2023. június 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium felhívása a nem állami közoktatási intézményfenntartók részére

2007. január 22.
A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 30. § (9) bekezdése értelmében "ha a nem állami intézményt fenntartónak járó normatív hozzájárulás és támogatás, valamint kiegészítő támogatás együttes összege a költségvetési évben meghaladja a 40 millió forintot, az elszámolás jogszerűségét független könyvvizsgáló erről szóló nyilatkozatával kell alátámasztani".

A könyvvizsgálat többletköltségeihez a központi költségvetés a 2005. évi költségvetésről rendelkező 2004. évi CXXXV. törvény 5. számú melléklet 11. pontjában foglaltak alapján az önkormányzatokkal egyező összeggel az alábbiak szerint járul hozzá:

A könyvvizsgálói díjhoz nyújtandó támogatás folyósításához az alábbi dokumentumok megküldése szükséges:
 1. kérelem a könyvvizsgálói díj visszatérítéséről, az igényelt összeg feltüntetésével
 2. a fenntartó által a könyvvizsgálóval kötött megbízási szerződés (2005. évi normatíva felhasználásának jogszerűségéről) másolata fenntartói hitelesítéssel
 3. a könyvvizsgálói jelentés és a könyvvizsgáló által láttamozott 2005. évi elszámoló lapok fenntartó által hitelesített másolata
 4. a könyvvizsgáló által kiállított a fenntartó nevére szóló - a fenntartó által érvénytelenített (Az eredeti számlára ráírva "Felhasználva a 2005. évi könyvvizsgálói díj elszámolásához") - számla másolata fenntartói hitelesítéssel
 5. a számla fenntartó általi kifizetését igazoló bizonylat másolata fenntartói hitelesítéssel
 6. a fenntartó bankszámlaszáma
 7. banki aláírásbejelentő fenntartó által hitelesített másolata
 8. a fenntartó adószáma
 9. a fenntartó statisztikai számjele (8-4-3-2 formátumú, amelynek az első 8 karaktere a szervezet KSH törzsszáma /adószáma/, a 4 karakter a szervezet tevékenységének TEÁOR száma, 3 karakter utal a gazdálkodási formára, az utolsó két jegy a szervezet székhelyének megyekódja)
 10. a fenntartó nyilvántartási száma
 11. a fenntartó nyilatkozata arról, hogy nincs 60 napnál régebbi köztartozása
A felsorolt mellékleteket a következő címre kérjük eljuttatni:

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Esélyegyenlőségi és Nemzetiségi Főosztály
Esélyegyenlőségi Finanszírozási Osztály
Patay Péterné
főosztályvezető-helyettes asszony részére
1884 Budapest, Pf. 1.

A dokumentumok beküldésének határideje:
2007. március 30. (péntek)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok