2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató a jegyzők, a főjegyzők, az intézményfenntartók részére a 2010. júniusi árvízi katasztrófahelyzettel érintett településeken működő nevelési-oktatási intézményekben elrendelhető rendkívüli tanítási szünettel, illetve a tanév szorgalmi időszakának lezárásával kapcsolatban

2010. június 8.

A hatályos jogszabályok alapján az érintett nevelési-oktatási intézmény vezetője, illetve a települési jegyző, - a megye összes nevelési-oktatási intézménye vonatkozásában a megyei főjegyző - rendelkezik azokkal a jogosítványokkal, amelyek alapján a szükséges döntéseket helyben és azonnal meg tudják hozni abból célból, hogy a 2010. júniusi árvízi katasztrófahelyzettel érintett településeken a 2009/2010 tanév szorgalmi időszaka lezárható legyen, valamint az érintett tanulók részére az éves munka alapján az év végi bizonyítványok kiadása megtörténhessen. A meghozott döntésnek figyelemmel kell lenni a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) azon alapelvére, miszerint a közoktatás szervezésében, irányításában, működtetésében, feladatainak végrehajtásában közreműködők döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe.

 

Az intézményvezető hatásköre:

 

A Kt. 54. §-ának (1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha

 • rendkívüli időjárás,
 • járvány,
 • természeti csapás vagy
 • más elháríthatatlan ok

miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna.

 

Egyetértési jog, értesítési kötelezettség:

 

Az intézményvezető döntéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell.

 

A jegyző hatásköre:

 

A Kt. 91. §-ának (8) bekezdése arra hatalmazza fel a jegyzőt, hogy

 • rendkívüli időjárás,
 • járvány,
 • természeti csapás vagy
 • más elháríthatatlan ok

 

fennállása esetén, az oktatásért felelős miniszter egyidejű értesítésével - a településen működő nevelési-oktatási intézményekben rendkívüli szünetet rendelhessen el.

Az erről szóló határozathozatal előtt - kivéve, ha a késlekedés jelentős veszéllyel vagy helyrehozhatatlan kárral járna – be kell szereznie az érdekelt intézményfenntartók véleményét. Ha a vélemény beszerzésére nem volt lehetősége, határozatát haladéktalanul közölnie kell az általa választott módon az érdekelt intézményfenntartókkal.

 

A főjegyző hatásköre:

A Kt. 91. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében a főjegyző az oktatásért felelős miniszter egyidejű értesítésével rendkívüli szünetet rendel el, ha

 • rendkívüli időjárás,
 • járvány,
 • természeti csapás vagy
 • más elháríthatatlan ok

 

miatt a megye, főváros területén a nevelési-oktatási intézmények működtetése nem lehetséges.

A főjegyzőnek a határozatához be kell szereznie az érdekelt önkormányzatok jegyzőinek véleményét. Ez alól kivételt jelent az az eset, amikor a vélemények beszerzésével járó késlekedés jelentős veszéllyel vagy helyrehozhatatlan kárral járna.

Ha vélemény beszerzésére nem volt lehetőség, a főjegyzőnek a határozatot haladéktalanul közölnie kell az általa választott módon az érdekelt önkormányzatok jegyzőivel.

 

Új szabály a tanév szervezésével kapcsolatosan:

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet új 2/A. §-sal egészítette ki a 2009/2010. tanév rendjéről szóló 24/2009.(V.25.) OKM rendeletet.

A 2010. május 21-jétől hatályos új rendelkezés szerint a tanítási év (szorgalmi idő) lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a közoktatásról szóló törvény 52. § (16) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2010/2011. tanítási évben történő feldolgozásáról.

 

A fentiek alapján javasoljuk, hogy a súlyos árvízi katasztrófahelyzettel érintett települések jegyzői az árvízi vészhelyzet kihirdetésétől kezdve határozatlan időre, iskola esetén 2010. június 15-ig, a szorgalmi idő utolsó napjáig, határozattal rendeljék el a rendkívüli szünetet az illetékességi területükön működő nevelési-oktatási intézmények vonatkozásában.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kt. 70. § (4) bekezdése alapján az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestületnek osztályozó értekezleten át kell tekintenie, és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján döntést kell hoznia az érintett tanulók magasabb évfolyamra lépéséről.

 

Budapest, 2010. június 7.

 

 

Dr. Hoffmann Rózsa

oktatási államtitkár

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok