2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 16/2007. (III. 14.) OKM rendelet alapján támogatásban részesülő intézményfenntartókról

2007. november 28.
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú mellékletének 18. a). pontja szerinti keretösszeg felhasználására - a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 16/2007. (III. 14.) OKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. és 7/A. §-ában meghatározott támogatásokra - beérkezett igényléseknek az elbírálása megtörtént. Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter úr döntött a támogatás odaítéléséről.

A Rendelet 3. §-a alapján benyújtott támogatások számokban:

 
Benyújtott igénylések száma
Érintett intézmények száma
Támogatásra javasolt
Támogatásra nem javasolt
Fenntartók száma
Intézmények száma
Fenntartók száma
Intézmények száma
Helyi önkormányzati intézményfenntartó, és társulásai
45
132
45
130
0
2
Nem állami intézményfenntartó
9
12
9
12
0
0
Központi költségvetési felsőoktatási szervként működő intézményfenntartó
1
1
1
1
0
0

Fenntartó típusa:
Fenntartó db
intézmény
Javasolt támogatás (Ft)
Helyi önkormányzati intézményfenntartó, és társulásai
45
130
215 979 355
Nem állami intézményfenntartó
9
12
26 091 881
Központi költségvetési felsőoktatási szervként működő intézményfenntartó
1
1
960 000
Összesen:
55
143
243 031 236

A Rendelet 7/A. §-a alapján benyújtott támogatások számokban:

 
Benyújtott igénylések száma
Érintett intézmények száma
Támogatásra javasolt
Támogatásra nem javasolt
Fenntartók száma
Intézmények száma
Fenntartók száma
Intézmények száma
Helyi önkormányzati intézményfenntartó, és társulásai
32
67
32
66
0
1
Nem állami intézményfenntartó
8
8
6
6
2
2
Központi költségvetési felsőoktatási szervként működő intézményfenntartó
1
1
0
0
1
1

Fenntartó típusa:
Fenntartó db
intézmény
Javasolt támogatás (Ft)
Helyi önkormányzati intézményfenntartó, és társulásai
32
66
306 842 870
Nem állami intézményfenntartó
6
6
63 564 560
Központi költségvetési felsőoktatási szervként működő intézményfenntartó
0
0
0
Összesen:
38
72
370 407 430

A Rendelet 3. és a 7/A. § alapján benyújtott támogatásokkal kapcsolatos döntés eredményéről minden igénylőt az OKM Támogatáskezelő postai úton értesít.

Az intézményi átszervezésekkel, összevonásokkal érintett közoktatási intézmények fenntartóinak figyelmét felhívjuk, hogy az elnyert támogatási összeg jogszerű felhasználása érdekében szíveskedjenek ellenőrizni az igényjogosultság fennállását!

Az oktatási és kulturális miniszter a pályázatokkal kapcsolatban a következő intézményfenntartók részére ítélt meg támogatást, illetve utasított el támogatási igényeket:A Rendelet 2. §-a szerint az intézményfenntartó gyermek és tanulólétszám arányosan nyújthatott be támogatást a fenntartó székhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságához. A fenntartó
  • 3500 Ft/fő támogatást igénylehetett az 5-13. évfolyamokon az általános műveltséget megalapozó nappali rendszerű iskolai oktatásban, és e körben kollégiumi nevelésben részesülők után;
  • 1400 Ft/fő támogatást igényelhetett az 1-4. évfolyamokon az általános műveltséget megalapozó nappali rendszerű iskolai oktatásban, továbbá óvodai nevelésben részesülő gyermekek után,
  • 800 Ft/fő támogatást igényelhetett az alapfokú művészetoktatási intézményben tanulók után a költségvetési törvény 3. számú melléklet 16.2 pontjában meghatározott feltételek mellett.
E támogatás odaítélése nem pályázati körben történt. Ha a fenntartó az igénylési feltételeknek megfelelt és határidőben nyújtotta be a támogatási igényét, akkor az Igazgatóságok által kiutalt támogatást a következőkre fordítható:
  • 2005-ben és 2006-ban létesített bérleti konstrukcióban megszerzett hardvereszközök éves használati díjfizetési kötelezettség teljesítésére,
  • a Programtanács által közzétett informatikai eszközökre,
  • a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú mellékletében felsorolt eszközökre és felszerelésekre,
  • a nevelési, pedagógiai programokban leírtakhoz kapcsolható szakmai eszközökre, valamint
  • taneszközökre.
A nem önkormányzati fenntartású intézmények az önkormányzati fenntartásúakkal azonos feltételek szerint és ugyanolyan mértékben részesültek támogatásban. Ennek megfelelően a nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézményekben 467 643 500 Ft, a helyi önkormányzati fenntartású intézményekben 3 813 332 050 Ft támogatási összeg került elosztásra.

Fontos!

Az a fenntartó, amely a Rendelet alapján támogatásban részesült, a www.okmt.hu honlapján nyilvánosságra hozott adatlapot 2007. december 31-ig köteles kitölteni, egyidejűleg az elektronikusan kitöltött adatlapot postai úton is megküldeni az OKM Támogatáskezelő címére (1055 Budapest, Bihari u. 5.). A postai úton megküldött adatlappal egyidejűleg a fenntartónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatásból megvásárolt eszközöket a közoktatási intézmény rendeltetésszerűen használatba vette. Az a fenntartó, amely nem készít szakmai beszámolót, az a 2008. évi igénylésből kizárja magát.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok