2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

tkOKA II. Kutatási pályázat a társadalomtudományok körébe vágó, szakképzéshez kapcsolódó, közpolitikai kutatások támogatásának céljából

2007. november 20.
Oktatásért Közalapítvány OKTK Alkuratóriumának

KUTATÁSI PÁLYÁZATA

tkOKA II. pályázati kiírás

társadalomtudományok körébe vágó, szakképzéshez kapcsolódó, közpolitikai kutatások támogatásának céljából

A pályázat célja:
Olyan társadalomtudományok körébe vágó kutatások létrejötte, amelyek az oktatáshoz - azon belül a szakképzéshez - kapcsolódnak. A kutatás eredményének alkalmasnak kell lennie, hogy közpolitikai célt szolgáljon (vagyis olyan társadalmi problémákat leíró változókra figyel elsősorban, amelyek közül kitüntetett szerepet kapnak azok, melyeknek alakítása kormányzati feladat lehet).
A kutatások tárgyának a szakképzéshez, vagyis a szakképző intézményekben és a felsőoktatásban zajló szakma-oktatáshoz kell kapcsolódnia (érettségi előtti, utáni és felsőfokú szakképzéshez).

A pályázók köre:
A pályázatot benyújthatja a kutatást vezető társadalomtudós (magánszemély), egy jogi és gazdasági hátteret biztosító, a témát befogadó kutatási intézménnyel, költségvetési szervvel vagy jogi személlyel (pl. felsőoktatási intézmény, akadémia, kft., bt., stb.) együtt.

Javasolt témakörök:
 • Lemorzsolódás
 • A gazdasági szereplők elvárásai a szakmai képzés átalakítására
 • Nemzetközi szakképzési modellek adaptációs lehetőségei Magyarországon
 • A szakképzés intézményrendszerének átalakulási folyamata
 • A szakmai képzésben résztvevő tanárok és oktatók jellemzői
 • A szakmai képzésben résztvevők társadalmi hátterének változása az elmúlt évtizedben
 • A szakmai képzésben résztvevők lemorzsolódása
 • A szakmai képzés végzőseinek továbbtanulási lehetőségei és szándékai
 • Munkapiaci esélyek és pályaelhagyás a szakmai képzés végzőseinek körében
 • A szakmai képzésben résztvevők érték-preferenciái és politikai rokonszenvei
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • Adatlapot.
 • Költségvetést.
 • Kutatási tervet.
 • Amennyiben a Befogadó intézmény nem költségvetési szerv, az Alapító Okiratának egy másolati példányát.
A pályázati űrlapok a közalapítvány honlapján (www.oktatasert.hu / Aktuális pályázatok) letölthetők.

A pályázat során támogatás nyerhető:
A kutatás költségeinek vissza nem fizetendő pénzbeli támogatására.

A pályázati támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: maximum 40 millió forint.

Igényelhető támogatás: pályázatonként maximum 5 millió Ft.

Beadási határidő: 2008. január 31.

A támogatott pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott kutatáshoz kapcsolódó dokumentumokat, adatbázist, kutatási jelentést az Oktatásért Közalapítvány számára átadja. A közalapítvány fenntartja annak jogát, hogy a támogatott kutatások eredményét az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet számára továbbadja, valamint azt publikálja.

A pályázat formai feltételei:
1. A pályázati anyagot hiánytalanul kitöltve, példányonként összefűzve, 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani (kivéve az 1 példányban csatolt Alapító Okiratot).
2. A pályázatot az Oktatásért Közalapítvány címére (1054 Budapest, Báthory utca 10., 6. em. 604. szoba) kell benyújtani egy postai küldeményként (csomagként, vagy borítékban) a megadott határidőre (a postai bélyeg végső dátuma lehet a benyújtási határidő napja).

A hiányosan kitöltött, nem megfelelő példányszámban érkezett pályázati anyagot a Titkárság formai hiba miatt elutasítja.


Minden pályázó értesítést kap. A nyertesek listáját nyilvánosságra hozzuk.


Oktatásért Közalapítvány
OKTK Alkuratóriuma
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok