2022. augusztus 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Általános tudnivalók

2005. június 17.
Az óvodai ellátás az önkormányzatoknak a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-a, illetve a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 86. §-ának (1) bekezdése által előírt kötelező szolgáltatása.

Az óvodai nevelés célja, általános feladatai

Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló, a családi nevelést kiegészítő nevelési intézménye. Az óvodai nevelés célja az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Az óvodai nevelés általános feladata az óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:
  • az egészséges életmód alakítása,
  • az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása,
  • az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása.
Az óvodák 1999. szeptember 1-jétől kezdődően az "Óvodai nevelés országos alapprogramjá"-nak figyelembevételével készített helyi nevelési program alapján végzik a nevelőmunkát. Az alapprogram valamennyi magyarországi óvodában érvényesítendő elveket tartalmazza, miközben tág teret biztosít a nevelési programok sokféleségének, a programok egymás melletti létezésének.

Az óvodák önállóan határoznak nevelési programjukról. A nevelőtestület által közösen meghatározott és elfogadott programot ahhoz, hogy megvalósulhasson, a fenntartónak kell jóváhagynia.

Az óvodai nevelésben való részvétel, óvodába járási kötelezettség

Az óvodai nevelés a gyermek három éves korában kezdődhet és az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart. Az óvodába járás az óvodás korosztály egészére általánosan nem kötelező. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény az óvodai nevelést az ötévesekre vonatkozóan tette kötelezővé. A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától köteles óvodai nevelésben részt venni. A szülő kérelmére az óvodavezető mentesítheti az ötéves gyermeket az óvodába járás alól, amennyiben családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolja.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az óvodai felvételről, átvételről az óvodavezető dönt.

Iskolaérettség, tankötelezettség

Az iskolaérettségnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak. Az óvodások tág időhatárok között, eltérő időpontban válnak tankötelessé. A közoktatásról szóló törvény szerint, ha a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, abban az évben köteles iskolába menni, azaz megkezdeni a tankötelezettség teljesítését, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti.

Abban az esetben, ha a kisgyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget és életkort, a szülőnek feladata - március 1-je és április 30-a között meghirdetett időpontban - a lakóhelye szerint illetékes vagy választott iskola első évfolyamára beíratni tanköteles gyermekét. Az iskolába lépés időpontjának megállapításához az óvoda - indokolt esetben pedig a nevelési tanácsadó, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság - ad szakvéleményt.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok