2024. február 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A hallgatói juttatások növekedése és a diákhitel továbbfejlesztése a felsőoktatásban

2006. augusztus 18.
A felsőoktatáshoz való hozzáférést és a nyugodt tanulási feltételeket Magyarországon széles és folyamatosan fejlődő hallgatói jóléti rendszer biztosítja. A 2002 óta eltelt kormányzati időszak alatt jelentősen nőtt a felsőoktatásban tanuló diákok támogatása, 2006. szeptembertől azonban a Magyar Universitas Program keretében még több, a hallgatói jogokat bővítő és az esélyegyenlőséget javító intézkedés került bevezetésre a támogatások, illetve a diákhitel terén.

A hallgatói juttatások növekedése

 
A 2006. március 1-jén életbe lépett új felsőoktatási törvény az új képzési szerkezet teljes kiépülésének idején is garantálja az intézményi és hallgatói támogatás reálértékének megőrzését, ezen támogatások évente a KSH által meghatározott mindenkori nemzetgazdasági átlagkeresethez viszonyítva alakulnak.

2006. szeptembertől:
 • A hallgatói normatíva 116.550 Ft/év (2002. szeptember 1-jén 78.400,- Ft volt)
  A hallgatói normatíva szolgál az államilag támogatott hallgatók részére folyósított tanulmányi és szociális ösztöndíjak, kiemelkedő szakmai, tudományos és egyéb ösztöndíjak fedezetére.
 • Kollégiumi támogatás 116.500 Ft/év (2002. szeptember 1-jén 33.000,- Ft volt)
  A felsőoktatási intézmények kollégiumi férőhelyeinek fenntartására szolgáló támogatás. Az emelkedés mértékénél figyelembe kell venni, hogy - a többek között PPP konstrukcióban épülő - diákotthonokban elhelyezett államilag támogatott hallgatók után is megkapják a fenntartók.
 • Lakhatási támogatás 60.000 Ft/év (2002. szeptember 1-jén 33.000,- Ft volt)
  A lakhatási támogatás szolgálja a kollégiumi elhelyezésre jogosult, de oda helyhiány miatt fel nem vett hallgatók támogatásának fedezetét.
 • Doktori képzés hallgatói normatívája 1.092.600 Ft/év (2002. szeptember 1-jén 660.000 Ft volt)
  Az államilag finanszírozott képzésben részt vevő doktoranduszok támogatására szolgál.
 • Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és közművelődési támogatás normatívája 11.650,- Ft (2002. szeptember 1-jén 7.820,- Ft volt)
  A tankönyvek- és jegyzetek megvásárlásának, előállításának, továbbá az intézményi sport és közművelődési tevékenység támogatásának forrása. 2005-ig külön normatívája volt a két célnak, 2006-tól összevonásra kerültek.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hallgatók rendszeres szociális támogatásként kötelezően, a hallgatói támogatás kétszeresét, azaz minimum havi 23.300 Ft juttatást kapnak, valamint kérésükre kötelezően kollégiumi elhelyezést kell biztosítani. (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, akinek vagy mindkét szülője, illetve a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált, vagy házastársától különálló szülője elhunyt, vagy kikerült a nevelésbe vétel alól, vagy gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg.)

A Diákhitel továbbfejlesztése
Kapcsolódó linkek
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok