2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény intézményfenntartók részére az érettségi és a szakmai vizsgák támogatásáról, valamint az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatásáról szóló, a Magyar Közlönyben 2010. március 30-án megjelent OKM rendeletekről

2010. március 30.
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján az oktatási és kulturális miniszter gondoskodik az érettségi és a szakmai vizsgák támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló OKM rendelet megjelenéséről. A Magyar Közlöny 2010. évi 46. számának 12037. oldalán (www.magyarkozlony.hu) található az érettségi és a szakmai vizsgák támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 16/2010. (II. 30.) OKM rendelet. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium ezúton szeretné felhívni a közoktatási feladatot ellátó intézményfenntartók figyelmét a rendelet megjelenésére, valamint az abban meghatározott határidők betartására.
 
A fenntartók a támogatás első részletét a szakmai vizsgák vonatkozásában 2010. április 9-éig, az érettségi vizsgák esetében pedig 2010. április 15-éig igényelhetik a jogszabályban meghatározott módon.
 
*
 
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 12. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az oktatási és kulturális miniszter gondoskodik az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló OKM rendelet megjelenéséről. A rendelet a Magyar Közlöny 2010. évi 46. számának 12053. oldalán (www.magyarkozlony.hu) található.
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium ezúton szeretné felhívni a közoktatási feladatot ellátó intézményfenntartók figyelmét a rendelet megjelenésére, valamint az abban meghatározott támogatható feladatokra és határidőkre.
 
A támogatható feladatok az igénylés határidőinek időrendjében az alábbiak:
 • pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása:
  az igénylés benyújtásának határideje: 2010. április 12.
 • iskolapszichológusi szolgáltatás létszámfejlesztéssel összefüggő személyi kiadásainak, valamint az iskolapszichológusi tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzésének támogatása,
  az igénylés benyújtásának határideje: 2010. április 14.
 • az iskolai gyakorlati oktatás támogatása a szakközépiskola tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamán
  az igénylés benyújtásának határideje: 2010. április 15. (I. részlet), 2010. szeptember 25. (II. részlet)
 • a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában résztvevő kollégiumok támogatása,
  az igénylés benyújtásának határideje: 2010. április 16.
 • a szakiskolában a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban: Kt.) 27. §-ának (8) bekezdése szerint a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásának támogatása,
  az igénylés benyújtásának határideje: 2010. május 5. (I. részlet), 2010. október 5. (II. részlet)
 • a gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben gyógykezelés alatt álló tanulók oktatásának támogatása,
  az igénylés benyújtásának határideje: 2010. május 7.
 • gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést és gondozást, vagy nevelési tanácsadást, vagy logopédiai ellátást nyújtó pedagógiai szakszolgálatok támogatása,
  az igénylés benyújtásának határideje: 2010. május 15.
 • a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában résztvevő kollégiumok támogatása,
  az igénylés benyújtásának határideje: 2010. június 15.
 • a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kis példányszámú tankönyvek beszerzésének és a tanulók differenciált tankönyvvásárlásának támogatása,
  az igénylés benyújtásának határideje: 2010. július 1.
 • nem magyar állampolgárságú tanköteles tanulók oktatásának támogatása,
  az igénylés benyújtásának határideje: 2010. október 6.
Közoktatási Főosztály
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok