2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató a gyermekjóléti szolgálatok számára a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába (AJTP) történő jelentkezés során adódó feladatról

2009. október 8.
Az AJTP-be bevonható tanulók köréről is rendelkező, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-ának módosítása értelmében a 2010/2011. tanévtől emelt összegű hozzájárulás mellett vonhatók be a programba azon tanulók is, akik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében nem minősülnek hátrányos helyzetűnek - azaz nem részesülhetnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben -, ugyanakkor családi vagy szociális helyzetükből eredően rászorultnak tekinthetők és valamely képességterületen tehetségesnek mutatkoznak. (A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat a felvétel során azonos felvételi pontszám esetén továbbra is kötelesek előnyben részesíteni.)
 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium között történt egyeztetés mellett módosított fenti rendelet értelmében a rászorultság megállapítására a helyi és kisebbségi önkormányzatok, az általános iskolák, illetve a szülők felkérése alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. §-ában foglalt gyermekjóléti szolgálat tesz javaslatot.
 
A gyermekjóléti szolgálat abban az esetben javasolja a tanulót rászorultnak tekinteni, ha az AJTP-be - a 2010/2011. tanévre - történő 2009. december 11-i jelentkezési határidőt megelőző három éven belül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie kellett.
A javaslatot formanyomtatványon kell megtenni, amely az AJTP-be történő pályázati felhívás mellékletét képezi. A pályázati felhívás és mellékletei az OKM honlapjáról tölthetők le.
 
Álláspontunk szerint a feladat nem tekinthető jelentős többlettehernek a gyermekjóléti szolgálatok számára: egy most készült felmérés szerint országosan összesen 419 fenntartó 514 általános iskolája küldött diákokat a programba, a 2009/2010. tanévben felvehető tanulók közül is 82% megfelelt már a hátrányos helyzet feltételeinek, ezen célcsoport arányának csökkenése a közeljövőben sem várható. A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmény bevonása tehát csak a fennmaradó mértékben, 20% körüli arányban válhat szükségessé. Várható, hogy a feladat leginkább a hátrányos helyzetű tanulók szempontjából alulreprezentált területeken fog jelentkezni.
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium köszöni a gyermekjóléti szolgálatok együttműködését.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok