2023. december 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

közOKA VIII. "Jó ez a szakma" pályázat

2007. november 7.
JÓ EZ A SZAKMA - BEMUTATOM NEKED

közOKA VIII. pályázati kiírása

a magyarországi szakképző intézmények és általános iskolák együttműködésének erősítésére, a különböző szakmák megismertetése céljából

A pályázat célja:
A szakiskolák vagy szakiskolai feladat ellátási hellyel rendelkező szakközépiskolák szakoktatói és szakmai gyakorlati oktatást vezetői ismertessék meg az intézményükben tanított szakmacsoporton belüli szakmákat a térségükben elő, szakmatanulásra nyitott, a munkaerő piacon hamar érvényesülni akaró 7. - 8. osztályos általános iskolásokkal előadás, szemléltetés, szakiskolai vagy tanüzemi látogatás, stb. formájában.
A szakma megismertetése minél szélesebb körű, színesebb, ötletgazdagabb legyen, ami által a tanulók reális, közeli, életszerű ismeretet, tapasztalatot szereznek a bemutatott szakmákról úgy, hogy azok megszerethető, megfelelő kereseti lehetőséget jelentő életpályaként jelennek meg a pályaválasztás előtt álló tanulók előtt.
A pályázók köre:
Szakiskola vagy szakiskolai feladat ellátási hellyel rendelkező szakközépiskola. A pályázó intézményeknek a térségükben található minimum 4 általános iskolai intézménnyel, tagintézménnyel vagy intézményegységgel kell együttműködniük a pályázat megvalósításában.
Előnyt élveznek:
 • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 3. számú melléklete "A hiány-szakképesítések régiónkénti jegyzéke" szerinti hiányszakmát oktatók.
 • Hátrányos helyzetű gyerekeket bevonó pályázók.
 • Azok a pályázók, akik minél több általános iskolát vagy hátrányos helyzetű általános iskolást vonnak be.
 • Kreatív, modern vagy innovatív programot bemutató pályázók.
A pályázat részletes célja:

Közalapítványunk ezzel a felhívással segítséget kíván nyújtani a pályaválasztásban olyan diákok számára, akik szakképzésre nyitottak, esetleg rossz anyagi körülmények között, kistelepülésen élnek. Célunk, hogy a program során a gyerekek megismerkedjenek élet-közelben elsősorban a tanulható hiányszakmákkal, szakmákkal, másodsorban a szakképző iskolával, az iskola tanáraival, esetleg néhány tanulójával, az iskola kollégiumával, így kézzelfogható perspektívaként jelenik meg számukra a szakmában történő továbbtanulás lehetősége. Információt kapjanak az ösztöndíj lehetőségekről, a tanulandó szakmával történő későbbi elhelyezkedés lehetőségéről, mindezzel együtt felkelthető bennük a szakmatanulásra való igény. Akikben ez már korábban megfogalmazódott, azokban is erősíthető a szándék, kialakítható bennük a szakmatanulással kapcsolatos pozitív várakozás, ami később jó hatással lehet tanulói intenzitásukra, elkötelezettségükre.
Másodsorban aktiválni kívánjuk a szakiskolákat, intézményeket abban, hogy népszerűsítsék a hiányszakmákat, működjenek együtt az általános iskolákkal, dolgozzanak ki erre egy olyan programot, amit a megfelelő eredmény után, később évente megismételhetnek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • adatlap
 • a pályázó bemutatása (kitérve az iskola eddigi pályaválasztási tanácsadó, vagy ismertető tevékenységére),
 • részletes programleírás a szakmák megismertetésének tematikájára; iskola-, tanműhely-, kollégium-, óralátogatás programja (kitérve arra, hogy az iskola korábbi gyakorlatához képest milyen új elemeket tartalmaz),
  (A megismertetés fókuszában a hiányszakmák bemutatása, népszerűsítése legyen, beleértve a későbbi munkaerő-piaci érvényesülés lehetőségeit),
 • együttműködési nyilatkozatok (a bevont általános iskoláktól),
 • a program részletes költségvetését,
 • a program későbbi folytatásának, ismétlésének lehetőségét.
A pályázat során támogatás nyerhető:
 • a programot megvalósító és az általános iskolai kísérő tanárok napidíjára;
 • a diákok, kísérő tanárok utazási költségére, étkeztetésre;
 • szervezés költségeire (szemléltető eszköz, adminisztráció, stb. - max. 30 eFt);
A költségeket a bevont diákok számával kérjük arányosítani.

A pályázati támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: maximum 28,08 millió forint

Igényelhető támogatás: 150 000 Ft - 1 000 000 Ft/pályázó (programtól és a bevont gyerekek létszámától függően!)

Beadási határidő: 2008. január 18.

A pályázóknak támogatás esetén vállalnia kell:
 • Kérjük, olyan kérdőívek kitöltetését a diákokkal a program előtt és után, melyből megtudhatjuk, hogy a program mennyiben segített számukra a pályaválasztásban, milyen képet kaptak a szakmákról, a jövőbeni lehetőségeikről. A beszámolókban ezeknek összegzését majd kérjük bemutatni.
 • A közalapítvány fenntartja annak a lehetőségét, hogy a programban részt vevő gyerekek pályaválasztásáról később adatokat kérjen, hogy megvizsgálja milyen arányban választották a megismert szakmákat a felvételiző gyerekek. Ezekkel a módszerekkel próbáljuk mérni a program sikerességét.
A közalapítvány tervbe vette a legsikeresebb programok megvalósítóinak utólagos díjazását (ahol a bevont gyerekek valóságosan nagy arányban tanulnak majd tovább a pályázónál).

Felhívjuk pályázóink figyelmét a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapjára (www.nive.hu), ahol a pályázat szempontjából is hasznos információkat találhatnak. Kérjük, hogy munkaerő piaci szempontból is alaposan tájékozódjanak!

A pályázat formai feltételei:
 1. A pályázatot az Oktatásért Közalapítvány címére (1054 Budapest, Báthory utca 10., 6. emelet, 603. szoba) kell benyújtani a megadott határidőre.
 2. Mellékelni kell a pontosan és teljesen kitöltött, aláírt adatlapot. Az adatlap-nyomtatvány átvehető, faxon kérhető vagy válaszborítékkal igényelhető Budapesten, az OKA titkárságán, valamint letölthető az Internetről.
 3. A pályázatot egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani.
 4. Ha a pályázó korábban OKA v. KOMA (jogelőd) pályázaton már nyert támogatást, akkor a pályázat támogathatóságának feltétele az előző pályázati támogatások beszámolóinak lejárt határidőre történt megküldése.
 5. Két darab megcímzett, felbélyegzett A/5-ös méretű válaszborítékot kell a pályázathoz mellékelni.
A hiányosan kitöltött, válaszboríték nélküli és nem megfelelő példányszámban érkezett pályázati anyagot a Titkárság nem tudja fogadni, azokat postafordultával visszaküldi.

Minden pályázó értesítést kap. A nyertesek listáját nyilvánosságra hozzuk.


Az Oktatásért Közalapítvány
Közoktatási Alkuratóriuma
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok