2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Hasznos linkek

2008. július 9.


A magyar felsőoktatási intézmények segítésére, a kreditrendszer országos szintű fejlesztésére és a hallgatói mobilitásban betöltött funkciójának támogatására alakult meg az Országos Kredittanács (OKT). Az OKT az oktatási miniszter tanácsadó testülete. A tanács munkájához az Országos Kredittanács Irodája nyújt szakmai és szervezeti háttértámogatást. Az OKTI továbbá szakmai szolgáltatásokat végez az intézmények vezetése, az oktatók és a hallgatók részére. Vezetője egyben tagja az európai kredit-tanácsadói hálózatnak.

A CEDEFOP, a Szakképzés-fejlesztés Európai Központja, az Európai Bizottság kezdeményezésére jött létre 1975-ben. Ügynökségként működik és székhelye Görögországban, Thesszalonikiben található. Célja a szakképzés elméletének és gyakorlatának, a szakképzéssel összefüggő kutatásoknak, valamint a folyamatos, élethosszig tartó tanulás fejlesztésének támogatása. A központ működteti az Európai Europass Portált, amely az öt Europass dokumentumra (Europass önéletrajz, Europass nyelvi útlevél, Europass oklevélmelléklet, Europass bizonyítvány-kiegészítő, Europass mobilitási igazolvány) vonatkozó információk mellett az Europass önéletrajz és az Europass nyelvi útlevél esetében elektronikus nyomtatvány-mintákkal is az érdeklődők rendelkezésére áll.

Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban a hálózatba szerveződő Nemzeti Europass Központok koordinálnak minden, az Europass dokumentumokhoz kapcsolódó tevékenységet. Ezek képezik az első információs pontot mindenki számára, aki többet akar megtudni az Europassról vagy használni szeretné azt.
Fő feladataik:
 • az Europass dokumentumok (Europass önéletrajz, Europass nyelvi útlevél, Europass oklevélmelléklet, Europass bizonyítvány-kiegészítő, Europass mobilitási igazolvány) kibocsátásának koordinálása;
 • az Europass dokumentumcsomag és a hozzátartozó egyes dokumentumok népszerűsítése;
 • az információs-, és tanácsadó szolgálatok folyamatos tájékoztatása és információs anyagokkal történő ellátása az Europass dokumentumcsomagról és az egyes Europass dokumentumokról;
 • az Europass dokumentumok nyomtatvány mintáinak nyomtatott formában való rendelkezésre bocsátása;
 • nemzeti szinten képviselik a Nemzeti Europass Központok hálózatát.
A magyarországi Nemzeti Europass Központ a következő címen érhető el: http://www.europass.hu/

A PLOTEUS az Európai Bizottság internetes portálja, amely 2003. március 5-én kezdte meg működését Brüsszelben. (A Ploteus jelentése az ógörög nyelvben: navigátor). Célja az, hogy segítséget nyújtson a diákok, álláskeresők, munkavállalók, szülők, tanácsadók és tanárok számára ahhoz, hogy megtalálják a megfelelő információt az európai továbbtanuláshoz.
A PLOTEUS Portálon megtalálható az összes fontos információ az élethosszig tartó tanulás európai kínálatáról, így például:
 • az Európai Unió tanulási és képzési lehetőségei: az egyetemek és más felsőoktatási intézmények honlapjaihoz vezető linkek, képzési, szakképzési és felnőttképzési adatbázisok,
 • oktatási és képzési rendszerek: az egyes európai országok oktatási rendszereinek leírása,
 • csereprogramok és támogatási lehetőségek (Erasmus, Leonardo da Vinci, Socrates, Tempus) az európai országokban: kivel lépjünk kapcsolatba, hogyan pályázzunk támogatásra, stb.
 • minden, amit az európai országokról tudni kell, ha külföldre költözünk: megélhetési költségek, tandíjak, szálláslehetőségek, a tanulás és munkavállalás jogi keretei és egyéb általános információk.
Az EURES, az Európai Munkaügyi Szolgálat az Európai Unió hivatalos munkaügyi szervezete. Célja a munkavállalók szabad mozgásának segítése az Európai Gazdasági Térségben. Az EURES hálózat partnerei között vannak munkaügyi szervezetek, vállalkozói egyesületek és munkaadói szerveződések. A partneri kapcsolatokat az Európai Bizottság koordinálja. Magyarországon az EURES tanácsadók az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkatársai.
Fő feladatai:
 • tanácsadás, információadás a munkalehetőségekről, életkörülményekről és munkafeltételekről az Európai Gazdasági Térség területén,
 • állásközvetítés az Unió országaiban, adatbázisukban az összes tagország álláshirdetései megtalálhatóak,
 • munkaadók támogatása külföldi munkaerő-keresésben,
 • tanácsadás munkavállalóknak és munkaadóknak a határ-közeli régiókban.
Az ENIC nemzetközi hálózatot az Európa Tanács és az UNESCO, a NARIC hálózatot pedig az Európai Bizottság kezdeményezésére hozták létre azzal a szándékkal, hogy elősegítsék az oktatói és hallgatói mobilitást, és megkönnyítsék a külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerését.
Magyarország az ENIC hálózatnak 1994, a NARIC hálózatnak pedig 1997 óta tagja, s ez idő óta a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ látja el a Magyar ENIC/NARIC Iroda feladatait. A hálózatnak Európa szinte valamennyi országában, de az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában is vannak irodái, amelyek egymással szoros kapcsolatot tartva naprakész tájékoztatást tudnak adni egy adott ország oktatási rendszeréről és az ott szerzett oklevelek elismeréséről. Amennyiben egy adott ország elismerési központja az ENIC és a NARIC hálózatnak is tagja, úgy az országban egy iroda látja el mind az ENIC, mind a NARIC hálózati tagságból adódó feladatokat. A két hálózat évente közös közgyűlést tart, amely kiváló alkalom a felsőoktatás nemzetköziesedésével és a külföldön szerzett fokozatok és képesítések elismerésével összefüggő jelenségek megvitatására és közös álláspont kialakítására e téren. Az ENIC és NARIC hálózat első közös közgyűlésének 1994 júniusában Budapest adott otthont.
Magyar Ekvivalencia és Információs Központ a következő címen érhető el: http://www.oh.gov.hu/main.php?folderID=1067

Euroguidance a neve annak az Európai Bizottság által kezdeményezett hálózatnak, amelyet az egyes európai országok nemzeti képzési, szakképzési és pályaorientációs központjai alkotnak. Ezek az intézmények 1992-1993 során jöttek létre a fiatalok szakképzését, és a felnőttek foglalkoztatását segítő közösségi akcióprogram, a PETRA keretében; 1995-től átkerültek a Leonardo da Vinci program keretei közé.
A központok fő feladata:
 • információnyújtás az európai oktatásról és képzési programokról, elsősorban olyan tanácsadók részére, akik közvetlen kapcsolatban állnak az állampolgárokkal;
 • az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség, valamint Közép-Kelet-Európa országainak oktatási és képzési rendszereiről minőségi információk biztosítása;
 • a Ploteus portál támogatása.
Ma már több mint 50 központ működik az EU területén, valamint a közép- és kelet-európai országokban. Az egyes nemzeti központok az oktatási és/vagy a munkaügyi minisztériumok alapításával jöttek létre.
A Euroguidance hálózat magyar tagja: www.npk.hu

Az Eurydice az európai oktatás információs hálózata, amely az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országainak képzési rendszerére és oktatáspolitikájára vonatkozó összehasonlító adatokat gyűjti és terjeszti. Az EU vezetése már a 70-es években felismerte, hogy az európai oktatás kapcsolatainak elősegítése döntő fontosságú, de az oktatási együttműködések nem fejlődhetnek az oktatási rendszerek kölcsönös megismerése és megértése nélkül. Így került sor az EURYDICE, az Európai Közösség oktatási információs hálózatának létrehozására, amely 1980-ban kezdte meg működését. Az Euridyce - Európai Közösség által támogatott - céljai a következők:
 • Az európai szintű oktatáspolitikai projektek megvalósításához nélkülözhetetlen összehasonlító tanulmányok készítése, az oktatásügy tendenciáinak elemzése;
 • Kvalitatív, döntően leíró jellegű információs anyagok összeállítása, az oktatáspolitikához és oktatási rendszerekhez kapcsolódó komparatív alapadatok összegyűjtése és aktualizálása;
 • Az információk összehasonlítására szolgáló referenciaanyagok és tanulmányok rendszerezett cseréje és terjesztése;
 • Az UNESCO, az OECD és az Európai Unió (EUROSTAT) egyesített kérdőívének alapadataira épülő indikátorok rendszeres megjelentetése, melyek fontosak az európai szintű oktatási együttműködés megvalósításához;
 • A korszerű információs csatornák kiépítése és szakmai hálózatba szervezésük európai, nemzeti és regionális szinteken.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok