2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A 2005. június 4-én megrendezésre került Országos Igazgatói Fórum előtt, illetve a rendezvényen írásban feltett kérdések és az azokra adott válaszok. (A dokumentum bővítése folyamatos!)

2005. június 10.
1.)
Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
Krauss Péter igazgató

Iskolánk speciális általános iskola. 15 településről fogadjuk tanulásban akadályozott tanulóinkat. A fogyasztási árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosítására hivatkozva a Volán vállalat nem szolgál ki iskolánknak tanulói bérleteket. Ez jelentős adminisztrációs és szervezési gondot okoz napi munkánkban.

A nevelési-oktatási intézmények saját tanulóik részére történő, 2005. január 1-jét követő bérletvásárlásai igazolásának módját az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal - a Pénzügyminisztériummal, a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal és az Igazságügyi Minisztériummal egyeztetett, - alábbi közleményben tette közzé. Ennek alapján eljárva - a tanulók kért adatait és az iskolát kijelölő szakvélemény számát tartalmazó nyilatkozattal - az iskola a továbbiakban is megvásárolhatja a tanulók részére a bérletet.

Az APEH közlemény:

"2005. április 12.
A nevelési-oktatási intézmények saját tanulóik részére történő, 2005. január 1-jét követő bérletvásárlásai igazolásának módjáról
A nevelési oktatási intézmények saját tanulóik részére történő bérletvásárlásainál 2005. január 1-jétől akkor vehető igénybe fogyasztói árkiegészítés, ha a diák lakóhelyén vagy a településhez tartozó külterületi lakott helyen alapfokú tanintézet nem működik. A körzetileg illetékes nevelési-oktatási intézmény telephelye és a diák lakóhelye közötti útvonalra szóló (helyközi közlekedés), az iskola által megvásárolt bérlet után a tanulmányi időszakra vonatkozóan (szeptember-június hónapokban) igényelhető a fogyasztói árkiegészítés.
Alapfokú tanintézetnek minősül az általános iskola 1-8 évfolyama. A fogyasztói árkiegészítés igénybevétele szempontjából az az általános iskola számít körzetileg illetékes oktatási intézménynek, amelyben olyan tanköteles korú tanulók nyertek elhelyezést, akiknek a lakóhelyén nem működik a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges általános iskola, illetve amelyben a más településen lakó tanulók a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletben szabályozott országos szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján nyertek elhelyezést.
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a közlekedési szolgáltatónál történő fogyasztói árkiegészítés igénybevételének vizsgálatakor fokozott figyelmet fordít a fentiekben ismertetett feltételek teljesülésének ellenőrzésére. A közlekedési szolgáltató akkor veheti igénybe a fogyasztói árkiegészítést, ha rendelkezik az iskola igazolásával arról, hogy az megfelel a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 2005. január 1-jétől hatályos 4. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt, és a fentiekben részletezett feltételeknek.
Az iskola a fentiek szerinti nyilatkozatot tartalmazó igazolását a bérlet vásárlásakor adja át a szolgáltató részére. Az iskolának a kiállított igazolással összefüggésben vezetett nyilvántartásában szerepel annak a körzetileg hozzátartozó tanulónak a neve, lakóhelye, évfolyama, és az adott esetben a tanuló elhelyezésére vonatkozó szakvélemény, aki részére az adott hónapban az iskola a bérletet megvásárolja, és amellyel szükség esetén a közlekedési szolgáltató részére a kiállított igazolást alátámaszthatja. Az iskola a szolgáltató részére átadott igazolás másolatát a bérletvásárlásról szóló, nevére kiállított számlához mellékeli.
A Közleményben foglaltak 2005. január 1-jétől alkalmazandók."


 
2.)
Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
Krauss Péter igazgató

A 2005. évi költségvetési törvény kizárja a gyógypedagógiai nevelésben, ok-tatásban részt vevő 5-8. évfolyamos tanulókat az informatikai fejlesztés normatívájából, így a szegregált gyógypedagógiai intézmények amellett, hogy fejlesztési lehetőségektől esnek el, nem tudják megvenni az iskolai adminisztrációs programokat sem.

Az informatikai normatíva céljait, igénybevételének lehetőségeit megtalálhatja az OM honlapon: Erre a célra a költségvetésben meghatározott összeg áll rendelkezésre. A normatíva megállapításánál a korlátozott pénzügyi lehetőségek adta feltételek során természetesen nem csupán az alap, hanem a kiegészítő normatívákra is tekintettel született meg a döntés. Így lehetséges az, hogy a nagyobb állami támogatás a feladatok megoldásához más formában jut el az érintett intézményekhez.3.)
Tornanádaskai Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon
3767 Tornanádaska Kossuth út 1.
Kerekes Ferenc Béla igazgató

A különféle "racionáló" intézkedések következtében egyre tömegesebben jelentkezik a pedagógus munkanélküliség, ezzel a pedagógusok nagy számának kiszolgáltatottá válása. Terveznek-e olyan intézkedéseket, amelyek csökkentik ezt a feszültséget (gondolok itt nyugdíj módosításra, bizonyos szolgálati év utáni nyugdíjra, támogatott átképzésekre, a munkahelyi okból költöző pedagógus lakástámogatására, feladat racionálásra stb.) A szomszédos Ausztria nemrég élt át hasonló helyzetet. Ők megoldották.

Tömeges pedagógus-munkanélküliségről nem beszélhetünk, inkább bizonyos szakokból akadnak állás nélküli pedagógusok. /kis óraszámú szakok/ Ugyanakkor hiány mutatkozik nyelvszakos és informatika szakos tanárokból.
A továbbiakban kiemelünk néhány olyan lehetőséget, amely a konkrét kérdéseket érinti.

Az előrehozott öregségi nyugdíjról:

A korkedvezményes nyugdíj mai rendszerének felülvizsgálata és új alapokra helyezése nem új keletű kérdés. Az Oktatási Minisztérium többször is foglakozott a pedagógusok korkedvezményes nyugdíjazásának lehetőségeivel, hiszen elismert tény, hogy a pedagógusok mind szellemi, mind pedig testi és lelki értelemben fokozott igénybevétellel járó munkát végeznek.
Korábban már kezdeményeztük az arra illetékes kormányzati szervnél, hogy a nyugdíjba vonulás feltételeit meghatározó jogszabályok vegyék figyelembe a pedagógus munka sajátosságait, nehézségeit. Javaslat készült arra, hogy a korkedvezményes munkakörök jegyzékét bővítsék ki az óvodapedagógus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus (konduktur, terapeuta) pedagógus m-munkakörökkel. A kezdeményezés azonban nem vezetett eredményre.

A jelenlegi nyugdíjjogosultság szabályaiban van olyan könnyítés, miszerint nem feltétlenül 62 éves korban lehet jogot szerezni a nyugdíjra. Ismert az előrehozott öregségi nyugdíj intézménye, amely lehetővé teszi az irányadó öregségi nyugdíjhatárnál öt évvel korábban történő nyugdíjba menetelt, ha a szükséges szolgálati idő megvan.

A Prémium Évek Programról:

A "Prémium Évek Program" a munkakör megszűnése vagy átszervezés, létszámcsökkenés következtében szükségessé váló felmentéseket küszöböli ki, de tudjuk azt is, hogy az e címen történő kényszerű felmentések alól sajnos nem mentes az ötven éven felüli korosztály sem. A Program - amelynek kidolgozásában az érintett pedagógusréteg helyzetének javítása érdekében az Oktatási Minisztérium is aktívan részt vett - elismeri a közszolgálati életpályát, s garantálja a Programban részt vevők teljes létbiztonságát.
A Prémium Évek Programban azok vehetnek részt, akik az előrehozott, a csökkentett előrehozott nyugdíjra való jogosultságot, illetve - az előrehozott és csökkentett előrehozott nyugdíjjogosultság hiányában - öregségi nyugdíjra való jogosultságot három éven belül elérik, és rendelkeznek legalább 25 év a közszférában eltöltött idővel. A Programban részt vevők a korábbi illetményük 60%-ának megfelelő havi juttatást kapnak, amelynek ellenében heti - maximum - 16 óra munkavégzésre kell kötelezettséget vállalni. (Pedagógus-munkakörben a tanítási óra ehhez viszonyítva arányosan kevesebb.)

A Programban eltöltött idő társadalombiztosítási szempontból jogszerző időnek számít. Jogszerző időnek számít a jubileumi jutalomra való jogosultság tekintetében is.

Közalkalmazotti lakás építéshez, vásárláshoz nyújtott állami segítség

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78/A. § értelmében az állam készfizető kezességet vállal a közalkalmazott által a lakás építéséhez, vásárlásához hitelintézettől igényelt - a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály szerint kamattámogatott - kölcsön összegének a hitel fedezetéül szolgáló, hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének 60%-át meghaladó részére, legfeljebb e hitelbiztosítéki érték 100%-áig.
A Fészekrakó program négy elemből áll: állami garancia a lakáscélú hitelek felvételéhez a fiataloknak, a lakásépítési kedvezmény (vagy közismertebb nevén a szociálpolitikai támogatás) összegének emelése és a félszocpol felhasználási körének kibővítése, új lakbértámogatási rendszer, valamint az eddig csak a köztisztviselőknek járó állami kezességvállalás kiterjesztése a közszféra más dolgozóira is.  
Állami garancia hatszázezer közalkalmazottnak  
A Fészekrakó Program nemcsak a 30 év alattiak, hanem a közalkalmazottak lakáshoz jutását is megkönnyítette azzal, hogy kiterjesztette rájuk - valamint a bírósági és ügyészségi dolgozókra - az eddig csak köztisztviselőknek és fegyveres testületek tagjainak járó állami kezességvállalást. A kedvezményre az jogosult, aki legalább három éve már közalkalmazottként dolgozik.  
Ez körülbelül hatszázezer közalkalmazott lakásteremtéséhez biztosít az eddigieknél jóval kedvezőbb feltételeket. A garanciavállalás a kamattámogatott hitel jelzáloggal nem biztosított részére szól, és azért a hitelfelvevőnek - amíg közalkalmazott - nem kell garanciadíjat fizetnie. A közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor is megmarad az állami garancia, ám akkor már meg kell fizetni a garanciadíjat.  

Pedagógusok továbbképzéséhez nyújtott állami segítség

A pedagógus-továbbképzés költségeihez a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése alapján hozzájárul a központi költségvetés. Ezt a támogatást az intézmény fenntartója kapja meg és az óvodai, iskolai, kollégiumi oktatásban foglalkoztatottakra vonatkozik.

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 20. § (4) bekezdése megteremti a lehetőségét annak, hogy a munkáltató a külön jogszabály alapján a pedagógus-továbbképzés céljára biztosított központi költségvetési hozzájárulás terhére - az idegen nyelvet vagy idegen nyelven tanító pedagógus kivételével - a legalább középfokú, "C" típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat megszerzésének számlával igazolt költségeihez hozzájáruljon.
A pedagógus-továbbképzésre fordított támogatások alábbi táblázata mutatja a feladatra fordított források növekedését:

Törvény száma
1996. évi CXXIV. törvény
1997. évi CXLVI. törvény
1998. évi XC. törvény
1999. évi CXXV. törvény
2000. évi CXXXIII. törvény
2002. évi LXII. törvény
2003. évi CXVI. törvény
2004. évi ..
törvény
Év
1997.
1998.
1999.
2000.
2001. és 2002.
2003.
2004.
2005.
Összeg Ft-ban
3400 millió Ft
3486 millió Ft
21 800
Ft/fő
15 182
Ft/fő
14 420
Ft/fő
14 500
Ft/fő
25 000
Ft/fő
(az érettségire fordítható 10 ezer forinttal együtt!)
25 000
Ft/fő
(az érettségire fordítható 10 ezer forinttal együtt!)4.)
Apáczai Nevelési és ÁMK 2. Sz. Általános Iskola
7632 Pécs, Apáczai krt.1.
Gosztolya József iskolaigazgató

A következő tanévre vonatkozóan jogszabály mit ír elő az 5-8. évfolyamok minimális testnevelés óraszámát illetően?

A következő (2005-2006-os) tanévre a testnevelés tantárgyra vonatkozóan a közoktatásról szóló törvény 48. § (2) bekezdése érvényes, amely szerint "Az iskola első-negyedik évfolyamán a helyi tantervbe évfolyamonként legalább heti három, a többi évfolyamán heti átlagban két és fél órát be kell építeni."


 
5.)
Apáczai Nevelési és ÁMK 2. Sz. Általános Iskola
7632 Pécs, Apáczai krt.1.
Gosztolya József iskolaigazgató

Várható-e a tantárgyi értékelési rendszerrel kapcsolatosan (pl. az un. készségtárgyak esetében) jogszabályváltozás?

A tantárgyi értékelési rendszerrel kapcsolatban a közoktatásról szóló törvény 70. § (3) bekezdése rendelkezik az alábbi módon: "Az első-harmadik évfolyamon - félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor - szöveges minősítéssel kell kifejezni hogy a tanuló kiválóan, jól, vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul." A törvényi szabályozás 2004 szeptember elsejétől felmenő rendszerben az 1-3. évfolyamon félévkor és tanév végén, és a 4. osztály első félévében kötelezően kell alkalmazni a szöveges értékelést, osztályozásra nincs mód, ettől eltérni nem lehet. A szöveges értékelésre történő áttéréshez a minisztérium eljuttatott az iskolákhoz egy számítógépes szoftvert, mely jelentős segítséget ad a szöveges értékelés bevezetéséhez, s az első osztályosok ily módon történő értékeléséhez.

A felső tagozatban az értékelési rendszerrel kapcsolatban jogszabály-változtatásra nem került sor. A diákok teljesítményének értékeléséről a közoktatásról szóló törvény 70. §-a rendelkezik. A törvény lehetővé teszi, hogy az iskola pedagógiai programja "az évközi érdemjegyek, a félévi és az év végi osztályzatok helyett a tanuló teljesítményének, szorgalmának, magatartásának értékelésére, minősítésére a (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérő jelölés, illetőleg szöveges értékelés alkalmazását is előírhatja". Ezért az Oktatási Minisztérium olyan számítógépes programot készíttet, mely - amennyiben az iskola a testnevelés tantárgyat nem számszerű osztályzattal szeretné értékelni a felsőbb évfolyamokon - segítséget ad a szöveges értékelés bevezetéséhez. A számítógépes programot tartalmazó CD-ROM-ot hamarosan eljuttatjuk a közoktatási intézményeknek.


 
6.)
Apáczai Nevelési és ÁMK 2. Sz. Általános Iskola
7632 Pécs, Apáczai krt.1.
Gosztolya József iskolaigazgató

Az iskolák számára ajánlásként megfogalmazott feladatkörök (szabadidőszervező, egészségnevelő, stb.) változása, kötelezővé tétele várható-e a közeljövőben?

A közeljövőben nem várható az ajánlásként meghatározott munkakörök ( szabadidő-szervező, egészségnevelő stb.) kötelezővé tétele.


 
7.)
Ismeretlen (a helyszínen leadott kérdés)

A cukrász szakmai képzés a 10. osztály után 3 tanév. A szakács és a pincér jelenleg kettő. A 3 szakmából 1 osztálynyi tanulónk van. Mi a megoldás 2005. szeptemberére?

Az összóraszámokat, továbbá az elmélet-gyakorlat arányt a két, illetve három év alatt kell biztosítani. Javasoljuk olyan szakmai program összeállítását az iskola számára, amely az 1-2. szakképzési évfolyamon (11-12. évfolyamon) a közös elmélet és gyakorlat oktatását tervezi a három szakképesítésnél. A 13. évfolyamon a cukrász szakképesítés esetében a megnövekedett gyakorlati óraszám lehetővé teszi, hogy akár egész évben gyakorlati képzésben vegyenek részt a tanulók, így a felmerülő szervezési problémák könnyebben megoldhatók. Konzultáljanak más iskolákkal arról - akik már egy hónapja jelezték szervezési problémájukat, és kidolgozták szakmai programjukat -, hogyan szervezik meg a három eltérő képzési idejű szakképesítés oktatását.8.)
Apáczai Nevelési és ÁMK 2. Sz. Általános Iskola
7632 Pécs, Apáczai krt.1.
Gosztolya József iskolaigazgató

Az iskolai közétkeztetéssel, az iskolai büfékkel kapcsolatban várható-e valamilyen jogszabály a következő tanévig?

A hazai megbetegedési és halálozási mutatók alapján a magyar lakosság, azon belül a magyar fiatalok egészségének védelme kiemelkedően fontos feladata a mindenkori kormányzatnak, ha a továbbiakban országunk sikeres tagja kíván lenni az Európai Uniónak. Az Európai Unió országai részéről is számos népegészségügyi törekvés ismert a náluk is aggasztónak talált megbetegedési és halálozási mutatók miatt. A hazai és nemzetközi szakmai közvéleményben egyértelmű tény, hogy gyermek- és ifjúkorban kell a jobb egészséget megalapozni, mert számos kockázati tényezőt később már csak jóval kisebb eredményességgel lehet csökkenteni.

A hazai és nemzetközi népegészségügyi helyzet, szakmai közvélemények, továbbá az orvostudományi és népegészségügyi törekvések egyértelműen alátámasztják, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdése dc) pontjában adott felhatalmazás pedig lehetővé teszi az egészségügyi miniszternek, hogy a gyermekek egészségét támogató élelmiszerek összetevőinek határértékeit egészségügyi miniszteri rendeletben kiadja.

A rendelet kiadása lehetővé teszi az Oktatási Minisztérium számára, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben - a rendelet határértékeit alapul véve - kitérjen az iskolai büfék és áruautomaták árukínálatára.

A két rendelet kiadására várhatóan ősszel kerül sor.


 
9.)
Ismeretlen (a helyszínen leadott kérdés)

Hogy értendő, miként számolandó az "átfedési idő", ha az óvodai csoportban 11 és 13 óra között két óvodapedagógus tartózkodik és dolgozik. Az megfelel-e a törvényi előírásnak?

Nem változott a kötelező óvodapedagógus létszám megállapításának szabálya. Az óvodapedagógusok létszámát változatlanul
" - az óvodai csoportok,
- a kötelező órák száma,
- a kötelező óraszámba beszámítható tevékenység,
- az óvoda nyitva tartási ideje
alapján kell meghatározni oly módon, hogy a teljes nyitva tartási idő alatt minden csoportban a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozzon, óvodapedagógusonként egy-egy, csoportonként napi két óra átfedési idővel." A törvény idézett rendelkezése alapján meghatározott létszámú óvodapedagógus munkabeosztásáról az adott óvoda vezetője intézkedik.

Az átfedési idő az óvodai nevelés naponként visszatérő intenzív időszaka, amely tartalma alatt a kisgyermekek ellátását képező szakfeladatok egy nevelő által nem teljesíthetők: egyidejűleg két óvodapedagógusnak kell foglalkoznia a gyermekekkel.


 
10.)
Ismeretlen (a helyszínen leadott kérdés)

Ha csoportonként egy dajka szükséges, akkor a nyitva tartás szerint lehet-e csoportonként 1,5 fő. A fenntartó csak egy főben gondolkodik.

A gyermekcsoportonkénti egy dajka biztosítása kötelező érvényű előírás. E szabály megtartása minden óvodára vonatkozik. A kötelezően meghatározottakon túl, a ténylegesen ellátandó feladatoktól függően további dajkák alkalmazására is van lehetőség.


 
11.)
Ismeretlen (a helyszínen leadott kérdés)

Tervezik-e az óvodapedagógusok kötelező óraszámának csökkentését, mert a megnövekedett adminisztrációs és egyéb plusz feladatok miatt indokolt lenne.

A tárca a közeljövőben nem tervezi az óvodapedagógusok heti kötelező óraszámának csökkentését. A közoktatásról szóló törvény módosítása az óvodapedagógusok munkájában - óraszámcsökkentésre okot adó mértékben - változást nem idézett elő.


 
12.)
Ismeretlen (a helyszínen leadott kérdés)

Mikor vezetik be a nyugdíj korkedvezményt? Az 58-60 éves óvodapedagógusok már igen nehezen látják el 20-25 gyerek gondozási feladatait.

A jelenlegi nyugdíjjogosultság szabályaiban van olyan könnyítés, miszerint nem feltétlenül 62 éves korban lehet jogot szerezni a nyugdíjra. A korhatár előtti nyugdíjazás, az előrehozott öregségi nyugdíj lehetősége adott. A szabály alapján 2005-ben nők esetében az 1948-ban, vagy korábban születettek szerzik meg az előrehozott nyugellátásra jogosultságot, ha rendelkeznek 38 év szolgálati idővel. Egyébként a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak között sokan dolgoznak az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevétele mellett.


 
13.)
Ismeretlen (a helyszínen leadott kérdés)

Mit terveznek a kistelepülések kis intézményei anyagi nehézségei megoldásában. (A fenntartó egyre több feladatot kap, az állami támogatás egyre kevesebb, a gyermeklétszám csökken.)

A kistelepülések intézményfenntartói számára a költségvetési törvény számos kondíciót javító intézkedést tartalmaz. A különböző jogcímeken biztosított támogatás évről évre nő.


 
14.)
Ismeretlen (a helyszínen leadott kérdés)

Jól tudom-e, hogy az ÁMK-ban működő óvodai intézményegység-vezető nyilvános pályáztatása, a pályázati eljárás lebonyolítása megegyezik az önálló óvoda vezetői pályáztatásával? Pl.: felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, öt év óvodai szakmai gyakorlat.

Igen. A szervezeti és szakmai tekintetben önálló óvodai intézményegységben vezetői megbízást az kaphat, aki rendelkezik az azonos feladatot ellátó önálló intézmény vezetői megbízásához szükséges feltételekkel.


 
15.)
Ismeretlen (a helyszínen leadott kérdés)

Az integrációhoz milyen tárgyi, személyi feltételeket lehet biztosítani az egyre csökkenő költségvetésből?Az intézmények fenntartásához biztosított állami költségvetés összege nem csökkent. Az integrációt a költségvetés célelőirányzatokkal támogatja.


 
16.)
Ilosvai Selymes Péter Általános és Művészeti Iskola,
3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Mi várható a közhálóba bekötött iskolák gépparkjának fejlesztésével?

A Közháló program keretében nem nyílik lehetőség az iskolák eszközparkjának a fejlesztésére, mert a program célja elsődlegesen az Internet szolgáltatás kiépítése minden közoktatási intézményben. A géppark felújítására az informatikai normatíva ad keretet.


 
17.)
Ismeretlen (a helyszínen leadott kérdés)

Az ősz folyamán csatlakozunk a közhálóhoz, de a MATÁV a szélessávot nem építette ki. Helyi kábeltévé szolgáltató kiépítette a szélessávot, van-e rá lehetőség, hogy ezen keresztül az iskola is használhassa?

A Közháló program önálló, zárt hálózati rendszerrel rendelkezik, aminek része a bekötött iskolák monitorozása, segítése, és egyéb (külső szolgáltatónál nem szereplő) szolgáltatások nyújtása. Biztonsági szempontból így egy kábeltévés elérést nem áll módunkban a Közháló részének tekinteni.


 
18.)
Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola,
3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 4.

A SULINET-Közháló Program 1-50. intézményeinek egyikében működik 1 éve a 128Kbit/sec sebesség. Helyben lehetőség lenne 768Kbit/sec-re átállítani. Mikor várható a sávszélesség bővítése központilag, mert a jelenlegi rendszer alkalmatlan 70 számítógépes hozzáférések ellátására. OM-IHM-Sulinet Programiroda közötti cikázással nem sikerült elmozdulást elérni.

Az alacsony sávszélesség problémája a két minisztériumnál folyamatosan napirenden van, a jelenlegi tárgyalások szerint a sávszélesség bővítése központilag szeptember elejéig megtörténik.


 
19.)
Ismeretlen (a helyszínen leadott kérdés)

Nézi valaki az SDT-n felkerült tartalmakat és minőséget?

Minden tananyag, többszöri lektoráláson megy keresztül, sajnálatos, ha benne marad hibás anyag, ezért várjuk az észrevételeket, hiszen közös cél, hogy minél jobb tananyag kerüljön fel az SDT-be.


 
20.)
Ismeretlen (a helyszínen leadott kérdés)
 
A "Tiszta szoftver" program 2005 februárjában lejárt! Megy-e tovább, illetve jelenleg jogosan használjuk-e?
A Tisztaszoftver Program keretében 2008. február 28-ig szóló licencmegállapodást kötött az IHM és a Microsoft. A megállapodás értelmében a köz- és felsőoktatási intézmények számítógépein, a felsőoktatási intézmények oktatói, hallgatói és dolgozói, valamint az általános és középiskolák pedagógusai otthoni számítógépein is jogtisztán használhatók a Microsoft Windows Frissítés (upgrade), valamint a Microsoft Office termékek.
A megállapodás a felsőoktatási intézmények és a középiskolák esetében licencet biztosít a Microsoft egyes szervertermékeinek használatára is. A szerződés értelmében a kedvezményezettek térítésmentesen juthatnak hozzá a termékekhez és a szoftverfrissítésekhez is.


 
21.)
Ismeretlen (a helyszínen leadott kérdés)
 
Folytatódik-e és milyen formában a "Tiszta szoftver" program a pedagógusok körében?
 
A megállapodás értelmében a köz- és felsőoktatási intézmények számítógépein, a felsőoktatási intézmények oktatói, hallgatói és dolgozói, valamint az általános és középiskolák pedagógusai otthoni számítógépein is jogtisztán használhatók a Microsoft Windows Frissítés (upgrade), valamint a Microsoft Office termékek.
A tanárok a Pedagógusi és Rendszergazdai Igénylő Adatlapon igényelhetnek telepítő CD-ket. Az adatlapot 10 példányban az induló csomagba foglaltuk, s az szabadon sokszorosítható, illetve letölthető a http://www.tisztaszoftver.hu/ oldalról is. A telepítő CD-k postai utánvétellel kerülnek kiszállításra. A pontos költséget az igénylőlap tartalmazza.


 
22.)
Ismeretlen (a helyszínen leadott kérdés)
 
Folytatódik-e a Tisztaszoftver Program, illetve kibővíthető-e a program más programokra?
 
Az OM és az IHM célja, hogy a Tisztaszoftver Program technológiasemleges legyen, illetve, hogy elősegítse a nyílt forráskódú rendszerek terjedését az oktatásban is. Az IHM, a Miniszterelnöki Hivatal és a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság részvételével munkacsoport alakult azzal a céllal, hogy a nyílt forráskódú rendszerek a központosított közbeszerzés rendszerében hozzáférhetőek legyenek az intézmények számára.


 
23.)
Ismeretlen (a helyszínen leadott kérdés)
 
Nézi valaki az SDT-n felkerűlt tartalmakat és minőséget?
 
Minden tananyag, többszöri lektoráláson megy keresztül. Sajnálatos módon még így is előfordulhat benne kisebb hiba, ezért várjuk az észrevételeket, hiszen közös cél, hogy minél jobb tananyagok kerüljönek fel az SDT-be.


 
24.)
Ismeretlen (a helyszínen leadott kérdés)
 
Mi történik abban az esetben, ha a fenntartó önkormányzat nem tudja fizetni a PPP tornaterem szolgáltatási díját? Merjen-e pozitív döntést hozni, ha már most az induláskor sejthető, hogy előállhat ez a helyzet?
 
Jelenleg kormányhatározat PPP ügyben csak a felsőoktatásra vonatkozóan van. Igaz, a közoktatás területén is - külső befektetők megkeresésére - elkezdődött annak vizsgálata, hogy a PPP- rendszer előnyei hogyan alkalmazhatóak a közoktatási intézmények fejlesztésére is. E tekintetben azonban jelenleg még csak a megvalósíthatóság körülményeit vizsgáljuk, melynek egyik sarkalatos pontja a fenntartók finanszírozási problémái, különös figyelemmel az önkormányzati fenntartói finanszírozhatóság és a központi költségvetésből történő intézményi finanszírozás különbségeire.


 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok