2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Felhívás a Közoktatás-politikai Tanács diákoldalának újjáválasztására

2009. március 31.
A Közoktatási törvény 97. §-a írja le a Közoktatás-politikai Tanács létrehozásának és működésének legfontosabb szabályait, melynek egyik egyenrangú oldala, az országos diákszervezetek által delegált négy fő.

Felhívásban jelent meg március 27-én a tárca honlapján a Diákjogi Tanács két tagjának pótlására kiírt választási felhívás, mely egyúttal alkalmas fórum a Közoktatás-politikai Tanács Diák oldala tagjainak megválasztására.

A választás feltétele, hogy csak azok az országos diákszervezetek vehetnek részt a választásban, akik ez év március 31-ig bejelentkeztek - alapszabályuk és bírósági nyilvántartásba vételének igazolásával - a Közoktatás-politikai Tanács titkárságán.

A Közoktatás-politikai Tanács Diákoldalának megválasztására nincs delegálási megállapodás. A négy személy oly módon kerül megválasztásra, ahogyan a delegáló értekezlet meghatározza. Alapelv, hogy minden országos diákegyesület egyenlő, mindegyik egy személyre tehet javaslatot, és négy személyt választhat meg.

Ajánlott azon személy részvétele a Választó Értekezleten, aki megválasztására számít, vagy távolmaradása esetén nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy vállalja a jelöltséget, vagy a megválasztással járó kötelmeket.

A Választó Értekezletre 2009. április 24-én (péntek) 1000 órakor
az Oktatási és Kulturális Minisztérium
101. termében kerül sor közvetlenül az Országos Diákjogi Tanács
2 tagjainak megválasztása után.

Idézet az 1993. évi LXXIX hatályos közoktatási törvényből:
"A Közoktatás-politikai Tanács
97. § (1) A Közoktatás-politikai Tanács az oktatásért felelős miniszter közoktatás-politikai döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete. A Közoktatás-politikai Tanács a (2) bekezdésben felsorolt bármely tagjának kezdeményezésére jogosult állást foglalni, javaslatot tenni - a közalkalmazotti jogviszonnyal és a munkaviszonnyal kapcsolatos érdekegyeztetés körébe tartozó kérdések kivételével - a közoktatást érintő bármilyen kérdésben.
(2) A Közoktatás-politikai Tanács tagjai
a) az országos pedagógus szakmai szervezetek,
b) az országos pedagógus szakszervezetek,
c) az országos szülői szervezetek,
d) az országos diákszervezetek,
e) a helyi önkormányzatok érdekképviseleti szervezetei,
f) az országos kisebbségi önkormányzatok,
g) a nem állami, nem önkormányzati iskolafenntartók,
négy-négy, továbbá
h) az oktatásért felelős miniszter és más, az oktatásban érdekelt miniszter, központi államigazgatási szerv egy-egy
delegált képviselője.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában pedagógus szakmai szervezeten, szülői szervezeten, diákszervezeten azt a szervezetet kell érteni, amely - alapszabályának és bírósági nyilvántartásba vételének igazolásával - a Közoktatás-politikai Tanács titkárságán az adott év március 31-ig bejelentkezett.
(4) A Közoktatás-politikai Tanács megválasztja tisztségviselőit, meghatározza működésének rendjét.
(5) A Közoktatás-politikai Tanács munkáját titkárság segíti. A Közoktatás-politikai Tanács működéséhez szükséges feltételekről az oktatásért felelős miniszter gondoskodik."
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok