2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Törvények

2010. november 12.
 
Jogszabályok

Ezen az oldalon található az oktatási és kulturális ágazati igazgatási tevékenységgel mint minisztériumi alaptevékenységgel összefüggő magyar és európai uniós jogszabályok listája jogforrás szerinti csoportosításban. Az elektronikus információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) a Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteményében (HJEGY) érhetőek el. E szolgáltatás az önkormányzati rendeletek kivételével minden hatályos jogszabályt és az állami irányítás egyéb jogi eszközeit (pl. kormányhatározat, utasítás, stb.) is tartalmazza. A gyűjtemény ingyenesen és korlátozások nélkül használható.

 
 
1936
 
1936. évi XVI. törvény az oktató jellegű filmek nemzetközi forgalmának megkönnyítése céljából Genfben 1933. évi október hó 11-én kelt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről [1]
 
1940
 
1940. évi I. törvény a Budapesten, 1938. évi november hó 15. napján kelt magyar-japán barátsági és szellemi együttműködési egyezmény becikkelyezéséről [2]
 
1991
 
1991. évi LXXXIII. törvény a levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló 1969. évi 27. törvényerejű rendelet módosításáról
 
1993
 
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról
 
1994
 
1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról
 
1995
 
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
1995. évi LXXIX. törvény a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság közötti, Budapesten, 1992. február 6-án aláírt, baráti együttműködésről és az európai partnerségről szóló Szerződés kihirdetéséről
 
1996
 
1996. évi XXIX. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról
 
1997
 
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
1997. évi CXXXVI. törvény az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról
 
1998
 
1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló, 1961-ben, Rómában létrejött nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
 
1999
 
1999. évi LXX. törvény a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás kihirdetéséről
 
2001
 
2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
2001. évi LXXX. törvény a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról
2001. évi XCIX. törvény a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről
2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről
 
2003
 
2003. évi LXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
2003. évi XCIII. törvény a Magyar Tudomány Ünnepéről
 
2004
 
2004. évi CVI. törvény a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról
2004. évi II. törvény a mozgóképről
 
2005
 
2005. évi CXXIX. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar-Román Gozsdu Közalapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról
 
2006
 
2006. évi XLV. törvény a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról
2006. évi XXIX. törvény a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
2006. évi XXXVIII. törvény a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetéséről
2006. évi LXXIII. törvény felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról
 
2007
 
2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
2007. évi XCVIII. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII, törvény módosításáról
2007. évi CIV. törvény a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról
2007. évi CX. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosításáról
2007. évi CXI. törvény a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről [3]
2007. évi CXLIV. törvény az Európa Tanács keretében 2001. november 8-án létrejött, az audiovizuális örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről
 
2008
 
2008. évi VI. törvény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO Egyezmény szövegének végleges megállapításáról és kihirdetéséről [4]
2008. évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról [5]
2008. évi XXXVIII. törvény a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról [6]
2008. évi XCVII. törvény a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról
2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól [7]
 
2009
 
2009. évi XXXII. törvény az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről
2009. évi XCVII. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosításáról [8]
2009. évi CIX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról [9]
2009. évi CXXXVIII. törvény a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról [10]
 
2010
 
2010. évi LXIX. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról [11]
2010. évi LXX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról [12]
2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról [13]
2010. évi LXXII. törvény az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak módosításáról [14]
 
 
[1] 2007. július 1-jét követően is hatályban tartotta az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 1. § (1) bekezdése és mellékletének 91. pontja.
[2] 2007. július 1-jét követően is hatályban tartotta az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 1. § (1) bekezdése és mellékletének 101. pontja.
[3] A 2/2008. (I. 8.) KüM határozat alapján a 2007. évi CXI. törvény 2-3. §-a 2008. február 1-jén lép hatályba.
[4] A kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló 2008. évi VI. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről szóló 28/2009. (XII. 15.) KüM határozat szerint a törvény 2. és 3. § -a 2008. augusztus 9-én lépett hatályba.
[5] A módosító törvény nem tartalmaz a hatályvesztésére vonatkozó rendelkezést.
[6] A törvény – 2008. július 31-i – hatályba léptetéséről az Európai Bizottság határozata időpontjának megállapításáról szóló 1/2008. (VII. 30.) OKM határozat rendelkezett. A törvény – a 12. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – 2010. december 31-én veszti hatályát.
[7] Az 1/2009. (XI. 12.) OKM határozat megállapítása szerint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 48. §-a 2009. november 12-én lépett hatályba.
[8] A törvény 2009. november 21-én lép hatályba. A törvény 5. § (2) bekezdése, valamint 6. § (3) bekezdése 2012. május 31-én lép hatályba. A törvény 2012. június 1-jén hatályát veszti.
[9] A törvény 2010. január 1-jén lép hatályba. A módosító törvény nem tartalmaz a hatályvesztésére vonatkozó rendelkezést.
[10] A 2009. évi CXXXVIII. törvény – a 20. § és a 38. § (2)-(3) bekezdése kivételével – 2010. január 1-jén lép hatályba. A 20. § 2010. szeptember 1-jén, a 38. § (2)-(3) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba. A törvény 1-46. § 47. § (3) bekezdése, 48-50. §-a, 51. § (2), (9) és (11) bekezdése 2012. június 1-jén veszti hatályát. A törvény 47. § (1)-(2) bekezdésének, 51. § (1), (3)-(8), (10), (12) bekezdésének deregulációjáról 2016. január 1-jét követően külön intézkedni szükséges.
[11] A törvény 2010. augusztus 1-jén lép hatályba. A módosító törvény nem tartalmaz a hatályvesztésére vonatkozó rendelkezést.
[12] A törvény 2010. szeptember 1-jén lép hatályba. A módosító törvény nem tartalmaz a hatályvesztésére vonatkozó rendelkezést.
[13] A törvény 2010. szeptember 1-jén lép hatályba. A módosító törvény nem tartalmaz a hatályvesztésére vonatkozó rendelkezést.
[14] A törvény 2010. július 27-én lép hatályba. A módosító törvény deregulációja a 3. § (2) bekezdésében található, a Kormány szabályozási jogosultságához kapcsolódó – a felsőoktatási intézményekkel folytatandó – egyeztetési kötelezettséget előíró rendelkezésre tekintettel egyelőre nem lehetséges. A hivatkozott 3. § (2) bekezdés tartalmát a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapszövegébe indokolt illeszteni. A törvény 3. § (3) bekezdésére vonatkozó átmeneti rendelkezés okán a dereguláció 2014 folyamán lehet esedékes. A módosító törvény nem tartalmaz a hatályvesztésére vonatkozó rendelkezést.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok