2021. október 17.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Határozat a 2005. május 10-ei matematika írásbeli érettségi vizsgák eredményeinek megsemmisítéséről

2005. május 11.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. § (7) és (9) bekezdése alapján a 2005. évi május 10-én megtartott matematika írásbeli érettségi vizsgával kapcsolatosan a következők szerint rendelkezem:

1. A 2005. május 10-én megtartott matematika középszintű írásbeli érettségi vizsga vizsgaeredményét megsemmisítem.

2. Megállapítom, hogy a 2005. május 10-én megtartott matematika emelt szintű írásbeli érettségi vizsga vizsgaeredménye érvényes.

3. A 2005. május 10-én megtartott matematika középszintű írásbeli érettségi vizsgán a vizsgadolgozatát leadó vizsgázó választása szerint
  • kérheti, hogy a középiskola utolsó évfolyamának végén elért év végi osztályzatát ismerjék el középszintű matematika érettségi vizsgaeredménynek,
    • kérheti, hogy a középszintű írásbeli matematika érettségi vizsgáját megismételhesse.
4. A középiskola utolsó évfolyamának végén elért év végi osztályzat alapján megállapított középszintű matematika érettségi vizsga eredménye a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásánál, a szerzett pontszámok megállapításánál nem vehető figyelembe. Ezt a tényt záradék formájában a jelen határozatra történő hivatkozással az érettségi bizonyítvány-nyomtatványon fel kell tüntetni.

5. A középszintű írásbeli matematikai érettségi vizsga új vizsganapja 2005. május 28. délelőtt 10 óra. A vizsgákat az eredeti helyszínen kell megszervezni.

6. A vizsgázó ott, ahol eredetileg érettségi vizsgára jelentkezett, adhatja be írásban az arra vonatkozó választását, hogy kéri-e a középiskola utolsó évfolyamán elért eredményének az érettségi vizsgába történő beszámítását, vagy új érettségi vizsgát kíván tenni. A választásra vonatkozó nyilatkozat kötelező tartalmi elemei a következők: a vizsgázó neve, születési helye és ideje, anyja neve, értesítési címe, arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozata, hogy a középiskola utolsó évfolyamának végén elért év végi osztályzatát kéri-e elismerni középszintű matematikai érettségi vizsgaeredménynek, vagy a vizsgát meg kívánja ismételni, valamint a keltezés és a nyilatkozó olvasható aláírása.

7. A nyilatkozatot 2005. május 12-én 12 órától 2005. május 18-án 16 óráig lehet az érintett vizsgaszervező kijelölt dolgozójához eljuttatni. Az, aki a nyilatkozattételt elmulasztotta, nem kérheti a megismételt középszintű matematika írásbeli érettségi vizsgán való részvételt. Ebben az esetben az érettségi bizonyítványba a középiskola utolsó évfolyamán végén elért év végi matematika osztályzatát kell beírni.

8. Felkérem a vizsgaszervező intézmények vezetőit, jelen határozatomat és a nyilatkozat leadásának helyét, a nyilatkozatot átvevő személy nevét a helyben szokásos módon haladéktalanul tegyék közzé.

9. Az iskola a megismételt középszintű érettségi vizsgára benyújtott jelentkezéseket az érettségi szoftverben rögzíti 2005. május 19-én 16 óráig.

10. A megismételt középszintű írásbeli matematikai érettségi vizsga vizsgatételeinek átvételével kapcsolatosan a későbbiek során intézkedem.

11. Elrendelem a határozat távközlési eszközök útján történő közzétételét, valamint a határozatnak a Magyar Közlönyben történő közzétételét, a határozatot előzetesen végrehajthatóvá nyilvánítom.

12. E határozat ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.


Indokolás

A 2005. május 10-én megtartott matematika középszintű írásbeli érettségi vizsgákkal kapcsolatosan számos bejelentés érkezett, amelyek alapján megállapítható, hogy az írásbeli vizsgatételek idő előtt széles körben nyilvánosságra kerültek. A közoktatásról szóló törvény 95. §-ának (9) bekezdése alapján az oktatási miniszter megsemmisítheti az érettségi vizsga eredményét, ha bebizonyosodik, hogy a vizsgát jogellenesen szervezték meg.


Budapest, 2005. május 11.


Dr. Magyar Bálint
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok