2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató: Változás a közoktatási intézménytörzs és az OM azonosítóval kapcsolatos adatszolgáltatásokkal kapcsolatban

2005. augusztus 15.
Felhívom a közoktatási feladatot ellátó intézményfenntartók és intézményvezetők figyelmét arra, hogy a közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2004. XI. 16-ai módosítása óta - a Rendelet 12/A. és 12/B §-aiban meghatározottak szerint - a közoktatási intézménytörzzsel és az OM azonosítóval kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség a következőképpen változott:

A közoktatás információs rendszere (a továbbiakban: KIR) országos információs rendszer. A KIR - az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések megtartásával - tartalmazza a közoktatás működésével összefüggésben keletkező közérdekű adatokat, információkat. A KIR adatbázisát az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Közoktatási Információs Iroda (a továbbiakban: Iroda) (cím: Közoktatási Információs Iroda, 9001 Győr, Pf. 681.) kezeli.
A KIR tartalmazza a Magyar Köztársaság területén működő, OM azonosítóval rendelkező közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények és fenntartóik adatait (a továbbiakban: közoktatási intézménytörzs). A KIR-be történő bekapcsolódás az Iroda részére megküldött nyilatkozattal történik. A Rendelet 3. számú melléklete szerinti belépési nyilatkozatot és adatlapokat a fenntartó, vagy a fenntartó megbízásából az intézményvezető a Rendelet 11. § (6) bekezdésében meghatározott módon megküldi az Iroda részére. Az Iroda az adatlapon szereplő adatokkal veszi nyilvántartásba az intézményt. A belépési nyilatkozat elektronikus kitöltéséhez és kinyomtatásához, valamint az elektronikus formában történő beküldéshez szükséges programcsomagot az Iroda bocsátja - ingyenesen - az érintettek rendelkezésére.
A Rendelet 12/A. (4) bekezdésében felsorolt okiratokat az Iroda - és nem az Oktatási Minisztérium - részére kell beküldeni.
A KIR-be bejelentkezett közoktatási feladatot ellátó intézmény részére megállapított egyedi azonosító szám (a továbbiakban: OM azonosító) hat számjegyből áll. A közoktatási intézménytörzsben nyilvántartott adatok változását, valamint a közoktatási feladatot ellátó intézmény megszűnését a Rendelet 3. számú mellékletében meghatározott adatmódosító adatlapon, vagy annak elektronikus változatán kell bejelenteni az Iroda részére. Az adatlapok letölthetők a www.kir.hu honlapról, vagy ugyanitt előállíthatók.

A fentieket figyelembe véve - a Rendeletben meghatározottak alapján - a közoktatási intézménytörzs és az OM azonosítóval kapcsolatos adatszolgáltatásokat a

Közoktatási Információs Iroda, 9001 Győr, Pf. 681. címre kell beküldeni.

Az adatszolgáltatás elmulasztása - az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 142. §-ának (4) bekezdés a) pontja alapján - szabálysértési tényállást valósít meg.
 
Üdvözlettel:
Czímer László főosztályvezető
OM Tanügyigazgatási Főosztály
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok