2023. június 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Esély és minőség a közoktatásban - 10 milliárd forint a közoktatás támogatására

2007. március 29.
Arató Gergely, az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára sajtótájékoztatón számolt be a tárca új esélyegyenlőségi és közoktatás-fejlesztési támogatásairól.

Fotó: Gordon Eszter

A kormányprogram célul tűzte ki, hogy a tanulók olyan korszerű és használható tudást kapjanak, amelynek segítségével egész életük folyamán képesek lesznek tanulni. Ennek a célnak a megvalósításához a 2007. évi költségvetési törvény biztosít forrásokat, amelyek támogatás formájában, az oktatási és kulturális miniszter által kiadott rendeletek végrehajtása által válnak felhasználhatóvá.
 
 
Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 2600 millió forintos keretösszegből
 
A 2007/2008-as tanévtől kezdődően az általános iskolák mellett már a középiskolák és a szakiskolák is igényelhetnek támogatást a hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége megteremtésének érdekében. Az odaítélés alapfeltétele, hogy sem iskolák közötti, sem osztályon belüli elkülönítés ne valósuljon meg, vagyis az iskola semmilyen formában nem szegregálja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. Emellett az óvodák is igénybe vehetnek egyszeri juttatást, ha megfelelnek az integrációs jogszabályi feltételeknek. Az igénylés benyújtásának határideje 2007. június 11.
 
Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása
A sajátos nevelési igényű tanulók a nappali rendszerű iskolai oktatásban ingyenes tankönyvellátásra jogosultak. Ezen diákok jelentős része olyan tankönyvekből tanul, amelyek kifejezetten az ő számunkra készültek, emiatt az áruk magasabb a többi tankönyv átlagáránál. Egy-egy tankönyvcsaládnál ez 5-7000 Ft eltérést is jelenthet.
 
Felzárkóztató oktatás a szakiskolában
A szakiskolában - a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében - felzárkóztató oktatást lehet szervezni azoknak a tanulóknak, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe. A szülő legkorábban abban az évben kérheti, hogy gyermeke a következő tanítási évet a felzárkóztató oktatásban kezdhesse meg, amelyben betölti a tizenötödik életévét. A felzárkóztató oktatásba bekapcsolódhatnak azok a tanulók is, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de tanulmányaikat nem kívánják a szakiskola kilencedik évfolyamán folytatni.
 
Szakiskolák is részt vehetnek a Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi Programjában.
2007 áprilisában írja ki a minisztérium azt a pályázatot, amelyre jelentkezhetnek az intézmények.
 
Támogatás menekült, menedékes, nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles tanuló oktatása-nevelése után
A támogatás célja, hogy ez a tanulói kör legrászorultabb helyzetben lévő tanulói számára biztosítsa az oktatási integráció feltételeinek nevelési-oktatási intézményben történő megteremtését.
 
Gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás támogatása
Ezek a tanulók hosszas betegségük miatt tanulmányaikban is lemaradnak, így hátrányt szenvednek, esetleg évismétlésre szorulnak. Annak érdekében, hogy ez ne következzen be, az önkormányzatok segítséget kapnak az oktatás megszervezéséhez, és így a tanulók társaikkal azonos ütemben haladva képesek gyógyulásuk után zökkenőmentesen visszatérni iskolai tanulmányaikhoz.
 
A sajátos nevelési igényű gyerekkel foglalkozó szakemberek támogatása
 
400 millió forintra lehet pályázni a korábban sajátos nevelési igényűvé nyilvánított, de később ebből a körből kikerülő gyermekek ellátásával foglakozó pedagógiai szakszolgálatoknak a feladat ellátására, fejlesztésére, az utazó szakember-hálózat kialakítására. Az utazótanári ellátás keretében akár személygépkocsi vásárlásához is igényelhetnek támogatást abban az esetben, ha az intézmény által heti rendszerességgel biztosított szolgáltatás legalább öt településre terjed ki.
 
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása
 
300 millió forint a minőségbiztosításra
A minőségbiztosítási, mérési, értékelési, ellenőrzési feladatokhoz történő hozzájárulást az országos közoktatási mérések keretében átlag alatti eredményt elért intézmények tanulólétszáma után lehet igényelni. A támogatással a lemaradó, leszakadó, többségében hátrányos helyzetű térségekben működő közoktatási intézmények felzárkózását kívánjuk elősegíteni. A támogatási igények benyújtási határideje: 2007. május 15.
 
Teljesítmény motivációs pályázati alap 1 milliárd forintból
A közoktatási intézmények fenntartóinak lehetőségük van támogatást igényelni a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés finanszírozásához. A pályázaton elnyerhető összegből a pedagógusok számára nyújtható, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést lehet finanszírozni. Ezáltal a valóban magas színvonalú teljesítményt felmutató pedagógusok jutnak alapilletményük felett további díjazáshoz. A pályázatokat szintén 2007. május 15-ig lehet benyújtani.
 
Az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása 350 millió forintig
A tanulói készség- és képességfejlesztésben kiemelkedő eredményeket elért alapfokú művészetoktatási intézmények támogatását szolgálja a 350 millió Ft-os keretösszeg. Alapfeltétel, hogy az intézményben az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamok is folyik.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok