2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Iskolakezdés 2005/2006-os tanév

2005. augusztus 18.
Szeptember 1-jén az általános és középfokú oktatási intézményekben 1.416.337 tanuló kezdi el az új tanévet. Köztük várhatóan 102.861 első osztályos kisdiák és 130.426 kilencedikes középiskolás. 14764 diák részvételével, 431 középiskola indít nyelvi előkészítő évfolyamot, 25%-kal több diák kezdi a tanévet ezeken az évfolyamokon a tavalyi évhez képest. A nyelvi előkészítő évfolyamra járó tanulók után az intézmények emelt szintű támogatást kapnak.

1. Oktatáspolitikai változások, lépések

Új elemek a 2005/2006-os tanévben:
 • A 2005/2006-os tanévben válik teljessé a rászorultsági alapon járó ingyenes tankönyvellátás rendszere az újonnan belépő 9-13 évfolyamos kedvezményezettekkel.
 • A 100.000 ingyenes étkeztetésre jogosult rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő óvodás gyermekek mellett a 2005/2006-os tanévben az 1-4. évfolyamon nappali oktatásban résztvevő tanulók helyi önkormányzati döntés alapján ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhetnek.
 • Az alsó tagozaton az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a három kilogrammot nem haladhatja meg. A rendelkezést a 2006/2007. tanévre megrendelendő tankönyveknél kell alkalmazni.
 • Az új tanévben újabb 1%-al növekszik, azaz 7%-ra nő az iskoláknak az egyéni foglalkozásra fordítható időkerete, amely a legrászorulóbbak egyéni segítését, fejlesztését szolgálja. A tárca célja, hogy ez az arány 2010/2011-es tanévre 12%-ra emelkedjen.
 • Az iskola pedagógiai programjában rögzíteni kell a házi feladat meghatározásának elveit, korlátjait, így a szülő számára is nyilvánossá válnak.
 • Az Útravaló ösztöndíjprogram a hátrányos helyzetben élő tanulók és a tudomány iránt érdeklődő diákok támogatására. A beérkezett pályázatok közül várhatóan 18.458 pályázat támogatható: 8764 pályázat az Út a középiskolába, 8461 pályázat az Út az érettségihez, 1155 pályázat az Út a szakmához, 78 pályázat az Út a tudományhoz programokhoz.
 • szakiskolák 9-10. évfolyamai osztálylétszámának határa, a korábbi maximális létszám/átlaglétszám 35/28-ról 30/23-ra csökkent. Ezzel javítani kívánjuk a szakiskolákban a pedagógiai munka feltételeit.
 • A szakiskolai fejlesztési programban végzett fejlesztő tevékenység eredményeként a 2005/2006-os tanévben 23 szakiskolában indul a szakképzést előkészítő évfolyam olyan fiatalok számára, akik nem rendelkeznek alapfokú iskolai végzettséggel, lehetővé téve ezzel a következő tanévtől a szakképzésbe való bekapcsolódásukat.
 • Az informatikai normatíva tanulónként 4215 Ft-ot igényelhetnek a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésével összefüggő költségek megtérítésére, valamint új, az oktatási tevékenységet segítő info-kommunikációs eszközök, beszerzésére az 5-13. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban részesülők létszáma után. (a 2005/2006-os a tanév folyamán bevezetjük az egységes diákazonosítót)
2005/2006-os tanévben folytatódnak a reformok:
 • Az új Nemzeti Alaptanterv alkalmazása felmenő rendszerben folytatódik, így szeptembertől a második évfolyamosokra is kiterjed. Célja a lexikális ismeretek és a képességfejlesztő oktatás korszerű egyensúlyának megteremtése.
 • Szöveges értékelés felmenő rendszerben, most már a 2005/2006-ban az általános iskolák második évfolyamán is érvényesül.
 • buktatás tilalma kiterjed a második osztályos tanulókra is.
 • A nyelvi előkészítő évfolyam szeptembertől 14.764 diák részvételével, 431 középiskola indít nyelvi előkészítő évfolyamot, 25%-kal több diák kezdi a tanévet ezeken az évfolyamokon a tavalyi évhez képest. Az előkészítőn az órakeret 40 százalékában idegen nyelvet tanulnak a diákok. A nyelvi előkészítő évfolyamra járó tanulók után az intézmények emelt szintű támogatást kapnak (76.500 forint/tanuló/év).
Iskolafelújítási programok:
 • A Regionális Operatív Program keretében elkezdődik a 2004/2005. tanév során kiírt pályázatok megvalósítása, óvodák, iskolák felújítása összesen 12 milliárd Ft értékben. Az "Információs technológia az általános iskolákban" komoly Phare források bevonásával, mintegy 6,5 milliárd forint összeggel segíti a magyarországi iskolák felújítását, illetve a legkorszerűbb információs technológiák oktatásban történő használatához számítástechnikai, multimédiás berendezések beszerzését, a tanárok továbbképzését, e-tanulási, képzési programok fejlesztését. Az érintett 126 közoktatási intézmény esetében az épületek többségének műszaki átadása a tanévkezdésig megtörténik.
 • "Beruházás a 21. századi iskolába" címmel az Oktatási Minisztérium és a Magyar Fejlesztési Bank Rt. 2003-ban pályázatot hirdetett közoktatási intézmények fenntartói részére intézmény- felújítás, korszerűsítés céljából hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére.
A hitelek a következő célokhoz vehetők igénybe:
 • Közoktatási intézmények műszaki felújítása,
 • Fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése,
 • Tornaterem, játékszoba, tanuszoda, vizesblokk építése, felújítása, bővítése,
 • Akadálymentesítés.
2005. augusztus 9-ig összesen 116 fenntartó, 150 oktatási intézménye pályázott. Eddig 79 fenntartóval kötött szerződést az MFB, 5.549.137.964 milliárd forint értékben. A pályázatok alapján összesen több mint 13 milliárd forintos beruházás fog megvalósulni az elkövetkező években.
 
2. Szociális támogatások

Dupla családi pótlék

Augusztusban ismét a minden gyermekhez eljutó családi pótlék összegének kétszeresével segíti a Kormány a tanévkezdést.

 
Család (Ft/gyerek/hó)
Egyedülálló (Ft/gyerek/hó)
 
2001
2005
2001
2005
Egy gyermekes család
3.800
5.100
(augusztusban 10.200)
4.500
6.000
(augusztusban 12.000)
Két gyermekes család
4.700
6.200
(augusztusban 12.400)
5.400
7.200
(augusztusban 14.400)
Három v. több gyermekes család
5.900
7.800
(augusztusban 15.600)
6.300
8.400
(augusztusban 16.800)
Tartósan beteg vagy sajátos nevelési helyzetű
10.500
13.900
(augusztusban 27.800)
10.500
15.700
(augusztusban 31.400)

Munkáltatói támogatás

2004-ben 50 százalékkal nőtt, 2005-ben pedig további 2000 Ft-tal nő gyermekenként az iskolakezdéshez adómentesen nyújtható munkáltatói támogatás.

2003-ban
10.000 Ft
2004-ben
15.000 Ft
2005-ben
17.000 Ft

Rászorultsági alapon járó ingyenes tankönyv

2005/2006-os tanévben válik teljessé az ingyenes tankönyvellátás rendszere az újonnan belépő 9-13 évfolyamos kedvezményezettekkel. Több mint a duplájára emelkedett az ingyenes tankönyvellátás állami támogatása. Míg 2002-ben 3.5 milliárd forinttal támogatta az állam a tankönyvvásárlást (és nem volt kötelezően ingyenes ellátás) addig 2005-ben mintegy 700.000 rászoruló tanuló ingyenesen jut tankönyveihez. Ehhez a költségvetés csaknem 8,0 milliárd forint támogatást biztosít. A térítésmentes tankönyvigényléshez az iskolában elegendő bemutatni a családi pótlék összegét tartalmazó bérjegyzéket, számlakivonatot vagy postai utalványt.

Az elsősök vagy kilencedikesek a tanévkezdéskor jelentik be jogosultságukat az ingyenes tankönyvre. Az ingyenesség biztosítása történhet a tankönyvvásárláshoz nyújtott támogatással, iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel; a tankönyvek napköziben, tanulószobában történő elhelyezésével.

Térítésmentesen igényelhetnek tankönyvet
 • A tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű,
 • a három vagy többgyermekes családban élő, továbbá az egyedülálló szülő által nevelt tanulók,
 • és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 1-13. osztályos diákok.
Rászorultsági alapon járó ingyenes és kedvezményes étkeztetés

2003 szeptembere óta mintegy 100 ezer rászoruló óvodás ingyenes étkeztetésben részesül, a Kormány 2005-ben további 1.5 milliárd forintot csoportosított át az alsó tagozatos tanulók gyermekétkeztetés díjának egyedi mérséklésére, vagy elengedésére. Az étkeztetési támogatás a rászorulók körében családonként 2.500 - 5.000 forint/hó megtakarítást jelent.

A szociálisan rászorult gyermekek számára nyári étkeztetést biztosítottunk. Ez számításaink szerint kb. 70-80 ezer gyermeket érintett, 300 millió forintot fordítottunk a célra.

Az ingyenes étkeztetésre jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő óvodás gyermekek, valamint az 1-4. évfolyamon nappali oktatásban résztvevő tanulók helyi önkormányzati döntés alapján.

Az 50 %-os térítési díj-kedvezményre jogosultak
 • a tartósan beteg vagy fogyatékos,
 • a három vagy több gyermekes családban élő,
 • a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek.
A rászorultsági alapon járó ingyenes vagy kedvezményes étkezésre szóló igényre folyamatosan, egész évben lehet nyilatkozatot benyújtani, az azt követő hónaptól már ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesül az óvodás vagy diák.

Grafikonok:

1. Dupla családi pótlék

Családi pótlék család számára (Ft/gyerek/hó)

Családi pótlék egyedülálló számára (Ft/gyerek/hó)

2. Munkáltatói támogatás

A munkáltatói támogatás növekedése
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok