2023. június 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló 12/2007. (III.14.) OKM rendelet alapján a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása céljából támogatásban részesülő intézményfenntartókról

2007. október 31.
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú mellékletének 16. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások előirányzaton 2007-ben rendelkezésre álló 2.6 milliárd Ft-os keret 6 különböző szakmai feladatra fordítható. A támogatások igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló 12/2007. (III.14.) OKM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása is e feladatok körébe tartozik.

Támogatást igényelhettek a helyi önkormányzatok - beleértve a többcélú kistérségi társulásokat -, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami, nem önkormányzati intézmények fenntartói a fenntartásukban lévő közoktatási intézmények 1-13. évfolyamain, a szakiskolák 9-10. évfolyamain és a szakképzési évfolyamokon a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma alapján.

A támogatás igénylésének alapja legfeljebb a tankönyvrendelésben szereplő végösszegnek a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 17. 2. a)-b) pontja alatti normatív hozzájárulások összegével csökkentett különbözete.

Az igényjogosultság fenti feltételeinek megfelelő valamennyi, igényt benyújtó fenntartó támogatásban részesült.

A támogatás igénylésének, illetve odaítélésének megoszlása:

 
Benyújtott igénylések száma
Érintett intézmények száma
Támogatásra javasolt
Támogatásra nem javasolt[1]
fenntartók száma
intézmények száma
fenntartók száma
intézmények száma
Önkormányzati fenntartó
56
105
47
84
8
20
Nem állami fenntartó
7
8
4
4
3
4

A nem önkormányzati fenntartású (egyházi, alapítványi, felsőoktatási intézmény által fenntartott stb.) intézmények az önkormányzati fenntartásúakkal azonos feltételek szerint részesültek támogatásban.

Az oktatási és kulturális miniszter a rendeletben meghatározott eljárást követően az alábbi intézményfenntartók intézményei részére ítélt meg a támogatást:
A fenntartók számára a támogatások folyósításának feltétele a tankönyvek fogyasztói árának ellentételezését igazoló számla másolatának beküldése az OKM Támogatáskezelő részére.


[1] A 12/2007.(III. 14.) OKM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak - mely szerint a támogatás igénylésének alapja legfeljebb a tankönyvrendelésben szereplő végösszegnek a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 17. 2 a)-b) pontjában biztosított normatív hozzájárulások összegével csökkentett különbözete - az igénylők egy része nem tett eleget. Az igénylések elbírálása során a normatív hozzájárulás összege ezekben az esetekben levonásra került. Amennyiben a normatív hozzájárulásként igénybevett támogatás összege a tankönyvrendelésben szereplő végösszeggel azonos volt, vagy azt meghaladta, a támogatási igény elutasításra került.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok