2023. június 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal javaslatait az Oktatási Minisztérium elfogadja és maradéktalanul teljesíti

2005. szeptember 9.
Az Oktatási Minisztérium a kétszintű érettségi bevezetésével radikálisan átformálta az érettségi évtizedek óta változatlan rendszerét. Az új érettségi tartalmi elemei sikeresen vizsgáztak, a tétellopási bűncselekmény azonban rámutatott arra, hogy a korábbi évtizedekben megszokott, jól működő logisztikai rendszer és szabályozási környezet változtatásra szorul. A KEHI jelentése számos, kormányzati ciklusokon átívelő jogszabályi problémát tárt fel, amelyek megváltoztatásával biztonságosabbá tehető az érettségi lebonyolítási rendszere. Ehhez a KEHI javaslatokat is megfogalmaz, amelyek egybeesnek a tárca már elindított szakmai javaslataival.
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal - az érettségi vizsgák előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos vizsgálatával összefüggő - javaslatait az Oktatási Minisztérium elfogadja és maradéktalanul teljesíti. A javaslatokban foglaltak alapján intézkedési terv készül a megállapított hiányosságok megelőzése céljából.
 
1. Az érettségi vizsgák tapasztalatai alapján gyökeresen átalakul az érettségi feladatlapok kezelése. Ehhez szükség volt arra, hogy a Belügyminisztériummal és a Nemzetbiztonsági Hivatallal együttműködve a Kormány megváltoztassa azokat a szabályokat, amelyek alapján az említett körbe tartozó iratokat kezelni kell. A változás lényege, hogy a szolgálati titok minősítése fennmarad ugyan, azonban a címzettekhez eljuttatott másolati példányok példánysorszámozásától jogszabályi rendelkezések kivételt engednek (nem kell sorszámozni a feladatlapokat).
 
2. A vizsgatételek iskolákhoz való eljuttatásának rendje megváltozik, az őrzési idő lényegesen lerövidül, az eljuttatásban közreműködnek a körzetközponti jegyzők. A jegyzők feladatait jogszabály határozza meg, amelynek egyeztetése folyik.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Felülvizsgálatra kerül az érettségi vizsgaszabályzat, pontosítva az eljárási kérdéseket, egyértelműen meghatározva az iskolák, a vizsgaközpontok és az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) feladatait. Az OKÉV hatósági ellenőrzést fog gyakorolni a vizsgaszervezés tekintetében.
 
4. A javaslatnak megfelelően felülvizsgálatra került az OKÉV Szervezeti és Működési Szabályzata, amelyben rögzítésre kerül a minisztérium és az OKÉV kapcsolata az érettségik lebonyolítása terén.
 
5. Az Oktatási Minisztérium biztosítja a szükséges létszámot az OKÉV részére, így megfelelő szakértelemmel rendelkező titokvédelmi munkatársakat alkalmaztak.
 
6. A tárca áttekintette a feladatellátásban közreműködő nyomdák és szállítók feladatait. Kidolgozta azt az utasítást, amely meghatározza az új követelményeknek megfelelő nyomtatási és szállítási rendet. Megállapította, hogy a közreműködők alkalmasak az új követelmények szerinti feladatellátásra.
 
7. Az egyes vizsgatantárgyak írásbeli feladatlapjainak (tételeinek) tervezett útja tehát a következő:
 
a) Minden egyes vizsgatantárgyhoz több vizsgatétel készül, amelyet a minősítésre vonatkozó rendelkezések szerint a jóváhagyás pillanatában az OKÉV "szolgálati titokká" minősít.
 
b) A kötelező érettségi vizsgatantárgyak esetében az elkészült vizsgatételek közül a felhasználásra kerülő konkrét vizsgatételt a vizsga napját megelőző néhány napon belül választja ki egy bizottság. A többi vizsgatantárgyból a nyomdába küldést megelőzően történik a felhasználásra kerülő tétel kiválasztása. A kiválasztást követően a vizsgatétel biztonsági szállítás mellett azonnal a tételeket sokszorosító nyomdába kerül, ahol őrizet mellett a biztonsági előírások megtartásával történik a sokszorosítás.
 
c) A tételeket tartalmazó csomagok iskolánként kerülnek összeállításra és lezárásra oly módon, hogy nyomon lehessen követni azok felbontását és a felbontási kísérleteket. A tételcsomagokat biztonsági intézkedések mellett elszállítják a körzetközponti jegyzőkhöz, ahol biztosított a minősített iratoknak megfelelő őrzés és kezelés.
 
d) Az iskolák az írásbeli vizsgák megkezdése előtti héten a körzetközponti jegyzőknél ellenőrzik a tételcsomagok tartalmát, azok felbontása nélkül. Azt ellenőrzik, hogy mely tárgyak vizsgaanyaga milyen számban érkezett meg, és ez összhangban áll-e az iskola vizsgáztatási szükségleteivel. Ilyen ellenőrzésre nincs lehetőség és nincs szükség a kötelező vizsgatárgyaknál, mivel azokból mindenkinek érettségiznie kell.
 
e) Az iskolák a tételeket mindig az adott vizsganapon veszik át a körzetközponti jegyzőktől. Az iskolákba elszállított tételeket háromtagú bizottság bonthatja fel, a vizsga megkezdése előtt fél órával. A vizsgatételek minősítése addig az időpontig tart, ameddig a vizsga megkezdődik.
 
8. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkára az OKÉV főigazgatója részére írásbeli figyelmeztetést adott, melyben felhívta a figyelmét arra, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálati jegyzőkönyvében foglaltak alapján tekintse át az érettségi vizsga végrehajtásának feladatait, és készítsen intézkedési tervet a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében.
 

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal összefoglaló  jelentése a 2005. évi érettségi vizsgák előkészítésének és lebonyolításának vizsgálatáról:
 
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok