2023. december 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatási Államtitkárságának tájékoztatója a bizonyítvány nyomtatványok használatáról

2010. szeptember 1.
A közoktatásról szóló 1993. évi törvény (továbbiakban: Közokt. tv.) módosításáról szóló 2010. évi LXXI. törvény - többek között - módosította a Közokt. tv. 70. § (3) bekezdését. A módosítás értelmében az általános iskolában a második évfolyam végén és a felsőbb évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló minősítése, értékelése főszabályként osztályozással történik. Továbbra is lehetősége van az iskoláknak azonban a szöveges értékelés illetve eltérő jelölés használatára a tanulók minősítése során az iskola pedagógia programjában meghatározottak alapján
 
Azoknak az iskoláknak, amelyek a tanulók teljesítményét már a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal kívánják minősíteni, értékelni, 2010. december 31-ig szükséges módosítaniuk a pedagógiai programjukat. Amennyiben a törvény hatálybalépésétől (2010. szeptember 1.) számított hatvan napon belül a fenntartó hozzájárul a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez, vagyis a pedagógiai program közoktatási szakértővel történő véleményeztetése (Közokt. tv. 44. § (1) bekezdés) és a felmenő rendszerben történő bevezetés (Közokt. tv. 51. § (1) bekezdés) – akkor a szükséges változtatásokat pedagógiai programjukon átvezetik.
 
A jövőre vonatkozóan a kormányzati ciklus alatt a közoktatás rendszerében ugyanakkor további stratégiai változások is várhatóak, amelyekre tekintettel egyelőre új bizonyítvány pótlap és törzslap kialakítását nem tartottuk indokoltnak A bizonyítvány nyomtatványok és a törzslapok használata során változások csak a 2. és 3. évfolyam év végi minősítését érintik. Annak érdekében, hogy az iskolák számára ne okozzunk többlet adminisztrációs terheket, ajánlásként azt javasoljuk, hogy a bizonyítvány nyomtatvány és a törzslap Záradékok részébe a következő Záradék kerüljön beírásra:
 
„A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 70. § (3) bekezdésének 2010. évi LXXI. törvénnyel módosított rendelkezése alapján a tanuló minősítése a bizonyítvány pótlapon osztályzattal történik.”
 
Ennek alapján a Tü. 800/kézi bizonyítvány pótlapon és a Tü. 30/a/kézi törzslap nyomtatványokon feltüntetik majd a tantárgy struktúrát és az ezekhez kapcsolódó osztályzatokat.
 
A Tü. 800/gépi bizonyítvány pótlap és a Tü. 30/a/gépi törzslap használata esetén lehetőség van a korábban kiadott számítógépes szoftver használatára is. A használat technikai megvalósításának lehetséges módját egy később megjelenő tájékoztatóban ismertetjük.
 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. sz. melléklet II. 35. pontja értelmében az intézmények önálló záradékot is kialakíthatnak, továbbá arra is, hogy a választott megoldásnál figyelemmel kell lenniük a bizonyítvány közokirat jellegére.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok