2024. február 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Mit tettünk 2007-ben a közoktatás területén?

2007. december 28.
Az OKM év végi összefoglalója
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007-ben kiemelten fontosnak tartotta a közoktatásban az adminisztrációs terhek csökkentését. Ennek érdekében folyamatosan csökkennek az adminisztrációs terhek a közoktatási információs rendszerben, a munkaidő-nyilvántartás tekintetében. Egy jobban ellenőrizhető, költséghatékonyabb rendszer érdekében teljes felülvizsgálat alatt áll a diákigazolvány igénylési rendszere.

Bővültek a fenntartói és munkáltatói jogosítványok a kéthónapos tanítási időkeret teljesítésébe beszámítható tevékenységek meghatározásával. 2007. szeptember 1-jétől megszűnt a külön díjazás nélkül - munkaköri feladatként - ellátandó heti 2 óra egyéni, szabadidős és tanórán kívüli foglalkozás elrendelésének lehetősége. 2007. szeptember 1-jétől változott a pedagógusok heti kötelező óraszáma: a változás legfeljebb heti két óra, de van olyan pedagógus-munkakör, ahol heti egy óra, illetőleg ahol nem történt változás.

Az önkormányzati finanszírozási reformhoz kapcsolódóan a közoktatási normatív támogatási rendszer keretében bevezetésre került egy egységes - több oktatás-szervezési paraméter alapulvételével képzett - teljesítmény-mutató alapján történő finanszírozási rendszer.

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó intézmények fenntartói a képzéshez szükséges eszközök beszerzéséhez 613 millió forintos támogatásban részesültek, mely jelentősen növeli a tanulók eredményes tanulási esélyeit. A sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat érintő intézkedések körében a pszichés fejlődés zavarai miatt e körbe tartozók teljes körének felülvizsgálata, újonnan történő besorolása megtörtént.

A 2007. évi érettségi vizsgák zavartalan lebonyolításának biztosítására vezetői bizottság alakult, amely 2008. évben is folytatja eredményes munkáját. Mind a tavaszi, mind az őszi időszakban sikeresen lezajlottak az érettségi vizsgák. Egyszerűsítő és egységesítő módosításokat végeztünk az érettségi vizsgákat szabályozó jogszabályokban, ezek nem érintették a vizsgák tartalmi elemeit. 856 intézmény kapott támogatást az idei középszintű érettségi vizsgák lebonyolításához.

A kormányprogram alapján az esélyegyenlőséget megteremtő korszerű, kompetenciaalapú oktatás érdekében felülvizsgáltuk a Nemzeti Alaptantervet. Kitértünk a képességfejlesztésre, az alapkészségek megerősítésére, a nyelvoktatás fontosságára. A Nat kiegészült a "tudatos állampolgári léttel összefüggő fejlesztési célokkal, további hangsúlyt kapott a "Gazdasági ismeretek" című fejezet. Az iskoláknak 2007. december 31-ig kell felülvizsgálniuk a helyi tanterveiket a módosítás alapján.

2007. júniusában elfogadta el a parlament a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény módosítását. A tankönyvvé nyilvánítás szakmai feltételei megnövekedtek, a tankönyvként forgalomba hozható könyvek számára az árkorlát évenkénti lehetséges növelésének a mértéke korlátozottabb lett és az iskolai tankönyvkölcsönzés lehetőségei bővültek.

2007. május 15-én megjelentek a Világ - Nyelv pályázati felhívásai, amelyek négy területen nyújtanak támogatást. A tanulóközpontok fenntartását, az új idegennyelv-oktatási programok bevezetését, az alapfokú nyelvtanfolyamokon való részvételt, illetve a magyar középfokú szakképző intézményekben külföldi tanárjelöltek, tanárok fogadását támogatják.

A Nemzeti Fejlesztési Terv közoktatás-fejlesztési programjai (ROP, HEFOP) a terveknek megfelelően, sikeresen közelednek a program 2008. márciusi zárásához. Jelenleg a programok értékelése és hatásvizsgálata zajlik. A közoktatási modernizáció az NFT I-ben az intézmények több mint tíz százalékában eredményesen zajlik, a programban résztvevő tanulók és pedagógusok száma 2007 végére megtízszereződött.

Az általános támogatásokon túl a költségvetési törvény a nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás feladataira 1.1 milliárd forint kiegészítő támogatást biztosított. 28 anyanyelvű és kétnyelvű iskola fenntartója 572 millió forint további működési támogatásban részesült. Az 1100 fő alatti településen működő nemzetiségi óvodák és nyelvoktató általános iskolák gyermekenként további 35 ezer forint működési támogatásra voltak jogosultak ebből forrásból.


2007. december
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok