2023. január 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Miniszteri rendeletek

2010. december 3.
 
Jogszabályok

Ezen az oldalon található az oktatási és kulturális ágazati igazgatási tevékenységgel mint minisztériumi alaptevékenységgel összefüggő magyar és európai uniós jogszabályok listája jogforrás szerinti csoportosításban. Az elektronikus információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) a Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteményében (HJEGY) érhetőek el. E szolgáltatás az önkormányzati rendeletek kivételével minden hatályos jogszabályt és az állami irányítás egyéb jogi eszközeit (pl. kormányhatározat, utasítás, stb.) is tartalmazza. A gyűjtemény ingyenesen és korlátozások nélkül használható.

 
 
1975
 
3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról [1]
 
1985
 
7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről [2]
 
1986
 
7/1986. (VI. 26.) MM rendelet a szakfordító és tolmácsképesítés megszerzésének feltételeiről [3]
29/1986. (IX. 1.) MM rendelet az egyes sajtótermékek engedélyezéséről és az impresszum feltüntetéséről [4]
 
1992
 
3/1992. (I. 6.) NM-MKM együttes rendelet a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltárról
 
1993
 
3/1993. (II. 12.) KTM-MKM együttes rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról
24/1993. (VII. 27.) KTM-MKM együttes rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, továbbá műemléki védettség megszüntetéséről
25/1993. (XI. 3.) KTM-MKM együttes rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről
29/1993. (XI. 23.) KTM-MKM együttes rendelet műemlékek védetté nyilvánításáról
 
2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről
 
1994
 
7/1994. (III. 22.) KTM-MKM együttes rendelet a Budapest, IX., Vámház krt. 1-3. számú műemléképület védetté nyilvánításáról
8/1994. (III. 22.) KTM-MKM együttes rendelet műemlékek védetté nyilvánításáról
9/1994. (III. 29.) KTM-MKM együttes rendelet műemlékek védetté nyilvánításáról és műemléki védelem megszüntetéséről
14/1994. (IV. 29.) KTM-MKM együttes rendelet műemlékek védetté nyilvánításáról, továbbá műemléki védettség megszüntetéséről
17/1994. (V. 25.) KTM-MKM együttes rendelet műemlékek védetté nyilvánításáról és műemléki védettség megszüntetéséről
18/1994. (V. 31.) KTM-MKM együttes rendelet műemlékek védetté nyilvánításáról
29/1994. (VIII. 26.) KTM-MKM együttes rendelet műemlékek védetté nyilvánításáról
31/1994. (X. 26.) KTM-MKM együttes rendelet műemlékek védetté nyilvánításáról
32/1994. (XI. 15.) KTM-MKM együttes rendelet műemlékek védetté nyilvánításáról
 
7/1994. (IV. 26.) MKM rendelet a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő meghagyására
10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról [5]
16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet a szakmai követelmények kiadásáról
 
1995
 
3/1995. (IV. 13.) KTM-MKM együttes rendelet a Pannonhalmi Bencés Főapátság műemléki környezetének bővítéséről
4/1995. (IV. 13.) KTM-MKM együttes rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megváltoztatásáról
5/1995. (IV. 13.) KTM-MKM együttes rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről
8/1995. (VIII. 11.) KTM-MKM együttes rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megváltoztatásáról
11/1995. (XII. 19.) KTM-MKM együttes rendelet műemlék védetté nyilvánításáról
 
7/1995. (VIII. 11.) MKM rendelet a Scheiber Sándor-díj alapításáról
15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról
 
1996
 
8/1996. (V. 22.) KTM-MKM együttes rendelet műemléki védettség megszüntetéséről,
18/1996. (IX. 2.) KTM-MKM együttes rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról,
19/1996. (IX. 13.) KTM-MKM együttes rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról,
21/1996. (X. 1.) KTM-MKM együttes rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, műemléki védettség megváltoztatásáról és műemléki védettség megszüntetéséről,
28/1996. (XII. 17.) KTM-MKM együttes rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről,
29/1996. (XII. 19.) KTM-MKM együttes rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról,
 
7/1996. (VII. 9.) MKM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról
8/1996. (VII. 25.) MKM rendelet a Magyar Köztársaság címerének a művelődési és közoktatási miniszter ágazati irányítása alá tartozó kulturális intézmények általi használatáról
 
1997
 
2/1997. (I. 8.) KTM-MKM együttes rendelet a Budapest VII. kerület, Rózsák tere Árpádházi Szent Erzsébet Plébániatemplom műemléki környezetének kijelöléséről
7/1997. (I. 31.) KTM-MKM együttes rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről
18/1997. (VII. 4.) KTM-MKM együttes rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről
21/1997. (VII. 29.) KTM-MKM együttes rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról
28/1997. (VIII. 1.) KTM-MKM együttes rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról
30/1997. (IX. 10.) KTM-MKM együttes rendelet Majkpuszta - volt kamalduli remeteség - műemléki környezetének bővítéséről
35/1997. (XII. 1.) KTM-MKM együttes rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról
41/1997. (XII. 29.) KTM-MKM együttes rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetve műemléki védettség megszüntetéséről
42/1997. (XII. 29.) KTM-MKM együttes rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetve műemléki védettség megszüntetéséről
 
21/1997. (VI. 4.) MKM-IKIM együttes rendelet az ötvös, valamint a hangszerkészítő és -javító szakmák körében folytatható mesterképzésről
25/1997. (VII. 8.) MKM rendelet a könyvesboltoknak adható Hermész-díj alapításáról
26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról
31/1997. (X. 31.) MKM rendelet a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet módosításáról
32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
39/1997. (XII. 29.) MKM-PM együttes rendelet a művészeti tevékenységet folytató magánszemély egyes költségeiről szóló rendelkezések alkalmazási feltételeiről
 
1998
 
8/1998. (III. 27.) KTM-MKM együttes rendelet műemléki védettség módosításáról
17/1998. (VI. 24.) KTM-MKM együttes rendelet műemlék védettségének módosításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről
 
1/1998. (I. 12.) MKM rendelet a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet módosításáról,
21/1998. (V. 13.) MKM rendelet a külföldiek Balassi Bálint Intézetben folytatott tanulmányainak egyes kérdéseiről
23/1998. (V. 15.) MKM rendelet a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tagjainak megbízásáról
27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról
28/1998. (VI. 10.) MKM rendelet a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet módosításáról
 
Együttes rendelet:
 
49/1998. (VI. 25.) IKIM-MKM együttes rendelet az atomerőműben, valamint a kutató és oktató atomreaktorban foglalkoztatott munkavállalók szakirányú képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről,
 
1999
 
2/1999. (I. 29.) NKÖM rendelet a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának felügyelete alá tartozó nemzeti művészeti intézményekben művészi vagy egyéb művészeti munkakört betöltő közalkalmazottak illetménypótlékáról
3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról
6/1999. (III. 31.) NKÖM rendelet a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságáról
7/1999. (IV. 28.) NKÖM rendelet a Budapesti Kamaraszínház és a Játékszín megszüntetésével, jogutódlásával és közhasznú társaságként való további működésével kapcsolatos egyes kérdésekről
10/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelet a nógrádsápi római katolikus templom műemléki környezetének kijelöléséről
11/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelet Jósvafő község területén műemléki jelentőségű terület és annak műemléki környezete védetté nyilvánításáról
12/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről
16/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet a szerzői és a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól
17/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról
19/1999. (XII. 20.) NKÖM rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről
 
24/1999. (VI. 25.) OM rendelet az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről
30/1999. (VII. 21.) OM rendelet az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeréről és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól
40/1999. (X. 8.) OM rendelet az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivatalának feladatairól és működésének szabályairól
46/1999. (XII. 13.) OM rendelet a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről
 
Együttes rendeletek:
 
8/1999. (VIII. 13.) KÖM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól
 
2000
 
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a Könyvtári Intézet jogállásáról
10/2000. (V. 26.) NKÖM rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről
12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
14/2000. (VII. 28.) NKÖM rendelet a Károli Gáspár- és Fraknói Vilmos-díj alapításáról
15/2000. (IX. 15.) NKÖM rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről
16/2000. (XI. 16.) NKÖM rendelet a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet módosításáról
17/2000. (XII. 1.) NKÖM rendelet a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyegyüttes és parkja műemlékké nyilvánításáról
18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői névjegyzékek vezetéséről
 
26/2000. (VIII. 31.) OM rendelet a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról
28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
 
2001
 
1/2001. (I. 19.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról
7/2001. (III. 30.) NKÖM rendelet Ráckeve város területén műemléki jelentőségű terület védetté nyilvánításáról és műemléki környezetének kijelöléséről
8/2001. (III. 30.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről
9/2001. (IV. 19.) NKÖM rendelet egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról
10/2001. (IV. 24.) NKÖM-PM együttes rendelet a kivitelezőt terhelő kulturális járulék alapjának megállapításáról és megfizetésének módjáról
12/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról
14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről
17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól [58]
19/2001. (XI. 14.) NKÖM rendelet Budapest főváros XII. kerületében műemléki jelentőségű terület és műemléki környezete védetté nyilvánításáról
20/2001. (XI. 14.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról
 
46/2001. (XII. 22.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról
47/2001. (XII. 29.) OM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról
 
Együttes rendeletek:
 
3/2001. (II. 23.) KÖM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól,
10/2001. (IV. 24.) NKÖM-PM együttes rendelet a kivitelezőt terhelő kulturális járulék alapjának megállapításáról és megfizetésének módjáról [6]
 
2002
 
1/2002. (II. 13.) NKÖM rendelet a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő meghagyásáról
3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól
4/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag másolatának adatvédelmi szerződés alapján történő továbbítása elleni tiltakozási jog gyakorlásáról
5/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar Énekkar és Kottatár megszüntetésével, jogutódlásával kapcsolatos egyes kérdésekről
6/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet a közlevéltárban folytatható kutatást engedélyező kuratórium működéséről
7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről
8/2002. (III. 8.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról
9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről
11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről
15/2002. (V. 14.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről
17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet a kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról
18/2002. (VII. 4.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről
20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról
21/2002. (X. 7.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről
24/2002. (XII. 25.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról
 
3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről
4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól
40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről
 
2003
 
3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védettség megszüntetéséről
4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról
5/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet a Magyar Állami Operaház mesterművésze díjról
6/2003. (III. 18.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
9/2003. (IV. 3.) NKÖM rendelet Gérecz Attila-díj alapításáról
10/2003. (VII. 24.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
13/2003. (VIII. 15.) NKÖM rendelet egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védettség megszüntetéséről
14/2003. (IX. 19.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
15/2003. (X. 10.) NKÖM rendelet Pécs megyei jogú város területén a korábban védetté nyilvánított Pécs-Belváros műemléki jelentőségű terület módosításáról és műemléki környezetének kijelöléséről
17/2003. (XI. 5.) NKÖM rendelet az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról
18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről
19/2003. (XII. 19.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
 
24/2003. (VIII. 19.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról
34/2003. (XII. 21.) OM rendelet a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeiről
37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről
 
2004
 
4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról
7/2004. (II. 26.) NKÖM rendelet a Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjakról
9/2004. (IV. 13.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról
15/2004. (VII. 27.) NKÖM rendelet egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védettség megszüntetéséről
17/2004. (VIII. 27.) NKÖM rendelet egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védőövezet kijelöléséről
18/2004. (IX. 3.) NKÖM rendelet a Budapest IX. kerület, Hídépítő utcai és Helyi kikötő úti 38086/49 és 38086/50 helyrajzi számú ingatlanokon álló Nagyvásártelep műemlékké nyilvánításáról
21/2004. (X. 12.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről
22/2004. (XI. 17.) NKÖM rendelet egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről
26/2004. (XII. 17.) NKÖM-PM együttes rendelet a kivitelezőt terhelő kulturális járulék alapjának megállapításáról és megfizetésének módjáról szóló 10/2001. (IV. 24.) NKÖM-PM együttes rendelet módosításáról
 
2/2004. (I. 30.) OM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló 1/2001. (I. 16.) OM rendelet módosításáról
12/2004. (IV. 13.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről szóló 19/2002. (V. 8.) OM rendelet módosításáról [7]
16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről
17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
31/2004. (XI. 13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről
32/2004. (XII. 2.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet módosításáról, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet kiegészítéséről [8]
 
Együttes rendelet:
 
22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú társaság közreműködő szervezetté kijelöléséről,
15/2004. (II. 16.) GKM-IHM-OM-PM-TNM együttes rendelet a Gazdasági Versenyképességi Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről,
 
2005
 
2/2005. (I. 24.) NKÖM rendelet egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról
7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet Budapest és Pannonhalma világörökségi helyszíneinek műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról
13/2005. (IV. 4.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról
14/2005. (IV. 5.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről
15/2005. (IV. 6.) NKÖM rendelet a budaörsi repülőtér műemlékké nyilvánításáról
19/2005. (VI. 4.) NKÖM rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet módosításáról
20/2005. (VI. 16.) NKÖM rendelet az időszaki lapok nyilvántartásba vételéért és kezeléséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
23/2005. (VIII. 9.) NKÖM rendelet a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről
24/2005. (VIII. 19.) NKÖM rendelet egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról
25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről
27/2005. (X. 7.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
28/2005. (XI. 4.) NKÖM rendelet egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről
30/2005. (XII. 7.) NKÖM rendelet egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről
32/2005. (XII. 22.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet módosításáról [59]
 
2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
10/2005. (IV. 8.) OM rendelet a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet módosításáról
31/2005. (XII. 22.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról
32/2005. (XII. 22.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról
 
Együttes rendelet:
 
32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról,
45/2005. (X. 21.) EÜM-FVM-GKM-IHM-KVVM-NKÖM-TNM együttes rendelet egyes miniszteri rendeletek módosításáról,
15/2005. (XI. 29) IHM-NKÖM együttes rendelet az audiovizuális kötelespéldányok szolgáltatásának részletes szabályairól,
 
2006
 
1/2006. (I. 13.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
3/2006. (II. 2.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok színházi pályázati támogatásáról [9]
7/2006. (III. 14.) NKÖM rendelet az „art” mozi-hálózat fejlesztésének támogatásáról [10]
8/2006. (III. 21.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet módosításáról
9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról
10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról
11/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
 
12/2006. (III. 28.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról [11]
14/2006. (IV. 3.) OM rendelet a szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásának rendjéről [12]
15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről
20/2006. (V. 5.) OM rendelet egyes közoktatási tárgyú jogszabályok módosításáról [13]
 
2/2006. (VII. 19.) OKM rendelet egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről
4/2006. (VII. 24.) OKM rendelet egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről, illetve műemlékké nyilvánításáról
6/2006. (VIII. 28.) OKM rendelet a Magyar UNESCO Bizottság Titkársága megszüntetéséről
8/2006. (IX. 7.) OKM rendelet a felsőoktatási hatósági eljárási díjakról
9/2006. (IX. 25.) OKM rendelet egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról
10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről
13/2006. (XII. 7.) OKM rendelet a fontos és bizalmas munkakörök megállapításáról és a biztonsági ellenőrzés szintjéről
 
Együttes rendeletek:
 
24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről,
7/2006. (V. 18.) FMM-OM együttes rendelet az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet módosításáról,
 
2007
 
3/2007. (I. 24.) OKM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról
4/2007. (II. 9.) OKM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
10/2007. (II. 28.) OKM rendelet a külföldi kulturális intézetekről
15/2007. (III. 14.) OKM rendelet az egyes pedagógiai szakszolgálatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól [14]
22/2007. (III. 28.) OKM rendelet egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről
25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról [15]
27/2007. (VI. 15.) OKM rendelet a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról
29/2007. (VII. 23.) OKM rendelet a különleges védelem alatt álló kulturális javak nemzetközi jegyzékéről
35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról
36/2007 (XI. 13.) OKM rendelet a szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá tartozó egyes szakmai tevékenységek felsorolásáról
42/2007. (XII. 28) OKM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról [16]
44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól
45/2007. (XII. 29.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának eljárási rendjéről
46/2007. (XII. 29.) OKM rendelet az „art” mozik minősítésének és a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről
 
Együttes rendeletek
 
52/2007. (V. 17.) GKM-OKM együttes rendelet az audiovizuális műsorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának műszaki, minőségi és egyéb követelményeiről
25/2007. (X. 5.) ÖTM-OKM együttes rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3., 4. és 7. prioritásainak, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. prioritásának, valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program 4. prioritásának végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről
 
2008
 
5/2008. (II. 21.) OKM rendelet a határon átnyúló szolgáltatást nyújtó nyilatkozatáról
6/2008. (III. 5.) OKM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról [17]
9/2008. (III. 29.) OKM rendelet az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól [18]
12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól
16/2008. (IV. 30.) OKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról [19]
19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői, az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet módosításáról [20]
23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának. elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól [21]
24/2008. (VII. 8.) OKM rendelet egyes filmszakmai tárgyú rendeletek módosításáról [22]
25/2008. (VIII. 8.) OKM rendelet a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól
28/2008. (X. 10.) OKM rendelet az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról
30/2008. (XI. 24.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
36/2008. (XII. 23.) OKM rendelet az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól [23]
37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről
 
2009
 
1/2009. (I. 23.) OKM rendelet egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről
2/2009. (I. 30.) OKM rendelet az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1-2. §-ai alapján támogatásban részesült fenntartók részére kiegészítő támogatás folyósításának eljárási rendjéről [24]
3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről
7/2009. (III. 4.) OKM rendelet az előadó-művészeti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások részletes szabályairól, továbbá a zenekarok és énekkarok tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételekről, valamint a fizető nézőszám alsó határáról
9/2009. (III. 6.) OKM rendelet egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
10/2009. (III. 6.) OKM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól [25]
11/2009. (III. 6.) OKM rendelet az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásba vételi és besorolási eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
13/2009. (IV. 2.) OKM rendelet az érettségi és a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről [26]
15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatok és a sajátos nevelési igényű tanulók támogatása igénylésének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rendjéről [27]
16/2009. (IV. 2.) OKM rendelet az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól [28]
17/2009. (IV: 2.) OKM rendelet a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól [29]
21/2009. (IV. 16.) OKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 2008/2009. évi tanév rendjéről szóló 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet módosításáról [30]
24/2009. (V. 25.) OKM rendelet a 2009/2010. tanév rendjéről [31]
26/2009. (VI. 30.) OKM rendelet a 2001.évi C.törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007.(XI.13.) OKM rendelet módosításáról [32]
28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól [33]
31/2009. (IX. 18.) OKM rendelet egyes tevékenységeket szabályozó szakmai szervezetek felsorolásáról
37/2009. (XII. 23.) OKM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról [34]
38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet a közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről [35]
39/2009. (XII. 30.) OKM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról [36]
 
2010
 
2/2010. (I. 14.) OKM rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről [37]
4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról [38]
5/2010.(1.29.) OKM rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról [39]
6/2010. (II. 4.) OKM rendelet az előadó-művészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeiről, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható költségekről [40]
9/2010. (III. 9.) OKM rendelet a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól [41]
10/2010. (III. 11.) OKM rendelet a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról [42]
11/2010. (III. 11.) OKM rendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2010. évi szakmai támogatásáról [43]
12/2010. (III. 11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról [44]
13/2010. (III. 19.) OKM rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása és az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól [45]
14/2010. (III. 19.) OKM rendelet az I. kategóriába sorolt zenekar és énekkar 2010. évi központi költségvetési támogatása igénybevételének rendjéről [46]
15/2010. (III. 19.) OKM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól [47]
16/2010. (III. 30.) OKM rendelet az érettségi és a szakmai vizsgák támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól [48]
17/2010. (III. 30.) OKM rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól [49]
18/2010. (IV. 7.) OKM rendelet az alapfokú művészetoktatás támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól [50]
19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről [51]
21/2010. (V. 13.) OKM rendelet az informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól [52]
22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról [53]
23/2010. (V. 13.) OKM rendelet a szerzői és a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (X1.18.) NKÖM rendelet módosításáról [54]
25/2010. (V. 14.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről [55]
 
5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól [56]
11/2010. (X. 6.) NEFMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet módosításáról [57]
13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról[60]
14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről[61]
 
 
[1] Az 1989. október 23-át megelőzően alkotott rendeleti szintű jogszabályok rendezéséről szóló 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és mellékletének II/19. pontja szerint 2007. július 1-jét követően is hatályos.
[2] Az 1989. október 23-át megelőzően alkotott rendeleti szintű jogszabályok rendezéséről szóló 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és mellékletének II/33. pontja szerint 2007. július 1-jét követően is hatályos.
[3] Az 1989. október 23-át megelőzően alkotott rendeleti szintű jogszabályok rendezéséről szóló 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és mellékletének II/38. pontja szerint 2007. július 1-jét követően is hatályos.
[4] Az 1989. október 23-át megelőzően alkotott rendeleti szintű jogszabályok rendezéséről szóló 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és mellékletének II/39. pontja szerint 2007. július 1-jét követően is hatályos.
[5] A rendelet – a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1)-(2) bekezdése alapján – a 2. § (6) bekezdése és 1. számú melléklete kivételével 2010. augusztus 1-jén hatályát veszti. A 2. § (6) bekezdés és az 1. számú melléklet 2011. augusztus 1-jén veszti hatályát.
[6] A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény (korábban T/9817. számú törvényjavaslat) 155-157. §-ának (a XX. fejezetének), és 202. § (2) bekezdésének az ugyanezen törvény 166. § (6) bekezdésében meghatározott 2010. január 1-jei hatálybalépésére tekintettel a 10/2001. (IV. 24.) NKÖM-PM együttes rendelet deregulálható.
[7] A rendelet deregulálható.
[8] A rendelet deregulálható.
[9] A költségvetési évre szóló rendelet nem tartalmaz a teljes hatályvesztéséről szóló rendelkezést.
[10] A költségvetési évre szóló rendelet nem tartalmaz a teljes hatályvesztéséről szóló rendelkezést.
[11] A módosító rendelet nem tartalmaz a teljes hatályvesztéséről szóló rendelkezést.
[12] A költségvetési évre szóló rendelet nem tartalmaz a teljes hatályvesztéséről szóló rendelkezést.
[13] A módosító rendelet nem tartalmaz a teljes hatályvesztéséről szóló rendelkezést.
[14] A költségvetési évre szóló támogatási rendelet nem tartalmaz a teljes hatályvesztéséről szóló rendelkezést.
[15] A rendelet a 9. § (2) bekezdésében található átmeneti rendelkezésre tekintettel, 2013. január 2-át követően deregulálható.
[16] A módosító rendelet nem tartalmaz a teljes hatályvesztéséről szóló rendelkezést.
[17] Tekintettel a 3. § (2) bekezdésben található átmeneti rendelkezésre a módosító rendelet 2012. szeptember 30. után deregulálható.
[18] A költségvetési évre szóló támogatási rendelet nem tartalmaz a teljes hatályvesztéséről szóló rendelkezést. A rendelet 4-12. §-a – tekintettel a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 12. § (2) bekezdésében található rendelkezésre – 2009. április 2-án vesztette hatályát.
[19] A módosító rendelet nem tartalmaz a teljes hatályvesztéséről szóló deregulációs záradékot. A 2009. évi felvételi eljárásra, illetve a megváltozott rendelkezések első alkalommal történő bevezetésére vonatkozó átmeneti rendelkezések miatt a jogszabály 2010. előtt nem deregulálható.
[20] A módosító jogszabály nem tartalmaz a teljes hatályvesztéséről szóló rendelkezést. A 10. § (2) bekezdésében található átmeneti rendelkezésre tekintettel a jogszabály deregulációs felülvizsgálata 2010 folyamán lehet indokolt.
[21] A rendelet nem tartalmaz a teljes hatályvesztéséről szóló rendelkezést.
[22] A rendelet nem tartalmaz deregulációs záradékot, azonban a 3-4. §-ban található átmeneti rendelkezésekre tekintettel jelenleg nem helyezhető hatályon kívül.
[23] A rendelet nem tartalmaz a teljes hatályvesztéséről szóló rendelkezést. A rendelet 2009. december 31. után deregulálható.
[24] A rendelet nem tartalmaz a teljes hatályvesztéséről szóló rendelkezést.
[25] A15/2010. (III. 19.) OKM rendelet 16. § (3) bekezdés b) pontjára – és (2) bekezdésére – figyelemmel a 10/2009. (III. 6.) OKM rendelet 2013. december 31-én veszti hatályát.
[26] A rendelet 2009. április 5-én lép hatályba és 9. §-a kivételével 2010. július 1-jén veszti hatályát. A rendelet 9. §-a 2012. október 12-én veszti hatályát.
[27] A rendelet 2009. április 5-én lép hatályba és 2010. december 30-án hatályát veszti a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 22. § (2) bekezdése és 23. §-a alapján.
[28] A rendelet 2009. április 5-én lép hatályba és 2011. július 31-én hatályát veszti.
[29] A rendelet 2009. április 5-én lép hatályba és 2011. július 31-én veszti hatályát.
[30] A rendelet – a 4. §-a kivételével – 2009. május 1-jén lép hatályba. A rendelet 1-3, 5. §-a 2009. május 2-án hatályát veszti. A 4. § utólagos deregulációjáról külön rendelkezés szükséges.
[31] A 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet 11. § (2) bekezdés c) pontja és 15. § (4) bekezdése alapján a 2009/2010. tanév rendjéről szóló 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet 2011. szeptember 1-jén veszti hatályát.
[32] A rendelet 2009. július 15-én lép hatályba, de nem tartalmaz a teljes hatályvesztéséről szóló rendelkezést.
[33] A rendelet nem tartalmaz a teljes hatályvesztéséről szóló rendelkezést.
[34] A módosító rendelet nem tartalmaz a teljes hatályvesztéséről szóló rendelkezést. A jogszabály technikai deregulációja 2010. március 2-át követően esedékes.
[35] A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
[36] A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
[37] A rendelet 2010. január 22-én lép hatályba. A 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet 22. §-ának utólagos deregulációjáról külön rendelkezés szükséges.
[38] A rendelet 2010. augusztus 1-jén lép hatályba. (A rendelet 24. § és 27. § (2) bekezdése 2010. február 3-án lép hatályba.) A rendelet 2. § (7) bekezdése, 6. § (1) bekezdése 10. § (3) bekezdés c) pontja, (4) bekezdés b) pontja, (7) bekezdés, a 11. § (3)-(4) bekezdése, a 14. § (4) bekezdése, a 17. § (7) bekezdése, a 18. § (4) bekezdése, a 33. § (2) bekezdés d) pontja és az 1. számú melléklet 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.
[39] A rendelet 2011. június 30-án hatályát veszti.
[40] A rendelet 2010. február 7-én lép hatályba.
[41] A rendelet 2010. március 12-én lép hatályba.
[42] A rendelet 2010. március 26-án lép hatályba.
[43] A rendelet 2010. március 12-én lép hatályba és 2011. október 1-jén hatályát veszti.
[44] A rendelet 2010. március 26-án lép hatályba.
[45] A rendelet 2011. július 1-jén hatályát veszti.
[46] A rendelet 2011. július 1-jén hatályát veszti.
[47] A rendelet 2013. december 31-én hatályát veszti. A rendelet 2013. december 31-én hatályon kívül helyezi a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 10/2009. (III. 6.) OKM rendeletet.
[48] A rendelet 2012. október 31-én hatályát veszti.
[49] A rendelet nem tartalmaz a teljes hatályvesztéséről szóló rendelkezést.
[50] A rendelet 2012. július 31-én hatályát veszti.
[51] A rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.
[52] A rendelet 2010. május 16-án lép hatályba. Az éves költségvetési törvény végrehajtásához kapcsolódó jogszabály deregulációs záradékot nem tartalmaz.
[53] A rendelet – főszabály szerint – 2010. május 21-én lép hatályba.
[54] A rendelet 2010. május 21-én lép hatályba. A módosító rendelet a teljes hatályvesztéséről szóló deregulációs záradékot – figyelemmel a 10. §-ban található átmeneti rendelkezésre – nem tartalmaz. A rendelet deregulációja 2014 folyamán esedékes.
[55] A rendelet 2010. május 22-én lép hatályba. A rendelet melléklete eredetileg nem került kihirdetésre, a hiányt a 26/2010. (V. 27.) OKM rendelettel történő kiegészítés pótolta.
[56] A rendelet 2010. augusztus 19-én lép hatályba.
[57] A rendelet 2010. október 14-én lép hatályba és 2011. augusztus 2-án veszti hatályát.
[58] Hatályon kívül helyezte a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet 12. § (1) bekezdése, hatálytalan 2010. december 3-tól.
[59]Hatályon kívül helyezte a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet 12. § (1) bekezdése, hatálytalan 2010. december 3-tól.
[60]A rendelet 2010. november 26-án lép hatályba.
[61]A rendelet 2010. december 3-án lép hatályba. 2010. december 3-án a 12. §-a hatályon kívül helyezi a 17/2001. (X. t8.) NKÖM rendeletet és a 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendeletet.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok