2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A fejlesztési támogatás

2008. március 18.
A fejlesztési támogatás szabályait a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: Szht.) határozza meg.

A fejlesztési támogatás összege a hozzájárulásra kötelezettnél képződött szakképzési hozzájárulási kötelezettség 70 százalékának megfelelő mértékig vehető figyelembe. A felsőoktatási intézmény számára nyújtott fejlesztési támogatás a szakképzési hozzájárulási kötelezettség 70 százalékának a fele, vagyis legfeljebb 35 százalék lehet.

Fejlesztési támogatásként továbbra is átadható a gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz is.

Ki fogadhat fejlesztési támogatást 2008. augusztus 31-ig?

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-a (5) bekezdésében meghatározott térségi integrált szakképző központ részét képező iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményben, valamint a speciális szakiskolában és készségfejlesztő speciális szakiskolában folytatott gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés, továbbá a felsőoktatási intézményben az Szht. 1. § (1) bekezdés c) pontja szerint folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését - tárgyieszköz-beszerzést - közvetlenül szolgáló fejlesztési támogatás adható át

A fejlesztési támogatást a szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezetek fejlesztési megállapodás alapján 2008. augusztus 31-ig átadhatják:
 1. a szakképző iskola részére,
  (beleértve a szakközépiskolát, a szakiskolát, a speciális szakiskolát és készségfejlesztő speciális szakiskolát),
 2. a 2007. szeptember 1-ig létrehozott térségi integrált szakképző központ keretében működő központi képzőhely részére - a szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzése tárgyi feltételeinek javítására, és
 3. a felsőoktatási intézmény részére,
közvetlenül az intézménynek.

Ki fogadhat fejlesztési támogatást 2008. szeptember 1-jétől?

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-a (5) bekezdésében meghatározott térségi integrált szakképző központ részét képező iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményben, valamint a speciális szakiskolában és készségfejlesztő speciális szakiskolában folytatott gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés, továbbá a felsőoktatási intézményben az Szht. 1. § (1) bekezdés c) pontja szerint folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését - tárgyieszköz-beszerzést - közvetlenül szolgáló fejlesztési támogatás adható át.

A fejlesztési támogatást a szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezetek fejlesztési megállapodás alapján 2008. szeptember 1-jétől átadhatják:
 1. A szakképzésről szóló törvény (továbbiakban: Szt.) 2. §-ának (5) bekezdésében meghatározott térségi integrált szakképző központ részét képező iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmény tekintetében
  1. a szakképzésről szóló törvény 2. §-ának (5) bekezdésének b)-c) pontjában meghatározott - ugyancsak térségi integrált szakképző intézménynek minősülő - intézmény fenntartója részére
   (azaz:
   • a b) pont alapján meghatározott, a közoktatásról szóló törvény 67. §-ának (5) bekezdése szerint működő, ún. "csak szakképző iskolai évfolyammal működő szakképző iskola" fenntartója részére
   • a c) pont alapján meghatározott, ún. "egy intézmény székhely vagy telephely - keretében fenntartott, szakképzésben részt vevő intézmények" fenntartója részére)
  2. a szakképzésről szóló törvény 2. §-ának (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott - ugyancsak térségi integrált szakképző intézménynek minősülő - szakképzés-szervezési társulás részére, illetőleg a nonprofit gazdasági társaság részére,
   (azaz:
   • a közoktatásról szóló törvény 89/B. §-ának (2) és (11)-(12) bekezdéseiben szereplő szakképzés-szervezési társulás részére - akkor is, ha fővárosi önkormányzat a kerületi önkormányzatokkal közösen hozza létre a szakképzés-szervezési társulást, és akkor is, ha a közoktatási intézményfenntartó többcélú kistérségi társulás, a felsőoktatási intézmény, a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartó megállapodik a szakképzés-szervezési társulással a feladatok közös megszervezésében.
   • a közoktatásról szóló törvény 89/B. §-ának (13) bekezdésében meghatározott nonprofit gazdasági társaság részére - amelyet a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók hozhatnak létre.
  3. a szakképzésről szóló törvény 2. §-ának (5) bekezdésének d) pontjában meghatározott - ugyancsak térségi integrált szakképző intézménynek minősülő - kiemelkedően közhasznú gazdasági társaságként működő szakképzés-szervezési társaság részére,
   (amelyet a szakképzést folytató intézmény fenntartója, a felsőoktatási intézmény, valamint a gyakorlati képzésben részt vevő gazdálkodó szervezet hozhat létre),
  ha a térségi integrált szakképző központ keretei között működő, iskolai rendszerű szakképzési feladatot ellátó intézmény vagy intézmények nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő szakképző iskolai tanulóinak létszáma - az iskola hivatalos statisztikai jelentése szerint amely statisztikai adatfelvétel időpontja minden év október 1. három tanítási év átlagában - legalább 1500 fő.
 2. a speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola részére közvetlenül az intézménynek,
 3. az Szt. 2. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott központi képzőhely részére,
  (a térségi integrált szakképző központ keretében működőközponti képzőhelyet 2010. január 1-jéig át kell alakítani az Szt. 2. §-ának (5) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően. Az átalakulási kötelezettségüknek eleget nem tevő térségi integrált szakképző központok fenntartói 2010. január 1-je után nem jogosultak fejlesztési támogatás átvételére.)
 4. a felsőoktatási intézmény részére.
2008. szeptember 1-ét követően, az egy tanuló vagy hallgató után fogadható fejlesztési támogatást korlátozó mérték csak és kizárólag a felsőoktatási intézmény esetében kerül meghatározásra.

Így a felsőoktatási intézmény az általa szervezett, államilag finanszírozott felsőfokú szakképzésben és a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott gyakorlatigényes alapképzési szakon gyakorlati képzésben részt vevő hallgatónként legfeljebb a költségvetési törvényben meghatározott, a szakképzési évfolyamon történő szakmai gyakorlati képzésre megállapított közoktatási kiegészítő hozzájárulás fajlagos összegének háromszorosával azonos mértékű fejlesztési támogatás fogadására jogosult.

A korlátozás továbbra sem vonatkozik a gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz átadására.

Generális szabály továbbra is, hogy fejlesztési támogatás változatlanul a tárgyév utolsó napjáig nyújtható.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok