2023. június 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskolák tagintézménnyé válásával kapcsolatban

2007. március 14.
A hozzánk érkezett megkeresések alapján a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskolák tagintézménnyé válásával kapcsolatban szeretnénk felhívni a fenntartók figyelmét az alábbiakra.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 26. § (3) bekezdés, illetve a hozzá szorosan kapcsolódó 133. § (3) bekezdés értelmében a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskoláknak másik nyolc évfolyammal működő általános iskola vagy legalább hat évfolyammal működő gimnázium tagiskolájaként folytathatja tovább tevékenységét. E rendelkezés alapján nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskolának azt az iskolát tekintjük, amelyikben egymást követő két tanítási évben nem indult osztály a hetedik és a nyolcadik évfolyamon. Az említett 133. § (3) bekezdés ezt kiegészítve meghatározza, hogy a hetedik és nyolcadik évfolyamon indított osztályokat csak abban az esetben lehet figyelembe venni, ha az egyes osztályok tanulói létszáma eléri a maximális osztálylétszám 50%-át, azaz a 15 főt.

A közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint 2008. augusztus 31-ig kell a fenntartónak gondoskodnia a törvényi feltételeket nem teljesítő nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola tagintézménnyé történő átalakításáról, vagy a fenntartó iskolafenntartás nélkül tesz elege feladatellátási kötelezettség. Amennyiben a fenntartó intézményi keretek között látja el a feladatát, ebben az esetben a 2008/2009-es tanévtől a fenti létszámfeltételt nem teljesítő iskolák csak tagintézményként működhetnek.

A tagintézményként akár nyolc évfolyammal is működhet, azonban ebben az esetben a fenntartónak figyelembe kell vennie, hogy az így létrejövő intézménybe járó tanulók után csak bizonyos költségvetési normatív támogatásokat vehet igénybe. A többcélú kistérségi társulások támogatásához kapcsolódó közoktatási intézményi feladathoz tartozó normatívákból nem tud támogatást igényelni, hiszen ebben az esetben nem lenne bejáró tanulója, és a tagintézményi normatíva támogatási feltételeit sem tudja teljesíti.


Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közoktatási Szakállamtitkárság
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok