2023. június 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) d) pontjában - a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók részére - biztosított 90%-os utazási kedvezmény igénybevételét megalapozó igazolásról

2007. október 29.
I.

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló
 • a közoktatási szolgáltatást nyújtó közoktatási intézmény,
 • a korai fejlesztést, illetve
 • a fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény
székhelye (telephelye) és a lakóhely (tartózkodási hely) között - a közoktatási szolgáltatást nyújtó közoktatási intézmény, a korai fejlesztést, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény igazolása alapján - 90%-os utazási kedvezmény igénybevételére jogosult.

A kedvezmény attól függetlenül megilleti a sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót, hogy a közoktatási szolgáltatást bentlakással, rendszeres vagy alkalmi bejárással, a többségi közoktatási szolgáltatást nyújtó intézményben vagy a fogyatékosság típusa szerint létrehozott intézményben veszi igénybe.

A rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a gyermek, a tanuló legfeljebb két kísérője (szülő vagy megbízottja) azonos mértékű kedvezményre jogosult az intézmény székhelye és a gyermek lakóhelye (tartózkodási helye) közötti utazás során, az intézmény által kiállított igazoláson feltüntetett kísérői létszámnak megfelelően.

Annak érdekében, hogy a fenti kedvezmény
 • a jogosultak számára zökkenőmentesen igénybe vehető legyen,
 • a közforgalmú személyszállításban a jegykiadás, jegyvizsgálat területén (is) foglalkoztatottak számára a kedvezményre történő jogosultság igazolására egyértelműen beazonosítható módon kerüljön sor,
a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal egyeztetett tartalmú igazolás, és a kísérő kedvezményes utazásához szükséges utazásnyilvántartó-lap került kidolgozására. A két új nyomtatvány - a közoktatási nyomtatványok körében a korábbi, 67,5%-os utazási kedvezményt biztosító - az A.Tü,/20/új r. sz. utazási igazolvány, és az ahhoz kapcsolódó A.Tü/20/új/A r. sz. betétlap helyébe lépő, átdolgozott tartalmú, egyedi sorszámozású, szigorú számadású nyomtatványok.

Felhívjuk az intézmények figyelmét arra, hogy az utazási kedvezményekkel összefüggő jogszabályi környezet változása miatt a Pátria Nyomda Zrt. a korábban használt A. Tü./20/új r. sz. és az ahhoz kapcsolódó A Tü./20/új/A r. sz. betétlap nyomtatványokra beküldött rendeléseket - minisztériumunkkal történt egyeztetés alapján - semmisnek tekinti!

II.

Az igazolásról, és a kísérőt kedvezményes utazásra jogosító utazásnyilvántartó-lapról
 • Az igazolás és a kísérő kedvezményes utazását szolgáló - a kíséret tényét igazoló - utazás-nyilvántartó lap egyedi sorszámmal ellátott nyomtatványok, melyek felhasználásáról a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló részére a közoktatási szolgáltatást nyújtó intézmény - az átadás időpontját és az átvevő aláírását tartalmazó - nyilvántartást vezet.
 • Az igazolás tartalmazza az érvényesség időtartamát. Az előállítás alatt álló igazolások érvényességi ideje: 2008. szeptember 30. A jogosultak részére 2008. szeptember 1-je és 30-a között az intézmény új - 2009. szeptember 30-ig érvényes - igazolást ad ki.
 • Jogosultja a gyermek, tanuló lakóhelye a közoktatási szolgáltatást nyújtó intézmény székhelye/telephelye - az országos közforgalmú vasúti személyszállítás, a budapesti HÉV, helyközi közforgalmú autóbusz-közlekedés, illetve a komp- és révközlekedés igénybevétele esetén - 90%-os jegykedvezményre jogosult. Az utazási kedvezmény az országos közforgalmú vasúton 2. kocsiosztályra érvényes, a kedvezmény a helyjegyre, valamint pótjegyre nem vonatkozik (ld. még 48/2007. (IV.26.) GKM rendelet a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól).
 • A gyermek, tanuló legfeljebb két kísérője (szülő vagy megbízottja) azonos mértékű menetjegykedvezményre jogosult az intézmény székhelye és a gyermek (óvodás, diák, gondozott) lakóhelye (tartózkodási helye) közötti utazás során az intézmény által kiállított igazoláson feltüntetett kísérői létszámnak megfelelően. [85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 3. § (2)].
 • Amennyiben a gyermek, a tanuló kísérővel utazik, a kíséret tényét az intézmény az utazásnyilvántartó-lapon igazolja.
 • Az utazásnyilvántartó-lap csak az igazolással együtt érvényes. Az utazásnyilvántartó-lapon az utazás időpontját, és a kedvezményes menetjegy azonosítóját a jegyvizsgáló tölti ki. A kísérő egyedül is igénybe veheti a kedvezményt - ha a gyermekért vagy a gyermektől utazik - az igazoláson feltűntetett viszonylatban. Kedvezményes menetjegy - az első utazást kivéve - csak akkor adható ki, ha az előző utazás időpontjában történt megjelenést a közoktatási szolgáltatást biztosító intézmény vezetője vagy megbízottja igazolta.
III.

A nyomtatványok megrendelése, forgalmazása

Az igazolás, melynek nyomtatványszáma: A.Tü.20 r. sz., az utazás-nyilvántartó lap, melynek nyomtatványszáma: A.Tü.20/A r. sz., egyedi sorszámmal ellátott, szigorú számadású nyomtatványok, kereskedelmi forgalomba nem kerülnek.

A kedvezményes utazás igénybevételére jogosító közoktatási szolgáltatást nyújtó intézmények - az intézmény OM azonosító számát is tartalmazó - megrendelését közvetlenül a Pátria Nyomda Zrt. 1117 Budapest, Hunyadi János út 7., kapcsolattartó: Duró Jenőné (06-1-440-0015) részére küldhetik meg postai úton, vagy az alábbi fax-számra: 06-1-463-0449. Információ az alábbi e-mail címen is kérhető: duro.jenone@patria.hu. A nyomtatványok legyártása megkezdődött, a megrendeléseket a nyomda november 12-től folyamatosan teljesíteni tudja.

Információk a megrendeléshez szükséges példányszámok megállapításához:
 • Az igazolást valamennyi, - a közforgalmú személyszállítást igénybe vevő, a kedvezményre jogosító közoktatási szolgáltatásban részesülő - gyermek, tanuló részére ki kell állítani (abban az esetben is, ha pl. a korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermek életkorából adódóan ingyenes utazásra jogosult, mert kísérője kedvezményes utazásához szükség van az igazolásra)
 • A kísérő kedvezményes utazásához szükséges utazásnyilvántartó-lap huszonnégy utazás igazolásához elégséges.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közoktatási Szakállamtitkárság
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok