2023. június 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény az OM azonosítóval kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségről

2005. október 6.
A közoktatási intézménytörzsben nyilvántartott adatok változását (székhely-, telephely-, tevékenység-változás, átszervezés, megszűnés, igazgató-váltás) a fenntartó vagy a fenntartó megbízásából az intézményvezető köteles nyolc napon belül bejelenteni az Iroda részére. A bejelentéshez csatolni kell a módosítás alapjául szolgáló okiratok hitelesített másolatát is, amennyiben az adatváltozás az okiratok módosulását is maga után vonta.
 
A közoktatás információs rendszer (a továbbiakban: KIR) részére történő adatszolgáltatás a közoktatási törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásai alapján kötött.
 
A Rendelet 2004. november. 16-ai módosítása óta - a Rendelet 12/A. és 12/B. §-aiban meghatározottak szerint - a közoktatási intézménytörzzsel és az OM azonosítóval kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség a következőképpen változott:
 
A KIR adatbázisát az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Közoktatási Információs Iroda (a továbbiakban: Iroda) kezeli. Elérhetőségei: 9001 Győr, Pf. 681., telefon: 06-96-510-000.
 
A változás-jelentés két részből áll a Rendelet 3. számú mellékletében található adatlapokból vagy a www.kir.hu honlapon előállítható adatlapból és okiratokból. Az okirat lehet:
  • a közoktatási feladatot ellátó intézmény alapító okirata,
  • költségvetési szerv esetén a törzskönyvi nyilvántartásba vételről/törlésről szóló okirata (igazolás),
  • a nem helyi önkormányzat által fenntartott közoktatási feladatot ellátó intézmény esetén - ha a fenntartó tevékenységét nem jogszabály felhatalmazása alapján látja el - a közoktatási szolgáltató tevékenység folytatására jogosító okirata (bírósági végzés, cégkivonat),
  • a nem helyi önkormányzat által fenntartott intézménynek a közoktatási feladatellátással összefüggő, a működés megkezdéséhez/folytatásához szükséges - jogerősítő záradékkal ellátott - határozata,
  • a nem helyi önkormányzat által fenntartott közoktatási feladatot ellátó intézmény esetén a nyilvántartásba vételről szóló - jogerősítő záradékkal ellátott - határozata.
Az Iroda változáskor az alábbiak szerint jár el:
  • Ha a fenntartó jogutóddal vagy anélkül megszüntette a közoktatási feladatot ellátó intézményt, az OM azonosítót be kell vonni, a bevont OM azonosító a továbbiakban nem adható ki.
  • Ha az intézmény megszűnt mint költségvetési szerv, de a feladatellátás új fenntartó irányítása alatt tovább folytatódik, az új intézményre vonatkozó szabályok figyelembevétele mellett, a kiadott OM azonosítót be kell vonni és újat kell kiadni.
  • Ha a helyi önkormányzat a közoktatási feladatot ellátó intézményét átadja az országos kisebbségi önkormányzatnak, a kiadott OM azonosítót be kell vonni és újat kell kiadni.
  • Szétválás esetén a székhely szerinti intézménynek visszaadható a korábban kiadott OM azonosító, az önállóvá vált intézmény részére pedig - az új belépőkre vonatkozó szabályok figyelembevétele mellett - új azonosítót kell kiadni.
  • Két vagy több intézmény összevonása esetén a székhely szerinti intézmény OM azonosítója visszaadható, a többit be kell vonni.
Finanszírozási szempontból is fontos, hogy a közoktatási feladatot ellátó intézmény érvényes OM azonosítóval rendelkezzen. A közoktatási célú normatív hozzájárulások ugyanis kizárólag az olyan intézményben ellátottak, oktatottak után vehetők igénybe, amelyek érvényes OM azonosítóval rendelkeznek.
 
Az adatszolgáltatás elmulasztása - az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 142. §-ának (4) bekezdés a) pontja alapján - szabálysértési tényállást valósít meg.

Budapest, 2005. szeptember
Iktatószám: 24859-1/2005.
Kiadta: Oktatási Minisztérium
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok