2023. június 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Felhívás

2005. március 4.
A suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. 2.1.1-es központi programjához kapcsolódóan, a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók integrált oktatásának elősegítése érdekében "jó gyakorlatokat" alkalmazó közoktatási intézmények jelentkezését várja.
A suliNova Kht. mint a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programja 2.1.1. központi programjának megvalósítója, az oktatási és képzési rendszer átfogó fejlesztése keretében létre kíván hozni egy olyan komplex pedagógiai támogató rendszert, amely hatékonyan tudja segíteni a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek integrálását, és az intézményi együttnevelés pedagógiai gyakorlatának egyre szélesebb körben való elterjesztését.

Ennek megalapozása érdekében a suliNova Kht. össze kívánja gyűjteni azokat a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésének és oktatásának irányelveivel (2/2005. (III.1.) sz. OM rendelet 1. és 2. számú melléklet) és a NAT 2003-mal (243/2003 (XII.17.) sz. Korm. rendelet) egyaránt összhangban álló "jó gyakorlatokat", amelyek a pedagógiai munka alábbi részterületeihez kapcsolódnak:
 1. az SNI gyermekek integrált óvodai nevelése/iskolai oktatása;
 2. az integrált nevelést megvalósító intézmények szervezetének kialakítása, átalakítása;
 3. az SNI gyermekek integrált nevelését támogató szak- és szakmai szolgáltató intézmények/szervezetek tevékenysége;
 4. a SNI gyermekek integrált nevelésében részt vevő társadalmi közeg támogatása.
Terjedelmétől függetlenül "jó gyakorlatnak" tekintünk minden olyan önállóan kezelhető tartalmi egységet, amelyet a fejlesztők már kipróbáltak, és az a célcsoport szempontjából meggyőzőnek bizonyult, vagyis jelentősen hozzá tudott járulni az SNI tanulók sikeres integrálásához.
Olyan típusú programokat keresünk, amelyek
 • az integrált nevelés, oktatás keretében, bármely részterületen növelni tudják az SNI tanulók közoktatásbeli sikerességét;
 • a szövegértési-szövegalkotási, a matematikai, az idegen nyelvi, a szociális, környezeti és életviteli, az informatikai, valamint életpálya-építési kompetenciák erőteljes fejlesztése révén képesek megalapozni az SNI tanulókban az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges képességeket, s növelni tudják társadalmi beilleszkedésük, illetve munkaerő-piaci érvényesülésük esélyeit;
 • példát adnak az intézmény szervezeti átalakításában rejlő lehetőségeknek a cél érdekében való felhasználásra;
 • bemutatják, hogy az intézmény kapcsolati rendszere milyen módon használható fel a helyi társadalmi közeg befolyásolására;
A pályázati csomaghoz mellékelt Ötlettár című dokumentum segítő gondolati vezérfonalat kínál a lehetséges jó gyakorlatok konkrét formáinak azonosításához.
A felhívásra beérkező "jó gyakorlatokat" szakértői bizottság fogja minősíteni. Az eljárás során a bizottság a következő döntéseket hozhatja:
 • Elfogadásra javasolja a "jó gyakorlatot" abban a formában, ahogyan azt a pályázó bemutatta.
 • Továbbfejlesztésre javasolja a bemutatott megoldást. (Ennek megvalósításához a suliNova Kht. szakértői segítséget nyújt)
 • Szakmai kifogások - a terjeszthetőség korlátai vagy kidolgozatlanság - miatt elutasítja pályázatot.
A bizottság által első körben elfogadásra javasolt, illetve az elvárásnak megfelelően továbbfejlesztett "jó gyakorlatok" - a benyújtójukkal történt egyeztetés, és a szerzői jogok tiszteletben tartását garantáló, írásbeli megállapodás megkötését követően - bekerülnek egy ingyenesen használható internetes adatbankba. A suliNova Kht. a 2.1.1. központi program keretében egy olyan internetes adatbank kialakítását is végzi, amely nyilvánosságot biztosít majd többek között a jelen pályázat keretében beérkező jó gyakorlatoknak. A 2.1.1. program 2005-ben kiírásra kerülő pályázata keretében a jelentkezők az adatbankból kiválasztott, minősített "jó gyakorlatok" bevezetésére, illetve adaptációjára is pályázhatnak majd. Ezzel közvetett módon lehetőség nyílik az adatbankba bekerült jó gyakorlatok szélesebb körben való terjesztésére, a terjesztés költségeinek a pályázati komponens keretein belüli finanszírozására.
A pályázat benyújtása

A pályázati csomag részei
 • Felhívás
 • Jó gyakorlat adatlap
 • Szervezeti adatlap
 • Ötlettár
 • Emlékeztető a benyújtandó dokumentumokról
A pályázati csomag letölthető a suliNova Kht. honlapjáról (www.sulinova.hu), az oldal alján található linkekről, vagy személyesen átvehető a suliNova Kht. recepcióján (Budapest XIII. Váci út 37. 8. emelet)

A jelentkezők köre
A felhívásra az SNI tanulók nevelésében és oktatásában részt vevő közoktatási intézmények, illetve számukra szak- és szakmai szolgáltatást nyújtó szervezetek, illetve intézmények jelentkezhetnek.

A jelentkezés módja
A felhívásra a pályázati csomag adatlapjainak kitöltésével, valamint a "jó gyakorlatot" részletesebben bemutató dokumentáció és az adatlapon jelzett mellékletek benyújtásával lehet. Egy intézmény több jó gyakorlattal is pályázhat.

A pályázatot - a kitöltött adatlapo(kat) a csatolt mellékletekkel együtt - két példányban (egy eredeti és egy másolat), nyomtatott formában, postai úton kell benyújtani a suliNova Kht. címére.
 
1134 Budapest, Váci út 37.
A borítékra rá kell írni következőt: "Jó gyakorlatok, 2.1.1.B"

A jelentkezés határideje: 2005. április 15. (A postai feladás napja.)

A jelentkezők értesítése a szakértői minősítés eredményéről 2005. május 31-ig, postai úton történik.

A pályázattal kapcsolatos, e-mailben feltett kérdésekre a suliNova Kht. munkatársai válaszolnak. Cím: jogyakorlatok@sulinova.hu
 
 
Budapest, 2005. február 28.

Tisztelettel:
Kapcsáné Németi Júlia
Puskás Aurél
programvezető
központvezető ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok