2024. április 23.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Szakok és érettségi vizsgatárgyak a 2006-2007-es felsőoktatási felvételi eljárás során

2005. november 25.
A felsőoktatási felvételi eljárás során a hatályos felsőoktatási törvény előírásai alapján alapképzésben felvételi vizsgát nem lehet tartani, a jelentkezők szerzett pontjait egy vagy két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kell meghatározni. A 2006-ban választható vagy előírt vizsgatárgyak jegyzékét - szakcsoportok szerint - az Oktatási Minisztérium már korábban nyilvánosságra hozta. A felsőoktatási képzési struktúra átalakulása szükségessé teszi azt, hogy a többciklusú felsőoktatási képzési szerkezet bevezetésének egyes szabályairól szóló 381/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján új szerkezetben, az új alapképzési szakokra vonatkoztatva közöljük az előírt, illetve választható érettségi vizsgatárgyakat a korábbi szakcsoportokat felváltó képzési területek, képzési ágak szerint.
  • A választható vagy kötelező érettségi vizsgatárgyak jelentkezési feltételként középszintű érettségi vizsgát jeleznek, azt külön tartalmazza a táblázat, ha emelt szintű érettségi szükséges a jelentkezéshez. Továbbra is csak a bölcsészettudományi képzési területen előírás az emelt szintű érettségi három alapképzési szakon.
  • Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott alapképzési szakon, ott a táblázat tartalmazza azt, hogy egy vagy két tárgyat kell választani, illetve azt is, ha az adott képzési területen, képzési ágon belül van kötelező érettségi vizsgatárgy.
  • Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott alapképzési szakon, ott a választás joga a jelentkezőé.
  • A művészeti területen jelenleg folyik a hagyományos egyetemi-főiskolai képzés átalakításának a folyamata, a táblázat még a hagyományos beosztást tartalmazza.
Agrár képzési terület
Általános követelmények

Érettségi vizsgatárgyak: angol vagy biológia vagy informatika vagy fizika vagy kémia vagy matematika vagy német vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen minden szakmai előkészítő tantárgy választható.

Egy középszintű érettségi tárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
agrár műszaki földmérő és földrendező mérnöki az általános követelmények szerint
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki az általános követelmények szerint
tájrendező és kertépítő mérnöki az általános követelmények szerint
állatorvostudományi állatorvosi biológia és
kémia mindkét tárgy kötelező, szakmai előkészítő tárgy nem választható
erdőmérnöki erdőmérnöki matematika kötelező és a felsorolt tárgyak közül még egy: biológia vagy fizika vagy kémia vagy informatika vagy szakmai előkészítő tárgy
gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki az általános követelmények szerint
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki az általános követelmények szerint
élelmiszer- és kertészmérnöki élelmiszer-mérnöki az általános követelmények szerint
kertészmérnöki az általános követelmények szerint
környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki környezetgazdálkodási agrármérnöki az általános követelmények szerint
természetvédelmi mérnök az általános követelmények szerint
vadgazda mérnöki az általános követelmények szerint
mezőgazdasági állattenyésztő mérnöki az általános követelmények szerint
mezőgazdasági mérnöki az általános követelmények szerint
mezőgazdasági szakoktató az általános követelmények szerint
növénytermesztő mérnöki az általános követelmények szerint

Bölcsészettudományi képzési terület
Általános követelmények

Érettségi vizsgatárgyak: magyar vagy történelem.

Egy középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
magyar magyar (pl.: színháztörténet, irodalomtudomány, drámapedagógia, észt, finn, finnugor, eszperantó, folklorisztika, ügyvitel, nyelvtechnológia, művelődéstudomány, neolatin, nyelvmentor szakirányok) magyar
történelem történelem (pl.: levéltár, muzeológia, régészet szakirányok) történelem
néprajz
modern filológia anglisztika (pl.: angol, amerikanisztika szakirányok) angol (emelt szintű)
germanisztika (pl.: német, német nemzetiségi, néderlandisztika, svéd, norvég, dán szakirányok) német (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom (emelt szintű)
romanisztika (pl.: francia, olasz, portugál, román/nemzetiségi, spanyol szakirányok) francia (emelt szintű) vagy olasz (emelt szintű) vagy spanyol (emelt szintű) vagy portugál vagy román
romológia az általános követelmények szerint
szlavisztika (pl.: orosz, bolgár, cseh, lengyel, horvát/nemzetiségi, szerb/nemzetiségi, szlovák/nemzetiségi, szlovén/nemzetiségi, ukrán/nemzetiségi szakirányok) magyar vagy történelem vagy szakiránynak megfelelő nyelv vagy angol vagy német
ókori és keleti filológia ókori nyelvek és kultúrák [asszirológia, egyiptológia, klasszika filológia (latin, ógörög) szakirányok] magyar vagy történelem vagy szakiránynak megfelelő nyelv vagy angol vagy német
keleti nyelvek és kultúrák (pl.: altajisztika, arab, indológia, iranisztika, tibeti, mongol, hebraisztika, japán, kínai, koreai, török, újgörög szakirányok) magyar vagy történelem vagy szakiránynak megfelelő nyelv vagy angol vagy német
pedagógia és pszichológia andragógia (művelődésszervező, személyügyi szervező, felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó szakirányok) az általános követelmények szerint
pedagógia az általános követelmények szerint
pszichológia biológia vagy magyar vagy történelem
szabad bölcsészet szabad bölcsészet (pl.: filozófia, esztétika, etika, vallástudomány, filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció, médiatudomány, művészettörténet szakirányok) magyar vagy történelem

Társadalomtudományi képzési terület

Általános követelmények

1. Politikatudomány képzési ágban

Érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem.

Két középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

2. Társadalomismeret és szociális képzési ágban

Érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgyak: művelődési és kommunikációs alapismeretek, szociális alapismeretek.

Egy középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
politikatudomány nemzetközi tanulmányok az általános követelmények szerint
politológia az általános követelmények szerint
társadalomismeret informatikus könyvtáros
az általános követelmények szerint, informatikai alapismeretek is választható
kommunikáció és médiatudomány az általános követelmények szerint
kulturális antropológia földrajz vagy magyar vagy társadalomismeret vagy történelem
szociológia az általános követelmények szerint
társadalmi tanulmányok
egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem tárgyak közül kettőt kell választani
szociális szociális munka az általános követelmények szerint
szociálpedagógia az általános követelmények szerint

Informatika képzési terület

Általános követelmények

Érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelező és biológia vagy fizika vagy informatika vagy szakmai előkészítő tárgy .

A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgyak: elektronikai alapismeretek, informatikai alapismeretek.

Két középszintű vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.
A költségtérítéses esti és levelező tagozatos, valamint távoktatásos formában az összes felsorolt tárgyból egy vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
informatikai gazdaságinformatikus matematika kötelező és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy történelem
mérnök informatikus az általános követelmények szerint
programtervező informatikus az általános követelmények szerint

Jogi és igazgatási képzési terület

Általános követelmények

1. Jogtudományi képzési ágban

Érettségi vizsgatárgyak: magyar és történelem

2. Igazgatási képzési ágban

Érettségi vizsgatárgyak: magyar vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgy: ügyviteli alapismeretek.

Két középszintű érettségi vizsgatárgy kötelező.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
jogtudomány jogász az általános követelmények szerint
igazgatási bűnügyi igazgatási belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar vagy matematika vagy történelem vagy rendészeti alapismeretek
igazgatásszervezői az általános követelmények szerint
igazságügyi igazgatási az általános követelmények szerint
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási az általános követelmények szerint
nemzetközi igazgatási az általános követelmények szerint
rendészeti igazgatási belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar vagy történelem vagy rendészeti alapismeretek

Nemzetvédelmi és katonai képzési terület

Általános követelmények

Érettségi vizsgatárgyak: belügyi rendészeti ismeretek vagy katonai alapismeretek vagy magyar vagy matematika vagy történelem.

A katonai gazdálkodási alapszakon választható szakmai előkészítő tantárgyak: közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

Két középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
védelmi biztonság- és védelempolitikai az általános követelmények szerint
büntetés-végrehajtási nevelő az általános követelmények szerint
határrendészeti és -védelmi vezetői az általános követelmények szerint
nemzetbiztonsági az általános követelmények szerint
védelmi igazgatási az általános követelmények szerint
katonai katonai gazdálkodási
matematika kötelező, és angol vagy belügyi rendészeti ismeretek vagy gazdasági ismeretek vagy francia vagy katonai alapismeretek vagy magyar vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy
katonai vezetői az általános követelmények szerint

Gazdaságtudományi képzési terület

Általános követelmények

Érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matematika vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgyak: közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

Két középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
közgazdasági alkalmazott közgazdaságtan az általános követelmények szerint
gazdaságelemzés az általános követelmények szerint
közszolgálati az általános követelmények szerint
üzleti gazdálkodási és menedzsment az általános követelmények szerint
kereskedelem és marketing az általános követelmények szerint
emberi erőforrások az általános követelmények szerint
nemzetközi gazdálkodás az általános követelmények szerint
pénzügy és számvitel az általános követelmények szerint
turizmus-vendéglátás az általános követelmények szerint
üzleti szakoktató az általános követelmények szerint

Műszaki képzési terület

Általános követelmények

Érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelező és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy .

A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgyak: elektronikai alapismeretek, informatikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, könnyűipari alapismeretek, környezetvédelmi- vízgazdálkodási alapismeretek, faipari alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, közlekedési alapismeretek, vegyipari alapismeretek.

Két középszintű vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.
A költségtérítéses esti és levelező tagozatos, valamint távoktatásos formában az összes felsorolt tárgyból egy vizsgatárgyat kell választani.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
anyag-, fa- és könnyűipari mérnöki anyagmérnöki az általános követelmények szerint
faipari mérnöki az általános követelmények szerint
könnyűipari mérnöki az általános követelmények szerint
bio-, környezet és vegyészmérnöki biomérnöki az általános követelmények szerint
környezetmérnöki az általános követelmények szerint
vegyészmérnöki az általános követelmények szerint
építőmérnöki és műszaki földtudományi építőmérnöki az általános követelmények szerint
műszaki földtudományi az általános követelmények szerint
építészmérnök, ipari termék és formatervezői építész az általános követelmények szerint
építészmérnöki az általános követelmények szerint
ipari termék- és formatervezői az általános követelmények szerint
gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki gépészmérnöki az általános követelmények szerint
közlekedésmérnöki az általános követelmények szerint
mechatronikai mérnöki az általános követelmények szerint
had- és biztonságtechnikai mérnöki had- és biztonságtechnikai mérnöki matematika kötelező és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy katonai alapismeretek vagy kémia
villamos- és energetikai mérnöki energetikai mérnöki az általános követelmények szerint
villamosmérnöki az általános követelmények szerint
műszaki menedzser, műszaki szakoktató műszaki menedzser az általános követelmények szerint és a gazdasági ismeretek vagy a közgazdasági alapismeretek vagy a közgazdasági-marketing alapismeretek is választható
műszaki szakoktató az általános követelmények szerint

Orvos és egészségtudományi képzési terület

Általános követelmények

1. Orvostudományi képzési ágban

Érettségi vizsgatárgyak: biológia kötelező és fizika vagy kémia

Két középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

2. Egészségtudományi képzési ágban

Érettségi vizsgatárgyak: biológia vagy informatika vagy fizika vagy kémia vagy magyar vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgyak: egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, szociális alapismeretek, ügyviteli alapismeretek.
Egy középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
orvostudományi orvos az általános követelmények szerint
fogorvos az általános követelmények szerint
gyógyszerész az általános követelmények szerint
egészségtudományi ápolás és betegellátás (pl.: ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt szakirányok) az általános követelmények szerint
egészségügyi gondozás és prevenció (pl.: népegészségügyi ellenőr, és védőnő szakirányok) az általános követelmények szerint
egészségügyi szervező (pl.: egészségbiztosítás, egészségügyi ügyvitelszervező szakirányok) az általános követelmények szerint
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (pl.: orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, képalkotó diagnosztika, orvosi kutatólaboratóriumi analitikus, optometria szakirányok) az általános követelmények szerint

Pedagógusképzés

Általános követelmények
Érettségi vizsgatárgy: magyar vagy nemzetiségi nyelv és irodalom vagy szakmai előkészítő tárgy.
A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgyak: oktatási alapismeretek, művelődési és kommunikációs alapismeretek.

Egy középszintű érettségi vizsgatárgy kötelező.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
óvodapedagógus, tanító óvodapedagógus (nemzetiségi szakirányokkal) az általános követelmények szerint
tanító (nemzetiségi szakirányokkal) az általános követelmények szerint
konduktor (óvodapedagógus, tanító szakirányokkal) magyar vagy szakmai előkészítő tárgy
gyógypedagógus gyógypedagógus (értelmileg akadályozottak pedagógiája, tanulásban akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, logopédia, látássérültek, szomatopedagógia, pszichopedagógia szakirányokkal) magyar vagy biológia

Sporttudomány képzési terület

Általános követelmények

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
sport testnevelő-edző gyakorlati vizsga
testkultúra sportmenedzser gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar vagy matematika vagy történelem közül kettőt kell választani
rekreáció-, életmód- és egészségfejlesztés gyakorlati vizsga
humánkineziológia biológia vagy fizika vagy kémia vagy matematika

2008-től minden alapszakon két középszintű érettségi vizsgatárgyat - ebből a testnevelést kötelezően - kell választani a jelentkezőknek.

Természettudomány képzési terület

Általános követelmények

Vizsgatárgyak: biológia vagy informatika vagy földrajz vagy fizika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgyak: elektronikai alapismeretek, informatikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vegyipari alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek.

Egy középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
élő természettudomány biológia az általános követelmények szerint
élettelen természettudomány fizika az általános követelmények szerint
kémia az általános követelmények szerint
föld- és földrajztudományi földrajz az általános követelmények szerint
földtudományi az általános követelmények szerint
környezettudomány (pl. technika szakirány) környezettan (pl. technika szakirány) az általános követelmények szerint
matematikatudomány matematika az általános követelmények szerint
természetismeret természetismeret az általános követelmények szerint

Művészeti szakcsoport
Vizsgatárgyak: gyakorlati

Egyetemi szint
Főiskolai szint
design menedzser adásrendező
egyházzene, tanár balettművész
építész blockflőte
énekművész, -tanár egyházzene, tanár
ének-zenetanár, karvezetés ének-zene, -népzenetanár
festő ének-zenetanár
film- és televízióoperatőr ének-zenetanár, egyházzene
film- és televízióproducer ének-zenetanár, karvezetés
film- és televíziórendező fúvószenekari karnagy
formatervező gyártásszervező
hangszerművész, tanár hangmesteri
intermédia hangszertanár, kamaraművész
karmesterképző jazzének előadóművész tanár
képgrafika jazzhangszer előadóművész, tanár
koreográfus jazz-zeneszerzés és hangszerelés, jazzelmélet tanár
látványtervező kameraman
mozgóképtudományi koreográfus
multimédia programszerkesztő-rendező látványtervező
operaénekes, magánénektanár magánénektanár, ének-kamaraművész
rádiós és televíziós zenei rendező néptánc-színházitánc
restaurátor rajztanári
szilikátipari tervező régizenetanár, kamaraművész
színész színész
színházrendező szolfézstanár
színháztudományi táncelméleti szakíró
szolfézstanár táncpedagógus
szobrász vágó
televíziós műsorvezető, rendező vizuális kommunikáció tanári
tervezőgrafika zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés
textiltervező zongorakísérő-korrepetitor
vizuális és környezetkultúra-tanári  
vizuális kommunikáció  
vizuális nevelőtanár  
zeneelmélet-tanár  
zenei menedzser  
zeneszerzés, tanár  
zenetudományi tanár  
zongorakísérő-korrepetitor  
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok