2023. december 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Általános tudnivalók

2003. február 11.

Az általános iskolának nyolc évfolyama van, melyen a 6-14 éves korú gyermekek alapfokú nevelését-oktatását biztosítja.
Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, attól a naptári évtől válik tankötelessé, amikor a hatodik évét május 31. napjáig betölti. A szülő kérelmére tankötelessé válhat a gyermek akkor is, ha a hatodik életévet december 31-ig tölti be.
A jogszabályban előírt “rugalmas iskolakezdés” lehetővé teszi, hogy a gyermek életkora és fejlettsége alapján korábbi, vagy későbbi időpontban iratkozzon be az iskolába.

Iskolakezdés

A gyermek tankötelezettsége akkor kezdődik, amikor felvették őt az általános iskolába. A tankötelezettség-a szülő választása alapján- iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető. Abban az esetben, ha az iskola igazgatója szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy így az elkezdett tanulmányok befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a lakóhely szerinti önkormányzat jegyzőjét. A jegyző ilyenkor dönthet a tankötelezettség teljesítésének módjáról. A szülő joga, hogy a nevelési-oktatási intézményt megválassza gyermekének, amely a gyermek adottságai, képességei, érdeklődési körének leginkább megfelelő, illetve világnézeti meggyőződésének vagy nemzeti, etnikai hovatartozásának megfelelően vállalkozik a nevelő-oktató munkára.

A nevelés-oktatás célja, általános feladatai

Az általános iskolában az alapfokú nevelés a tanuló képességének, tehetségének megfelelően felkészít a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. A pedagógiai eljárásrendszerben gazdag, fejlesztő hatású tevékenységrendszer részese a gyermek, amelyben értékes képességek és alapkészségek fejlesztéséről gondoskodik az iskola. A tudásalapú társadalomban különösen fontos területeken (Pl: a fejlett kommunikációs képesség, probléma felismerése, problémamegoldás, együttműködések, konfliktuskezelés, információkezelés) elkülöníthető az alapozó szakasz (az alsó tagozat) és a szaktárgyi szakosított oktatás (felső tagozat) feladatrendszere.

Az iskolai pedagógiai programja tartalmazza a nevelő-oktató munka alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit és eljárásait.
A pedagógiai program része a helyi tanterv, amelyből megismerhetők a tantárgyak, azok tartalmai, céljai és követelményei.
A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről és taneszközökről, amelyekre a nevelő és oktató munkához szükség van.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok