2023. június 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztatás az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak köréről, a közoktatási intézmények és a fenntartók tankönyvrendeléssel kapcsolatos feladatairól

2007. január 11.
A 2007. évi költségvetésről szóló törvény 3. számú mellékletének a tanulók tankönyvellátásának támogatásáról rendelkező 17.2 pontja értelmében, továbbá a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. §-ának (4) bekezdése alapján, a tanulók tankönyvellátásához az iskolafenntartók fenntartók kétféle jogcímen vehetnek igénybe hozzájárulást.

Az iskolafenntartó az ingyenes tankönyvellátáshoz a 10.000.- forint/fő/év hozzájárulást igénybe veheti a közoktatási törvény 10. §-ának (4) bekezdése, továbbá a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. §-ának (4) bekezdése alapján - az 1-13. évfolyamokon, a szakiskola 9-10. évfolyamán és a szakképzési évfolyamokon - a nappali rendszerű oktatásban részt vevő, ingyenes tankönyvellátásra jogosult iskolai tanulók ingyenes tankönyvellátásához a 2007/2008. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai állapotra becsült létszáma alapján. A hozzájárulást egy tanuló után egy jogcímen igényelheti.
A fenntartó az 1.000.- forint/fő/év általános hozzájárulást a tanulók tankönyvellátásához a közoktatási törvény 118. §-ának (5) bekezdéséhez kapcsolódóan, a 2007. évi költségvetésről szóló törvény 3. számú melléklet 15.2. pontja alapján figyelembe vehető, iskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 2007/2008. tanévi közoktatási statisztikai állapotra becsült létszáma alapján igényelheti.

Az ingyenes tankönyvellátást biztosítania kell vagy az iskolából történő tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, vagy használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden, az alábbiakban felsorolt kategóriák valamelyikébe sorolható tanuló részére, aki:
 1. tartósan beteg,
 2. testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
 3. pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),
 4. három- vagy többgyermekes családban él,
 5. nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
 6. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

A normatív kedvezményre vonatkozó kérelmet igénylőlapon kell bejelenteni. Az igénylő a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményért jogszabályban meghatározott módon felel.

Abban a kérdésben, hogy a normatív kedvezményre való jogosultság elbírálásánál kit kell tartósan beteg, fogyatékos, három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosultnak tekinteni - kivéve, ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt szűnt meg - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény II. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az a tanuló, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át.

A jogosultak körében bekövetkezett változás nem érinti a folyó 2006/2007. tanévre megállapított iskolai tankönyvrendelést, a tanulók részére a tankönyvellátáshoz biztosított normatív és más kedvezményeket. A tanuló részére kölcsönzés útján biztosított tankönyv az eredeti kölcsönzési ideig a tanulónál maradhat.

Az iskola igazgatója felel a normatív kedvezmények biztosításáért.

A tankönyvek ingyenes biztosítása tehát az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek által, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján valósítható meg.

A vonatkozó jogszabályok:
 • A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi költségvetési törvény) 3. számú melléklet 17.2 a) és b) pontja
 • A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetési törvényét megalapozó 2006. évi CXXI. törvény 30. § (4) bekezdés
 • A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (megtekinthető a www.okm.hu honlapon)
 • A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény II. fejezete
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19-20/A §
 • A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (megtekinthető a www.okm.hu honlapon).
Budapest, 2007. január 11.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közoktatási Szakállamtitkárság
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok