiben - döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő független szakértői testülete.
 
A Tanács a felsőoktatás képzési és kutatási rendszerének társadalmi - gazdasági beágyazottságával, a rendszer fejlesztésével és finanszírozásával kapcsolatos döntések előkészítésében vesz részt, és azok végrehajtásának figyelemmel kísérésében működik közre. A Felsőoktatási és Tudományos Tanács figyelemmel kíséri és elemzi a felsőoktatás és a társadalom kapcsolatát, különösen a munkaerőpiac felsőfokú szakemberigényét. Javaslatot tesz az államilag támogatott képzésbe felvehető éves hallgatói létszámkeretre, annak képzési területek és képzési szintek szerinti elosztására. Állást foglal a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatával összefüggő oktatáspolitikai kérdésekben, prognózisokat készít a várható munkaerő-piaciváltozásokról, és ezzel kapcsolatban javaslatokat tesz a képzési rendszer korszerűsítésére.
 
A Tanács véleményezi a felsőoktatási rendszer éves költségvetési tervezetét, és állást foglal az éves költségvetési beszámolóról. A felsőoktatás költségvetése tekintetében elemzéseket, javaslatokat készít.
 
A Tanács véleményezi a felsőoktatásról szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei, illetve a felsőoktatást szabályozó miniszteri rendeletek tervezeteit.
 
A Felsőoktatási és Tudományos Tanács honlapja: www.ftt.hu
 
A Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagjainak megbízásáról szóló 12/2010. (II. 19.) ME határozat
 
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 113. § (2) bekezdése alapján, 2010. február 1-jei hatállyal, hároméves időtartamra, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagsági teendőinek ellátásával megbízottak névsora:
 
Dr. Benedek András
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára
Dr. Csányi Sándor
a Szent István Egyetem egyetemi tanára
Dr. Fodor László
a Szent István Egyetem egyetemi tanára
Dr. Greschik Gyula
nyugalmazott egyetemi tanár
Dr. Hámori József
a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára
Dr. Jávor András
a Debreceni Egyetem egyetemi tanára
Dr. Kis Papp László
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára
Dr. Kiss Daisy
a Magyar Ügyvédi Kamara titkára
Dr. Kocsis Miklós
a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanársegédje
Dr. Koltai Dénes
a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára
Dr. Kuti László
az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés elnöke
Dr. Magyar József
az Agrárkutató Intézmények Országos Szövetsége elnöke
Dr. Mang Béla
a Miskolci Egyetem rektorhelyettese
Dr. Máthé Gábor
a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Miskolczi Norbert
a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája elnöke
Dr. Pap László
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára
Dr. Székely Judit
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára
Dr. Szél Ágoston
a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára
Dr. Szilágyi János
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képzési igazgatója
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok