2023. december 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

közOKA IX. Szakoktatók idegen nyelvi továbbképzése pályázat

2007. november 7.
SZAKOKTATÓK IDEGENNYELVI TOVÁBBKÉPZÉSE

közOKA IX. pályázati kiírása
szakképzési intézmények szakoktatóinak idegen nyelvi továbbképzésére

A szakoktatásban egyre égetőbb hiányosság a szakmai beszélhető idegen nyelv oktatása a diákok számára, és a szakoktatók megfelelő szintű idegen nyelv ismerete. Ennek birtokában egyrészt a szakmai órákon a legalapvetőbb szakmai ismereteket két nyelven is át tudja adni az oktató. Másrészt fontosnak tartjuk, hogy Magyarországon a szakoktatók egy része megfelelő idegen nyelvismerettel rendelkezzen, ezáltal ő maguk is az idegen nyelvű szakirodalmat magabiztosan tudják kezelni, megérteni, átadni, másrészt szélesítik az iskola csereprogramban, pályázatokon, külföldi befektetők telephely-látogatásain való részvételének, és az utóbbiak tanulószerződésbe való bevonásának lehetőségét.

Az OKA támogatást kíván nyújtani azon szakképző intézmények szakoktatóinak angol vagy német nyelvű továbbképzéséhez, akik az adott nyelvből alap szintű nyelvismerettel rendelkeznek, és céljuk a szakmai idegen nyelv középfokú elsajátítása a fent megfogalmazott célok megvalósításához. A pályázathoz az iskola igazgatójának támogató nyilatkozata is szükséges.

Elvárt eredmény:
Olyan tapasztalt szakoktatók idegen nyelvi továbbképzése, akik továbbképzésük után magabiztosan tudják elsajátítani az idegen nyelvű szakirodalmat, szélesítik az iskola szakmai külföldi vagy külföldi befektetőkkel való kapcsolatait, valamint a szakmai elméleti, gyakorlati órákon két nyelven tudják átadni a diákoknak ismereteiket.
A támogatást az OKA az iskola számára nyújtja, amely a pályázatban megnevezi a támogatandó szakoktató(ka)t.
A támogatás további feltétele a szakoktató államilag elismert akkreditált nyelviskolai oktatásban való részvétele, és a tanfolyam sikeres elvégzése után államilag elismert középfokú nyelvvizsga letétele. Amennyiben a szakoktató a vállalt nyelvvizsgát a határidőig nem teszi le, a pályázó a támogatást köteles az OKA számára visszafizetni.
A képzésre és nyelvvizsga letételére rendelkezésre álló idő a pályázati döntéstől számított legkésőbb két év.

Pályázók köre:
Nappali rendszerű képzést folytató szakképző intézmények közül a belföldi
szakiskolák, vagy szakiskolai feladat ellátási hellyel rendelkező szakközépiskolák.

Előnyt éveznek:
  • hátrányos helyzetű települések szakképző intézményei, vagy hátrányos helyzetű gyerekek oktatását végző szakképző intézmények,
  • hiányszakmát oktató szakképző intézmények.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
  • pályázati adatlap,
  • a pályázó által támogatott oktató(k) szakmai önéletrajza,
  • az iskola igazgatójának, vezetőjének támogató nyilatkozata.
A pályázati keretösszeg: 12 millió forint
Igényelhető támogatás: 200 000 Ft/ szakoktató

Egy intézmény maximum 2-3 szakoktató támogatására pályázhat

Beadási határidő: 2007. december 20.

A pályázat formai feltételei:
  1. A pályázatot az Oktatásért Közalapítvány címére (1054 Budapest, Báthory utca 10., 6. emelet 603. szoba) kell benyújtani a megadott határidőre.
  2. A pályázat fent leírt elemeinek hiánytalan megléte megfelelő példányban. Az adatlap-nyomtatvány átvehető vagy válaszborítékkal igényelhető Budapesten, az OKA titkárságán, valamint letölthető az Internetről.
  3. A pályázatot egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani.
  4. Ha a pályázó korábban OKA v. KOMA (jogelőd) pályázaton már nyert támogatást, akkor a pályázat támogathatóságának feltétele az előző pályázati támogatások beszámolóinak lejárt határidőre történt megküldése.
  5. Két darab megcímzett, felbélyegzett A/5-ös méretű válaszborítékot kell a pályázathoz mellékelni.
A hiányosan kitöltött, válaszboríték nélküli és nem megfelelő példányszámban érkezett pályázati anyagot a Titkárság nem tudja fogadni, azokat postafordultával visszaküldi.

Minden pályázó értesítést kap. A nyertesek listáját nyilvánosságra hozzuk.


Az Oktatásért Közalapítvány
Közoktatási Alkuratóriuma
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok