2023. december 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

OM közlemény: A kétszintű érettségi bevezetésével az érettségi vizsgát követő jogorvoslati lehetőségek is megváltoztak

2005. június 8.
A kétszintű érettségi bevezetésével az érettségi vizsgát követő jogorvoslati lehetőségek is megváltoztak.
A korábban működtetett felvételi vizsgák esetében is lehetőség volt arra, hogy az írásbeli dolgozatokat a vizsgázók helyben megtekintsék, és ott helyben észrevételeket tegyenek. Arra azonban nem volt lehetőség, hogy a dolgozatról fénymásolatot készítsenek, és az észrevételt egy nappal később juttassák el. A korábbi években az írásbeli felvételikkel kapcsolatos panaszok, fellebbezések aránya 10 % volt.
Az új rendszer értelmében középszintű írásbeli után a szaktanári értékelést a szóbeli vizsga előtt nyilvánosságra kell hozni. A vizsgadolgozatot és az útmutatót a vizsgázó megtekintheti, azokról kézzel másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. A megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot - nyolc órát - kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - adhatja le.
 
Ha a szaktanári értékelésre a vizsgázó észrevételt nyújtott be, az igazgató gondoskodik arról, hogy egy helyettes szaktanár álljon rendelkezésre az észrevételben foglaltak elbírálására. Az észrevétel elbírálásában nem vehet részt az a szaktanár, aki a megoldást értékelte. Az észrevétel kivizsgálásával kapcsolatosan részletes jegyzőkönyvet kell felvenni, és a döntést indokolással ellátott határozatba kell foglalni.
 
Az emelt szintű írásbeli után Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont a kijavított emelt szintű vizsgadolgozatokat az igazgatónak megküldi. Az igazgató a vizsgázó észrevételeit a vizsgadolgozattal együtt megküldi az országos vizsgaközpontnak. Az észrevételt az országos vizsgaközpont egy másik, a vizsgadolgozat értékelésében közre nem működő szaktanárral megvizsgáltatja, s annak ismeretében a vizsgadolgozat értékelését megváltoztatja vagy helybenhagyja. Az igazgató az országos vizsgaközpont által megküldött vizsgadolgozatokat és a vizsgadolgozatokra benyújtott észrevételekkel kapcsolatos döntéseket továbbítja az érettségi vizsgabizottság elnökének. A vizsgabizottság az előzetes értekezleten tudomásul veszi az országos vizsgaközpont értékelését, és azt rávezeti az osztályozó ívre.
 
A vizsgázó, a kiskorú vizsgázó szülője a vizsgabizottság döntése ellen a közoktatásról szóló törvény 84. §-ának (5) bekezdésében szabályozott törvényességi kérelmet az igazgatónak nyújthatja be az országos vizsgaközpontnak címezve. Az igazgató a törvényességi kérelmet a döntéssel kapcsolatosan rendelkezésre álló valamennyi irat másolatával együtt a benyújtás napján, illetve, ha ez nem lehetséges, a benyújtást követő első munkanapon megküldi az országos vizsgaközpontnak. Az országos vizsgaközpont a törvényességi kérelem tárgyában három munkanapon belül meghozott döntéséről, a kézbesítéssel egyidejűleg értesíti az igazgatót, aki arról haladéktalanul tájékoztatja a vizsgabizottság elnökét. Az országos vizsgaközpont a döntését - annak érdekében, hogy a bírósági felülvizsgálattól függetlenül végre lehessen hajtani - előzetesen végrehajthatóvá nyilvánítja.

Budapest, 2005. június 9.
OM Sajtóiroda
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok