2023. december 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlások érvényesítéséről a közoktatási intézményekben

2005. szeptember 7.

Tájékoztatásul közöljük az egészséges táplálkozás érvényesítésére vonatkozó miniszteri rendelet tervezetét.
A rendelet-tervezet államigazgatási, szakmai egyeztetése lezárult, az Európai Bizottságba történő notifikációs bejelentése folyamatban van. Az eljárás befejezését követően kerülhet a jogszabály kihirdetésre.
Kérjük a közoktatási intézmények vezetőit és fenntartóit, hogy a rendelet végrehajtására készüljenek fel.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a rendelet-tervezetben hivatkozott ajánlás az Egészségügyi Közlöny 2005. évi 13. számában már megjelent, és az Oktatási Közlönyben is hamarosan megjelenik.

TERVEZET!

Az oktatási miniszter

…/2005. (…) OM

rendelete

a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról


A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - szakképzés tekintetében a szakképesítésért felelős miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6/D. §-sal egészül ki:

  „6/D. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézmény vezetője - amennyiben erre az intézmény alapító okirata feljogosítja - megállapodást kíván kötni az intézményben üzemelő élelmiszerárusító üzlet vagy áruautomata működtetésére, döntéséhez beszerzi az iskola-egészségügyi szolgálat szakvéleményét. Az iskola-egészségügyi szolgálat abban a kérdésben foglal állást, hogy az árukínálat megfelel-e az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak.

  (2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője nem köthet megállapodást, ha az iskola-egészségügyi szolgálat szakvéleménye szerint az árukínálat nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott ajánlásoknak, kivéve, ha az iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) a megállapodás megkötését támogatja.

  (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározottakat a szerződés megváltoztatása esetén is alkalmazni kell.

  (4) Az intézményben üzemelő élelmiszerárusító üzlet nyitvatartási rendjének a megállapodásban történő meghatározásához a nevelési-oktatási intézmény vezetője beszerzi az iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetértését.”

2. §

 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 (2) Az e rendelet hatálybalépésekor az intézményben működő élelmiszerárusító üzlet (áruautomata) működtetésére vonatkozó szerződést az 1. §-ban meghatározott eljárás lefolytatását követően felül kell vizsgálni. A nevelési-oktatási intézmény vezetője 2005. december 31-ig beszerzi az iskola-egészségügyi szolgálat szakvéleményét, valamint szükség szerint az iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) – az R. 6/D. § (2) bekezdése szerinti – állásfoglalását és ennek eredményeképpen kezdeményezi az árukínálat cseréjét. Ha felhívása nem vezet eredményre – a megállapodásban foglaltak szerint – felmondja az élelmiszerárusító üzlet vagy áruautomata működtetésére kötött megállapodást.

Budapest, 2005. szeptember ”         „


Dr. Magyar Bálint 
oktatási miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok