2023. szeptember 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Új lehetőségek állástalanná vált pedagógusok számára

2007. július 17.
Ha az iskolai átszervezések következtében Ön nem tudja folytatni pedagógusi munkáját eddigi munkahelyén, kérjük olvassa el tájékoztatónkat. Segítséget kívánunk nyújtani ahhoz, hogy már felmentési ideje alatt pontosan tájékozódhasson elhelyezkedési és átképzési, képzési lehetőségeiről.
Célunk, hogy minden érintett a saját elképzelései, lehetőségei és adottságai alapján kiválaszthassa a neki leginkább megfelelő ajánlatot:
 
A felsőfokú szakképzések
 
A felsőoktatási intézmények számos, a munkaerőpiacon elfogadott szakképzettséget tudnak adni (adóigazgatás szakügyintéző, banki szakügyintéző, gazdálkodási menedzserasszisztens, gazdasági idegennyelvű levelező, idegenforgalmi szakmenedzser, informatikai statisztikus és gazdasági tervező, intézményi kommunikátor, jogi asszisztens, képzési szakasszisztens, kereskedelmi szakmenedzser, kis- és középvállalkozási menedzser, titkárságvezető stb.) a felsőfokú szakképzések keretében.
 
Ha az elbocsátott pedagógus korábban nem vett igénybe 12 félévet államilag támogatott felsőfokú képzésben, akkor a pótfelvételi eljárás keretében jelentkezhet a felsőfokú szakképzés nappali tagozatos államilag támogatott helyeire. Az egyetemek és főiskolák által felkínált lehetőségeket az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) július 27-én hirdeti meg. A felvett hallgatók részesülhetnek ösztöndíjban és mentesülnek a képzési hozzájárulás befizetése alól.
 
 
A Prémiumévek program
 
A Prémiumévek Program lehetőséget teremt a fokozatos és méltányos kivonulásra a közszolgálatból. A program - mindamellett, hogy lehetőséget nyújt a továbbfoglalkoztatásra - szolgálati időnek minősül, javítva ezzel a nyugdíjba vonulás feltételeit a pedagógusok számára is.
 
A prémiumévek programban résztvevő, korábban pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak munkavégzési kötelezettsége nevelési-oktatási feladatok ellátása esetén a jogszabályban előírt heti kötelező óraszám harminchárom százaléka, valamint további, legfeljebb heti hat óra - a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatokra.
 
Az állandó helyettesítési rendszer
 
A fővárosi, megyei önkormányzat a közoktatásról szóló törvény alapján létrehozhatja és működtetheti a pedagógusok és más speciális végzettségű szakemberek fővárosi, megyei állandó helyettesítési rendszerét, ha erre a közoktatási intézményekben folyó pedagógiai munka zavartalan megszervezése érdekében szükség van.
 
A pedagógus a fővárosi, megyei, illetve a megyei jogú város önkormányzatához nyújthatja be felvételi kérelmét, és a rendszerben történő alkalmazása polgári jogviszony létesítésére irányuló szerződéssel történik. A helyettesítő pedagógussal a munkáltató közalkalmazotti jogviszonyt, illetve munkaviszonyt létesít, vagy óraadó tanárként foglalkoztatja.
 
A "Pedagógusok új szerepben" program
 
Az OKM a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal (SzMM) együttműködve az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében több, egymást kiegészítő programot tervez elindítani. Ezek várható kezdési időpontja 2007. utolsó negyedéve.
 
Azok a pedagógusok, akik meglévő ismereteiket eredeti szakképzettségükhöz közel álló, vagy más pedagógiai tevékenységgel összefüggő területeken kívánják kiegészíteni, bekapcsolódhatnak a "Pedagógusok új szerepben" programba. Ezzel megszilárdíthatják helyüket az oktatási foglalkoztatási rendszerben, hiszen lehetőségük lesz a területi igényeknek megfelelő új szakmaterületeken, hiányszakmákban képzettséget szerezni (pl. nyelvtanárok, turisztikai, közművelődési átképzési programok). Az oktatómunkát segítő háttértevékenységek elsajátítása is szerepel majd a kínálatban ( pl. tanügyigazgatási, szakiskolai, intézményintegrációs, mérés-értékelési, mentori, szakértői és esélyegyenlőségi feladatok ellátására irányuló szakmákra való ).
 
 
Az "Új pálya" program
 
A SZMM által kidolgozott program segítségével lehetőséget teremtünk az egyéni elképzeléseknek megfelelő piacképes szakmai-, informatikai- és nyelvismeret megszerzésére, illetve a munkáltatói igényeknek megfelelő speciális képesítés megszerzésére is. Kiemelt helyen szerepel terveinkben a felnőttképzési szakismeret elsajátítása és a felnőttképzési szektorban képzőként való elhelyezkedésre való felkészítés, valamint az "önfoglalkoztatás" keretében tervezett vállalkozás indításával, vagy meglévő vállalkozáshoz történő csatlakozással kapcsolatos ismeretek átadása
 
A távmunka
 
A hátrányos helyzetű, kevés munkalehetőséget kínáló térségekben a pedagógusok egy része számára lehetséges megoldást kínálhat a távmunka. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) kiemelt figyelmet kíván fordítani a potenciális távmunka-lehetőségek feltárására.
 
 
A Szolgáltató Centrumok
 
Az OKM és az SZMM kialakította a pedagógusok álláskeresését elősegítő munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások nyújtásának egységes rendszerét.
 
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat Szolgáltató Centrumot működtet minden megyében. A centrumok alapvető feladata, hogy - többek között - a közoktatásból távozó pedagógusok álláskeresését már a felmentési időszak alatt személyre szabottan, az egyéni igényeket és a munkáltatói keresletet figyelembe véve segítsék elő.
 
A Szolgáltató Centrum működtetésének célja, hogy biztosítsa a létszámleépítéssel érintettek részére az újra-elhelyezkedést segítő információkat és szolgáltatásokat, a felmentési/felmondási idő leteltével pedig készítse elő az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételt.
 
EURES - Európai Foglalkoztatási Szolgálat (Munkavállalás az Európai Unióban)
 
Az EURES az EU/EGT tagországainak tanácsadó és információs hálózata, amelynek célja az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség országai közötti munkaerő-áramlás elősegítése. Ennek megfelelően a legfontosabb feladatai az információ-nyújtás és tanácsadás a külföldön elhelyezkedni szándékozó munkavállalók számára az Európai Gazdasági Térség országaiban fellelhető munkalehetőségekről, valamint a munkavállalás és megélhetés körülményeiről, valamint segítségnyújtás munkáltatók részére a külföldi munkaerő toborzásához.
 
Az EURES Portál (www.eures.europa.eu) az EU hivatalos nyelvein olvasható, és az alábbi lehetőségeket és információkat tartalmazza:
  • EU/EGT tagállamok betöltetlen álláshelyei
  • Ország-információk (munkaerő-piaci, élet- és munkakörülmények, társadalom-biztosítás, adózás, stb.)
  • Önéletrajz feltöltés
  • Hozzáférés az álláskeresők önéletrajzaihoz munkáltatók részére
  • Képzési lehetőségek
 
A regionális munkaügyi központokhoz kapcsolódó helyi kirendeltségekben és szolgáltató központokban, továbbá valamennyi egyéb kirendeltségen EURES tanácsadók és EURES asszisztensek állnak rendelkezésre, és a kirendeltségek munkatársaiként segítséget nyújtanak az álláskeresőknek a külföldön való elhelyezkedésben, a munkáltatóknak pedig a külföldi munkavállalók toborzásában.
 
A képzési támogatás
 
Azok az elbocsátott pedagógusok, akik nem kerülnek be a kedvezményes programba (Prémiumévek program), és munkavállalásukhoz új ismeretek, illetve új képzettség szükséges, képzési támogatást vehetnek igénybe.
A képzési támogatás a következőket jelenti:
 
a)  Azok a közszférát elhagyók, akik önálló vállalkozás indítását tervezik, de hiányoznak az ehhez szükséges ismereteik, támogatást kaphatnak annak megszerzésére irányuló képzésekhez.
b)  Amennyiben a munkáltató felvenné a közszférát elhagyót, de a munkakör betöltéséhez szükséges jártasság, készség hiányzik, úgy támogatást biztosítunk a szükséges (szakmai, nyelvi, informatikai, stb.) ismeret megszerzéséhez.
c)      Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, uniós támogatásokkal megvalósuló programokhoz pályázatírók, projektmenedzserek képzését támogatjuk.
d)     Konkrét nagybefektetői igényekre épülő képzések támogatása során a munkáltatók figyelmébe ajánljuk a közszférát elhagyók foglalkoztatásának lehetőségét.
e)      Álláskeresésre felkészítő (önéletrajz készítési technikák elsajátítására, hatékony álláskeresési technikák megismerése, begyakorlása, álláshirdetésre-, álláskeresésre-, állásinterjúra felkészítő, állásinterjú szituációs gyakorlatok, stb.), karrierépítési technikák (egyéni célok-, szakmai életút kialakítás, stb.) elsajátítására irányuló képzések.
 
 
A Pályamódosító Hitelprogram
 
A Hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes hitel összege legfeljebb 3 millió forint, lejárata legfeljebb tíz év, a türelmi idő legfeljebb három év. A kedvezményes hitelhez az állam készfizető kezességet vállal.
 
A hitelkérelmet a pedagógus a foglalkoztatási jogviszonya megszűnését követő egy éven belül és abban az esetben nyújthatja be, ha a foglalkoztatási jogviszonya megszűnését közvetlenül megelőzően megszakítás nélkül legalább egy évig - pályakezdők esetén legalább hat hónapig - a közszférában állt alkalmazásban. A hitel folyósításának feltétele, hogy a hitelfelvevő a hitel tőkeösszege 2%-ának megfelelő kezességvállalási díjat a Magyar Államkincstár számlájára befizesse.
 
 
A tájékozódás megkönnyítése érdekében felsoroljuk a Szolgáltató Centrumok zöld számait, ahol Önök ingyenesen megkaphatnak minden személyre szabott információt, ami boldogulásukat segíti:
 
 
A regionális munkaügyi központok által kialakított Szolgáltató Centrumok
zöld számainak jegyzéke
Szolgáltató Centrum megnevezése
címe
zöld szám
Központi
1089 Budapest, Szeszgyár u. 4.
06-80-204-644
Fővárosi
1111 Budapest, Bicskei u. 8.
06-80-204-709
Baranya megyei
7621 Pécs, Zrínyi u. 11.
06-80-204-722
Bács-Kiskun megyei
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.;
6500 Baja, Árpád u. 8.
06-80-200-447
Békés megyei
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
06-80-922-699
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
3526 Miskolc, Zombori u. 2.
06-80-204-719
Csongrád megyei
6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.
06-80-820-006
Fejér megyei
8000 Székesfehérvár, Piac tér 10.
06-80-200-461
Győr-Moson-Sopron megyei
9024 Győr, Bartók Béla u. 2.
06-80-204-037
Hajdú-Bihar megyei
4025 Debrecen, Erzsébet u. 25. fsz. 2.
06-80-204-716
Heves megyei
3300 Eger, Klapka György út 9.
06-80-204-718
Komárom-Esztergom megyei
2800 Tatabánya, Ságvári út 20.
06-80-200-452
Nógrád megyei
3100 Salgótarján, Alkotmány út 11.
06-80-810-855
Pest megyei *
1111 Budapest, Bicskei u. 8.
06-80-204-709
Somogy megyei
7400 Kaposvár, Kontrássy u. 5/b.
06-80-200-471
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 18.
06-80-411-888
Jász-Nagykun-Szolnok megyei
5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 6-8. III. em.
06-80-204-713
Tolna megyei
7100 Szekszárd, Találka tér 4. II. em.
06-80-204-721
Vas megyei
9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. III. em.
06-80-204-710
Veszprém megyei
8200 Veszprém, József Attila u. 34.
06-80-949-002
Zala megyei
8900 Zalaegerszeg, Mártírok út 42-44.
06-80-200-449
 
 
 
* Pest megye Szolgáltató Centrumának címe, zöld száma megegyezik a fővároséval.
 
 
 
 
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok