2024. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2002. október 8.
A Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány pályázatot hirdet a felsőoktatási kollégiumokban folyó szakmai és tehetséggondozási tevékenység, továbbá sport, kulturális és egyéb programok támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány pályázatot hirdet a felsőoktatási kollégiumokban folyó szakmai és tehetséggondozási tevékenység, továbbá sport, kulturális és egyéb programok támogatására.

A pályázat elsődleges célja, hogy biztosítsa az egyes felsőoktatási kollégiumokban már folyó szakmai és tehetséggondozási tevékenységek szintentartását és továbbfejlesztését, s az esélyegyenlőség megteremtésével elősegítse az ebbe a körbe még be nem kapcsolódott kollégiumok felzárkóztatását, lehetőséget biztosítva számukra a szakmai tevékenység elindítására és folyamatos fenntartására. A pályázat további célja a felsőoktatási kollégiumokban folyó sport, kulturális és egyéb programok támogatása, a meglévő tevékenységek feltételeinek biztosításával és új kezdeményezések felkarolásával.

A pályázat céljára 2001-ben 150 millió Ft áll rendelkezésre.

Pályázni lehet 1 évnél nem hosszabb futamidejű programokkal, amelyek megvalósítása 2001. szeptemberétől, vagy 2002. januárjától 2002. augusztus 31-ig esedékes.

Pályázhatnak

 1. az 1. kategóriában állami, egyházi, valamint alapítványi, egyesületi fenntartású felsőoktatási kollégiumok és diákotthonok (továbbiakban: kollégium), illetve azok kollégiumi hallgatói önkormányzatai.
 2. a 2. kategóriában állami, egyházi, valamint alapítványi, egyesületi fenntartású felsőoktatási kollégiumok és diákotthonok (továbbiakban: kollégium), illetve azok kollégiumi hallgatói önkormányzatai, valamint a kollégiumban működő diákcsoportok.

Prioritások, a pályázati keret tervezett felosztása, pályázati kategóriák:

A pályázatok elbírálásakor előnyt élveznek a kollégiumok szakirányú fejlődését elősegítő programok és fejlesztések

Pályázatot a következő két fő kategóriában lehet benyújtani:

 1. Szakmai és tehetséggondozási programok és fejlesztések
  1. Felsőoktatási kollégiumok rendszeres szakmai programjainak (pl. kurzusok, előadássorozat, tutoriális képzés) megszervezése, lebonyolítása, a szakmai tevékenységek infrastrukturális körülményeinek megteremtése, fejlesztése;
  2. Felsőoktatási kollégiumok időszakos szakmai programjainak (pl. konferenciák, mesterkurzusok, vendégelőadókkal szervezett tanfolyamok, csoportos tanulmányutak), továbbá a kollégisták egyéb, időszakos szakmai, tanulmányi programjainak támogatása;
  3. Tehetséggondozó, felzárkóztató programok indítása, továbbfejlesztése; tehetségkutató, a középiskolák, középiskolai kollégiumok felé irányuló programok kialakítása, kollégista kutatók tudományos tevékenységének támogatása.

   

 1. Egyéb kollégiumi programok, kezdeményezések, fejlesztések
 • Felsőoktatási kollégiumokban folyó kulturális tevékenységek (pl. öntevékeny művelődési, zenei, médiaprogramok), sporttevékenység és sportrendezvények támogatása;
 • A kollégiumi hallgatói, illetve a diákönkormányzatok működési feltételeinek létrehozása és fejlesztése;
 • Kapcsolatok kiépítése külföldi kollégiumokkal, illetve az azokkal működő cserekapcsolatok, közös szakmai, kulturális és sportrendezvények támogatása;
 • A felsorolt programokkal összefüggő egyéb új kezdeményezések támogatása.

Mindkét kategóriában egy pályázó csak egy pályázatot adhat be. (Természetesen egy pályázati terven belül az adott kategória több altémája is megjeleníthető.)

Az igényelhető támogatás összege a program tartalmi elemeitől, költségigényétől, az annak megvalósításában résztvevő hallgatók és oktatók számától, rendezvények, tanfolyamok, stb. esetén az érintettek számától függ, a maximális összeg az első kategóriában: 4 millió Ft; a második kategóriában: 1 millió Ft. A pályázatot moduláris rendszerben kell megtervezni, a költségvetést részprogramonként kell elkészíteni.

A pályázatokat 4 példányban (1 eredeti és 3 másolat), magyar nyelven kell benyújtani az erre a célra készült formanyomtatvány kitöltésével, az ott felsorolt mellékletekkel együtt. A pályázati csomag beszerezhető: a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány Irodáján (Budapest, Báthori u. 10.), illetve letölthető.

A pályázatokat 2001. szeptember 15-én 14 óráig, illetve legkésőbb 2001. szeptember 15-i postabélyegzővel lehet benyújtani a következő címen:

Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány

Budapest, 1054

Báthori utca 10.

A pályázatokat a Kuratórium 2001. október 15-ig bírálja el.

A Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány Pályázati Szabályzata részletesen tartalmazza a pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb kikötéseket, illetve a pályáztatási, szerződéskötési és teljesítési folyamatokat. Kérjük, figyelmesen tanulmányozzák át a szabályokat.

Budapest, 2001. augusztus 7.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok