2023. december 8.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejlesztési terve a természettudományos oktatás megújítására tárgyú program eredményeiről

2010. január 12.
1. A közoktatásban a tartalom és tananyagfejlesztés területén támogató programokat indítottunk el.
2009. április 23-án az OKM pályázatot írt ki az köz- és felsőoktatási intézmények, természettudományos szakmai egyesületek és a fejlesztő műhelyek részére korszerű természettudományos kerettantervek készítésére. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet alapján lefolytatott eljárás után, várhatóan 2010. áprilisában a két kerettanterv kiadásra kerül.
Mindezeken túl az ÚMFT TÁMOP 4.1.2. keretében kiírásra került "Tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére" című pályázat.
A TÁMOP keretében ebben az évben még további, a természettudományos oktatás hatékonyságát növelő, annak színvonalát emelő pályázat meghirdetésére kerül sor. (természettudományos laborok fejlesztése 3,0 mrd Ft keretből)
 
2. Megerősítjük a természettudományos tartalmakat közvetítő pedagógusok módszertani felkészítését.
Ennek részeként felmérjük a természettudományos szaktanácsadás jelenlegi helyzetét és javaslatot teszünk szaktanácsadói hálózat újjáépítésére. A helyzetfelméréséhez kutatási koncepció készült. A folyamatban lévő kutatás a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények teljes körű lekérdezésével a szaktanácsadás, a szakértői szolgáltatás kínálati oldalát méri fel, a reprezentatív mintával kiválasztott iskolák körében készített felméréssel pedig az iskolák részéről jelentkező igényt kutatjuk. A tanulmány 2010. április 30-ig készül el, és tartalmazza a rendszer megújítására vonatkozó javaslatokat is.
 
3. Szükségesnek látjuk a természettudományos közoktatás folyamatos, tudományos szintű vizsgálatának megszervezését, a visszajelzések fejlesztő beépítését.
A természettudományos közoktatás átfogó elemzésére az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel támogatási szerződést kötöttünk. Az intézet az elemzést a központi irányítási szint (tantervi és tankönyvi kínálat, érettségi vizsgák követelményei és eredményei, a természettudományos versenyek és a tehetséggondozás) valamint az iskolai szint felmérése alapján (megfelelő mintán kiválasztott intézményekben kérdőíves felméréssel az iskolavezetés, a tanárok, a diákok és a szülők körében) végzi el. A felmérések területeit, szempontrendszerét szakértői bizottság (MTA, OKM, gyakorló tanárok) készíti elő, akikkel a munka során az OFI projektvezetője legalább negyedévenként konzultál, és a bizottság a kidolgozott kérdőíveket is véleményezi. A kutatás eredményeiről az OFI 2010. június 30-ig összefoglaló tanulmányt készít.
Elindul továbbá az ÚMFT-ben a TÁMOP 3.1.8 program, amely megteremti a kompetenciamérések hazai rendszerében a természettudományos kompetenciák mérési rendszerét 2012-re.
 
4. Jelentős támogatást biztosítunk a nevelési-oktatási intézmények természettudományos típusú tárgyainak eszközfejlesztésére
Az OKM 2009. november 6-án pályázatot írt ki középiskolák számára a természettudományos oktatás fejlesztéséhez szükséges taneszközök beszerzésének támogatására. A pályázat célja a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés felkeltése. A támogatás a Nemzeti alaptanterv "Ember a természetben" műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítását, a biológia, a fizika, a kémia, vagy az integrált természettudomány tantárgyak keretében végzett, a tanulói tevékenységre épülő oktató-nevelő munkát segíti. A kísérleti eszközökkel a természettudományos középszintű érettségi vizsga jobb feltételei is biztosíthatók. A pályázatra fordítható keretösszeg 76 millió forint volt, amelyből iskolánként 100.000-600.000 Ft. támogatás volt elnyerhető. A pályázat beadási határideje 2009. december 2-ika volt. A pályázaton 138 középiskola nyert támogatást, (átlagosan közel 570 eFt mértékben) az eszközöket 2010. március 31-ig vásárolhatják meg, és készítik el szakmai és pénzügyi beszámolójukat.
 
5. Megerősítjük a természettudományok társadalmi fontosságáról szóló szemléletformáló és kommunikációs tevékenységeket a fiatalok ösztönzésére a műszaki és természettudományos pályák irányába.
A természettudományos oktatás fejlesztéséhez szükséges taneszközök beszerzésének támogatására kiírt pályázatban kötelező feltételként szerepelt, hogy a középiskola a természettudományos oktatás népszerűsítésére két eltérő időpontban (eltérő célokkal és tematikával) nyílt iskolai természettudományos rendezvényt szervez a középiskolában tanuló diákok és külső résztvevők (Tehetséggondozó és segítő szervezetek, Kutató Tanárok Szövetsége) bevonásával. Elkészíti a rendezvények tematikáját, a tanulók széleskörű részvételének, a rendezvényeken történő munkáltatásának módjait, a rendezvények várható időpontjait is. Mindez a nyertes 138 középiskolában májusra meg fog valósulni.
 
6. Természettudományos terület államilag támogatott keretszámának bővítése az alapképzésben és a mesterképzésben is.
A természettudományos, új típusú mesterszintű tanárképzés támogatása, a tanári felkészítés korszerűsítése folyamatban van.
 
7. A felvételi eljárás során a pontozásnál a tanulmányi pontoknál kötelezően figyelembe veszünk egy természettudományos tantárgyat.
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló Kormányrendelet módosításra került és ennek eredményeképp 2012-től minden felsőoktatási intézményben a felsőoktatási felvételi eljárás során a felvételiző tanulmányi pontjainak a képzésébe beszámít egy, a középfokú oktatásban legalább két évig tanult természettudományos tantárgy legutolsó két év végi eredménye.
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok