2024. február 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Arató Gergely, az OKM államtitkárának válasza a Fidesz nyílt levelére a középfokú felvételi kapcsán

2010. január 27.
Csomós Miklós frakcióvezető-helyettes és
Kucsák László, az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság alelnöke
részére
 
Tisztelt Frakcióvezető-helyettes Úr! Tisztelt Alelnök Úr!
 
Mindenekelőtt köszönöm, hogy nyílt levelükkel is ráirányították a figyelmet a középfokú felvételi eljárásra, remélem, válaszom segít néhány bizonytalanság, tévhit eloszlatásában.
 
Fontosnak tartom leszögezni, hogy a középiskolai felvételi írásbeli vizsgája során minden, azonos intézménytípusba felvételiző diák, az ország minden pontján egyforma feladatlapot oldott meg, a követelmények mindenki számára egyformák voltak. Így az eredmények is a tényleges teljesítménybeli különbségeket fogják tükrözni.
 
A feladatlapok összeállítása és a felvételi eljárás teljes körű lebonyolítása az Oktatási Hivatal hatásköre. A Hivatal elnökétől kapott tájékoztatás szerint a feladatlapok összeállításakor évről-évre az alábbi elveket veszik figyelembe a bizottságok:
  • Az írásbeli vizsga feladata, hogy olyan mércét állítson, amellyel minden felvételiző tanuló teljesítménye összehasonlítható. Azaz alkalmas a kevésbé jó képességű tanulók teljesítménye közötti különbségtételre, ugyanakkor a legjobb képességűeket is megfelelő követelmények elé állítja.
  • Az írásbeli felvételi vizsga célja elsősorban az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése.
  • A feladatlapok nem kizárólag a tantárgyban tanultakat mérik, hanem a tanulók gondolkodásának jellemzőit is. A feladatmegoldás sikerességében a tantárgyi ismeretek mellett fontos szerepet kaphat a problémamegoldó készség, a logikai biztonság, a koncentráló képesség.
  • A korábbi évek feladatsorai alkalmasak legyenek a vizsgára való felkészüléshez.
Az idei feladatsorok is a fentiek figyelembe vételével készültek, a bizottságok több hónapos mérlegelése, valamint számos lektorálási, ellenőrzési lépés után kerültek a vizsgázók elé.
 
A feladatlapokat összeállító bizottságok jelentős gyakorlattal rendelkező pedagógusokból állnak. A tételkészítői feladat folyamatos ellátásának biztosítása, valamint a kollégák személyes nyugalmának és biztonságának védelme érdekében szakmai tapasztalatukra vonatkozó adataikról név nélkül adok tájékoztatást. Bízom benne, hogy ezt - ha politikusként nem is - pedagógusként Önök is megértik. A magyar feladatsort háromtagú, a matematika feladatsort négytagú bizottságok készítették, így összesen 28 kolléga életkori adatait és munkahelyi tapasztalatait tartalmazza az alábbi összegzés:
  • A bizottságok munkájában résztvevő összes kolléga átlagéletkora 52,57 év, mindössze egy 40 év alatti és ugyancsak egy 62 év feletti kolléga vett részt a munkában.
  • A 28 pedagógus tanári pályán eltöltött átlagos szolgálati ideje 29,6 év. Közülük nyolcan rendelkeznek 25 évet meg nem haladó szolgálati idővel, 26-35 év közötti tapasztalattal bír további tizenhárom kolléga, heten pedig több mint 35 éve vannak a pályán.
  • Tanítói vagy általános iskolai tanári tapasztalattal rendelkezik közülük tizenegy fő, középiskolában (négy, hat vagy nyolc évfolyamos) tanított huszonhat fő, azaz két kivétellel minden tételkészítő, tanárképző főiskolai oktatói tapasztalattal rendelkezik két kolléga. (Mivel pályája során több intézménytípusban is gyakorlatot szerezhetett egy-egy pedagógus, e felsorolás összege értelemszerűen több mint huszonnyolc.)
  • A bizottsági tagok közül hárman mérés-értékelési vezetőként, ketten pedig szaktanácsadóként is tevékenykednek.
Felhívom a figyelmüket, hogy minden vizsgarendszerben sok éves tapasztalat, hogy a feladatsorok "nehézségének" megítélése alapvetően szubjektív, elsősorban a magunk, vagy a környezetünkben lévő vizsgázók teljesítménye alapján történik. Ezért az Oktatási Hivatal a vizsgák után minden évben elkészíti a vizsgateljesítmények statisztikáját, és ezt honlapján nyilvánosságra is hozza. A korábbi évek elemzései azt bizonyítják, hogy a központi írásbeli vizsgák feladatlapjai egyenletes követelményeket támasztva jól mérték a felvételizők teljesítményét. Mivel az előkészítés ugyanolyan gondos, alapos és ellenőrzött volt, mint a korábbi években, bízom benne, hogy ez idén sem volt másképp.
 
A felvételi eljárást követően az idei év statisztikái is nyilvánosak lesznek, addig is minden, a vizsgával kapcsolatos szakmai észrevételt szívesen fogadunk, hiszen ezek is segítik a következő évi feladatsorok összeállítását.
 
 
Budapest, 2010. január 27.
 
Tisztelettel:
Arató Gergely
államtitkár
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok