2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM tájékoztatója az egységes óvoda-bölcsődéről

2009. augusztus 31.
Az egységes óvoda-bölcsőde új többcélú közoktatási intézmény.
 
Csak olyan településen hozható létre, ahol a lakosságszám tízezer főnél alacsonyabb, vagyis a bölcsődei ellátás nem kötelező feladata a települési önkormányzatnak.
 
Csak akkor hozható létre, ha minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai felvételi kérelmét teljesíteni tudja az önkormányzat.
 
További feltétele a létrehozásnak, hogy az alacsony gyermeklétszám miatt nem alakítható ki önálló bölcsődei és önálló óvodai csoport.
 
Egységes óvoda-bölcsőde a legalább második életévüket betöltött, továbbá az óvodai nevelésben ellátható gyermekek közös neveléséhez hozható létre. A szabályozás célja az volt, hogy a bölcsődei ellátásra nem kötelezett településeken is segíthesse a települési önkormányzat az anyák munkába állását.
 
Egy csoport maximum húsz gyermekből állhat, ebből legfeljebb öt lehet három év alatti. A többcsoportos óvodában is létrehozható egységes óvoda-bölcsődei csoport, ha az óvodai csoportok létszáma elérni a húsz főt.
 
Egységes óvoda-bölcsőde csoportból minden intézményben csak egy működhet. Ezek a létszámhatárok garantálják, hogy ha a gyermekek száma megengedi, akkor hozzák létre a külön bölcsődei csoportot és a külön óvodai csoportot.
 
Az egységes óvoda-bölcsődében az óvodapedagógus mellett bölcsődei gondozót, illetve szakgondozót, valamint dajkát is foglalkoztatni kell. Az óvodapedagógusoknak el kell sajátítaniuk a három évnél fiatalabb gyermekek gondozásához szükséges alapismereteket.
 
Az egységes óvoda-bölcsőde intézményben, ahol a három év alatti kisgyermekek napközbeni ellátása is biztosított, figyelembe kell venni a kisgyermekkor sajátosságait, alkalmazni kell az e korosztály igényeihez igazodó módszereket, eljárásokat.
 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján részletes szakmai útmutató található az egységes óvoda-bölcsőde kialakításához és működtetéséhez. Az egységes óvoda-bölcsőde intézmény típus 2009 szeptemberétől megszervezhető. Előzetes adataink szerint mintegy 71 települési önkormányzat, illetve társulás szervezi meg az egységes óvoda-bölcsődei ellátást.
 
A költségvetési törvény a bölcsődébe járó gyermek után normatívát állapít meg, ennek összege 540 150 Ft/év/gyermek. Ez az összeg azonban csökken minden olyan ellátási napra jutó összeggel, amelyről a gyermek hiányzott. Az egységes óvoda-bölcsőde költségvetési támogatása gyermekcsoport után jár. A három év alatti gyermek a csoportlétszám számításánál két gyermeknek számit, a hiányzásokat pedig nem kell figyelembe venni. Amennyiben egy egységes óvoda-bölcsődei csoportban napi 8 óránál rövidebb a nyitva tartási idő, akkor a támogatás mértéke 20 fős csoport esetén 4 292 600 Ft/év, a napi 8 órát meghaladó nyitva tartásnál pedig 5 156 200 Ft/év.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok