2023. június 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztatás az ingyenes tankönyvhöz jutás feltételeiről

2005. szeptember 2.
A mai napi sajtóhírekből közismert, hogy vannak olyan települések, ahol nem biztosítják a tankönyvekhez való ingyenes hozzájutását azoknak a tanulóknak, akik a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény alapján erre jogosultak. Ezzel kapcsolatosan az oktatási miniszter felhívja az önkormányzatok figyelmét a következőkre:
 • Az érintett körbe tartozó tanulóktól az iskola nem kérhet hozzájárulást a tankönyvek megvásárlásáért. Az ilyen iskoladöntés jogellenes. A szülő éljen jogorvoslati jogával, amelyet a jegyzőhöz kell benyújtania. A jegyző döntése ellen bírósághoz lehet fordulni.
 • A szülő nem tarthat igényt arra, hogy a tankönyveket gyermeke ingyenesen tulajdonba kapja. Elfogadható, ha a tanuló az iskolai könyvtárból való kölcsönzéssel, vagy a tanulószobán (napköziben) jut hozzá a tankönyvekhez. Az iskoláknak már több éve kötelezően az iskolai könyvtár fejlesztésére kellett fordítani a tankönyvtámogatáshoz biztosított állami támogatás huszonöt százalékát.
A közoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján az iskolák nem készíthetnek olyan tankönyvrendelést, amely mellett nem biztosítható a törvény végrehajtása. Ezért olyan tankönyveket kell választani, amelyek beszerezhetők a rendelkezésre álló forrásokból. A fenntartó ezért jogosult és köteles ellenőrizni a tankönyvrendelést, és amennyiben nem valósítható meg a törvény előírása, utasítania kell az igazgatót annak átdolgozására.
 • Amennyiben az iskola a tankönyvrendelésbe olyan könyveket vont be, amelyek nem szerepelnek a tankönyvjegyzéken, az iskolai szakmai munkaközösség, az iskolaszék, az iskolaszék hiányában az iskola szülői szervezet (közösség) és az iskola diákönkormányzat egyetértésével tehette csak azt meg. Ilyen döntés is csak akkor hozható, ha ez nem sérti az érintett tanulók jogait.
 • Az iskolaszék - annak hiányában az iskolai szülői szervezet a közoktatási törvény alapján a szülőkre háruló kiadások tekintetében korlátozásokat állapíthat meg.
 • Az iskolai tankönyvellátás rendjéről a nevelőtestület dönt a szülői közösséggel történő egyeztetést követően.
 • Ingyenesen kell biztosítani a tankönyvhöz való hozzájutást az alábbi körben:
  • a tartósan beteg,
  • a sajátos nevelési igényű,
  • a három vagy többgyermekes családban élő,
  • az egyedülálló szülő által nevelt,
  • a nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
  • és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, nappali tagozatos 1-13. évfolyamra járó tanulók részére.
 • A fenntartó hozzájárulhat a költségvetés által biztosított összegekhez, és ekkor lehetősége van az iskolának arra, hogy olyan könyveket rendeljen, amelyeket egyébként nem tudna ingyenesen hozzáférhetővé tenni.
További információt, segítséget szeptember folyamán minden nap reggel 8.00 és este 20.00 óra között az alábbi telefonszámokon kérhetnek:

06-1-473-7787
06-1-473-7640
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok