2023. június 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium új oktatási háttérintézményei

2007. február 1.
Megkezdi működését az Oktatási Hivatal, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
Az Oktatási Hivatal

Az Oktatási Hivatal a Felsőoktatási Regisztrációs Központ, a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont valamint a Sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. egyes szervezeti egységeinek integrációjával jött létre. Az átalakulási folyamat 2007. nyarán fejeződik be, amikor az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság által ellátott hatósági, hatósági jellegű feladatok is az Oktatási Hivatalba kerülnek át.
Az átalakítás eredményeként egyetlen szervezetbe kerül az oktatási ágazat valamennyi hatósági ügyintézése.
Az Oktatási Hivatal látja el a felsőoktatási intézmények létesítésével, átalakításával, valamint a tevékenységükre vonatkozó adatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, továbbá vezeti a nem költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények közhasznúsági nyilvántartását, dönt a diákotthonok nyilvántartásba vételéről, a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működésének engedélyezéséről, a felsőoktatási intézmények által felvehető hallgatók maximális létszámáról. Emellett közreműködik az intézmények és fenntartóik törvényességi és szakmai ellenőrzésében.
Az Oktatási Hivatal dönt a külföldön szerzett általános iskolai és középiskolai bizonyítványok, a felsőfokú oklevelek által tanúsított végzettségek, továbbá az alap-, közép- és felsőfokú szakképzettségek elismeréséről. Feladata továbbá a magyarországi felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányokról szóló hivatalos igazolás kiállítása külföldi felhasználás esetére. Ellátja emellett a külföldi intézmények, hatóságok magyar oktatási rendszerről, a bizonyítványok, oklevelek megszerzésének szabályairól történő tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat is, továbbá végzi a magyar fél képviseletét az uniós és más nemzetközi oktatási hálózatokban.
Az Oktatási Hivatal bonyolítja le a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos akkreditációs folyamatokat, dönt a külföldön szerzett nyelvvizsga-bizonyítványok honosításáról, eljár a nyelvvizsga értékelésével kapcsolatos másodfokú eljárásokban és végzi a nyelvvizsga-bizonyítványok előállításával kapcsolatos hatósági feladatokat.
Az Oktatási Hivatal országos, területi közoktatási szakmai méréseket tart, lebonyolítja a tanulói teljesítményértékelést. Ellátja a vizsgatárgyak akkreditációjával, a kerettantervek jóváhagyásával kapcsolatos feladatokat és eljár az országos szakértői névjegyzékre és az országos vizsgáztatási névjegyzékre történő felvétel és az onnan való törlés ügyeiben.
Az Oktatási Hivatal végzi az érettségi lebonyolításával kapcsolatos hatósági feladatokat (elkészítteti a központi írásbeli tételeket, az emelt szintű érettségi szóbeli tételeit, megbízza az érettségi vizsgabizottságok elnökeit, ellenőrzi az érettségi vizsgák lebonyolítását, elbírálja a vizsgabizottságok döntéseivel szembeni kifogásokat, stb). Elkészíti a középfokú felvételi írásbeli feladatait, és szervezi annak lebonyolítását, működteti a középiskolai felvételi informatikai rendszert.
Műköteti a regionális fejlesztési és oktatási bizottságokat, részt vesz a képzési alaprész pályázatainak elbírálásában. Az Oktatási Hivatal látja el az oktatási és kulturális miniszter feladatkörébe tartozó szakképesítések esetében az országos szakmai szakértői és az országos szakmai vizsgáztatási névjegyzékkel kapcsolatos ügyeket.
A Hivatal jár el a maximális hallgatói létszámok túllépésével, a nyolcnál kevesebb évfolyammal működtetni kívánt általános iskolák továbbműködésének engedélyezése és a tankönyvvé nyilvánítással, valamint a tankönyvjegyzékre való felkerüléssel kapcsolatos ügyekben, továbbá a pedagógus-továbbképzések akkreditációjára irányuló kérelmekről is a Hivatal dönt. A Hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a közoktatási intézmények szabályos működését (óraterhelés, vizsgaszervezés, nyilvántartások vezetése, egyenlő bánásmód, stb.), a működési feltételeknek való megfelelést, valamint a költségvetési támogatások igénylésének szabályosságát. Emellett szabálysértési hatóságként is működik ezeken a területeken.
Az Oktatási Hivatal végzi a kedvezménytörvény szerint a határon túli magyar diákoknak és pedagógusoknak járó kedvezményekre jogosító igazolványokkal kapcsolatos feladatokat.

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (korábban Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága) 2007. január 1-től az oktatási és kulturális tárca háttérintézménye.
Az intézmény felügyeletét korábban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium látta el. Az Oktatási és Kulturális Minisztériumba történő átkerüléssel a szervezet feladatai is változtak. A Munkaerőpiaci Alap kezelésével valamint az Alaprész központi és decentralizált keretéből és a szakképzéssel kapcsolatos előirányzatokból finanszírozott pályázatok előkészítésével, lebonyolításával és elszámoltatásával kapcsolatos korábbi intézményi feladatokat 2007. január 1-től, a 292/2006. (XII. 23.) kormányrendeletben megfogalmazott jogutódlásnak megfelelően, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet látja el.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKM Támogatáskezelő) a hazai, közösségi és egyéb nemzetközi pénzügyi forrásokból finanszírozandó közoktatási, integrációs, informatikai, felsőoktatási pályázatok előkészítését, lebonyolítását és szakmai ellenőrzését, valamint az ezek kapcsán szükségessé váló jogi és pénzügyi feladatokat végzi.
Az intézmény közreműködő szervezeteként továbbra is részt vesz az oktatási és kulturális miniszter által megjelölt hazai pénzforrások, valamint az első és második Nemzeti Fejlesztési Terv oktatással és humánerőforrás-fejlesztéssel kapcsolatos operatív programjaiban a közösségi források - így az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap - kezelésében.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakulásokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Kormányhatározat 2007. január 1-jei határidővel az Országos Közoktatási Intézet, és a Professzorok Háza összeolvadásával Oktatási Háttérintézet létrehozását írta elő. Az új intézmény Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet néven az Országos Közoktatási Intézet jogutódjaként a Professzorok Háza összeolvadásával jött létre. A két elődintézmény feladatkörein túl az OFI átvesz feladatokat más - továbbműködő szervezetektől (pl.. SuliNova Kht.) is.

Az integráció lebonyolítására a miniszter Dr. Farkas Katalint megbízott főigazgatónak nevezte ki, aki 2007. január elején állt munkába, és feladatát 2007. március 31.-ig kell elvégeznie. Eddig fel kell állnia az új szervezetnek, meg kell alkotni az intézmény alapvető szabályozási dokumentumait, meg kell bízni a vezetőket, és össze kell állítani az intézmény költségvetését.
Az Oktatásfejlesztési Intézet a magyar oktatás fejlesztése érdekében kutatási, fejlesztési innovációs tevékenységét végez, és aktív szerepet vállal a oktatásban alkalmazható tudományos eredmények létrehozásában, gyarapításában, terjesztésében, valamint a tanulás-támogatásról szóló közgondolkodás alakításában.

Tevékenységében a tudományos normák, a közigazgatási-kormányzati szféra és az oktatási és intézmény irányítási gyakorlat szempontjainak azonos súlyú figyelembevételével törekszik a tanulás-támogatás minőségének, hatékonyságának, eredményességének és méltányosságának javítására. Munkájával igyekszik elősegíteni azt, hogy Magyarország az iskolai szolgáltatások modernizálása érdekében hatékonyan kihasználhassa a nemzetközi együttműködésben és az európai integrációban rejlő lehetőségeket.
Az intézet felkészült szakemberek közös munkájával, a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásával, tanuló szervezetként valósítja meg feladatait, partneri együttműködésben más kutató és fejlesztő intézményekkel, valamint az oktatásban érdekelt szakmai és civil szervezetekkel, illetve egyéb szereplőkkel.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok